1 Föreningar, kom med på årets största gulnäbbstillställning!
2 Sammanställning av Trimningsdagen nu på webben
3 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!
4 Kom ihåg: HUS föreningstävlingar 2014
5 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 27.-28.8.2014 kl 10-17
6 Vill du ordna HUS 146:e årsfest?
7 STUDERANDENA FÅR FORTSÄTTA MED AVGIFTSFRIA UTSKRIFTER
8 Städa föreningsutrymmen innan sommaren
9 HUS håller semester 19.6-27.7

 F Ö R E N I N G S B U L L E T I N E N
=============================================
HUS Föreningswikin: http://hyy.helsinki.fi/wiki
HUS föreningsärenden på Facebook: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat
Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

1 Föreningar, kom med på årets största gulnäbbstillställning!

Tycker du att din fakultet arrangerar den bästa gulnäbbsorienteringen? Eller är din nations gulnäbbsintagning den kreativaste av alla? Brukar gulnäbbarna tycka att din idrottsförenings tipsvandring är roligast? I så fall kanske du inte har sett precis allt ännu.

Gulnäbbsäventyret är ett evenemang för alla nya studerande vid Helsingfors universitet. Det hålls 25 september på flera olika platser runtom i Helsingfors. Då får de nya studerandena bekanta sig med HUS föreningar genom olika aktiviteter och uppgifter som görs just där föreningen brukar ha sin verksamhet. Som en del av evenemanget presenterar också HUS sig och öppnar dörrarna till sina lokaler.

I år hålls Gulnäbbsäventyret för första gången.
Så ta chansen att värva nya medlemmar till din förening, presentera föreningen för studerande från olika fakulteter och visa de andra föreningarna att just din förening har den bästa stämningen och hittar på de mest uppfinningsrika aktiviteterna!

Evenemanget börjar med en gemensam start i centrum och breder sedan ut sig över staden för att återvända till centrum, där det också blir efterfest. Starten går kl. 16 och målområdet stänger kl. 21, då också de olika kontrollpunkterna stänger. Det är önskvärt att föreningarna presenterar sin verksamhet i sina egna lokaler, så att gulnäbbarna ser alla platser där det finns levande studentkultur och så att evenemanget också sprider sig utanför centrum. Föreningar som inte har någon egen lokal eller som inte vill använda sin lokal är naturligtvis också välkomna. Åt de föreningarna söker vi tillsammans någon lämplig plats.

Deltagarna i Gulnäbbsäventyret samlar poäng på de olika kontrollpunkterna/presentationsplatserna. Poäng måste samlas i olika kategorier, så att alla kontroller säkert får tillräckligt med besökare. Föreningarna kan naturligtvis göra reklam för sina kontrollpunkter i förväg, exempelvis på Öppningskarnevalen, eller locka till sig gulnäbbarna genom att t.ex. Sälja overallmärken eller biljetter till sina evenemang. Av kontrollpunkterna krävs en enda sak: medryckande aktiviteter!

Att ha en kontrollpunkt innebär i praktiken att man ger gulnäbbsgrupper av varierande storlek (5-10 personer) någon liten uppgift att lösa under den tid evenemanget pågår, antingen i föreningens egen lokal eller någon annanstans. Mera information om Gulnäbbsäventyret och de praktiska detaljerna kommer i början av augusti.

Anmäl din förening före 16.6 med e-blanketten nedan. Uppge föreningens namn och en preliminär idé för er kontrollpunkt och var den befinner sig i Helsingfors. I slutet av augusti ber vi de anmälda föreningarna meddela sina slutgiltiga, finslipade idéer.

E-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51712/lomake.html

=============================================

2 Sammanställning av Trimningsdagen nu på webben

Trimningsdagen, en kursdag för HUS föreningsaktiva, hölls 25.4. Kursledarnas material och en sammanställning av dagen finns här: http://hyy.helsinki.fi/sv/node/10526

=============================================

3 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!

Måndagen den 1 september hålls universitetets inskription och öppningskarnevalen. Under senaste åren har det given ingen undervisning på eftermiddagen, så alla vid universitetet kan om de vill delta både i inskriptionen kl. 12 och i öppningskarnevalen kl. 14-18.

Föreningar som verkar inom HUS och universitetets olika enheter kan delta i karnevalen och presentera sin verksamhet för tusentals studerande. Det här är en utmärkt möjlighet att skaffa nya ivriga medlemmar till föreningen! Anmälan görs med följande e-blankett före 11.8 kl. 12:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43329/lomake.html?rinnakkaislomake...

På öppningskarnevalen blir det förutom föreningspresentationer också annat mångsidigt program, bl.a. uppträder de körer, orkestrar, teatergrupper och idrottsföreningar som verkar inom HUS. Om er förening eller grupp vill uppträda på karnevalen ska ni ta kontakt med HUS sakkunnig-producent Pipsa Penttinen direkt (pipsa.penttinen@hyy.fi, 050 537 2831).

Mera information om hela dagens program finns på HUS webbplats i augusti!

=============================================

4 Kom ihåg: HUS föreningstävlingar 2014

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Årets tävlingar är:

Bästa gulnäbbsevenemang
Bästa motionsevenemang
Bästa webbsidorna
Bästa föreningstidningen
Bästa overallmärket
Årets utbildningspolitiska dåd

Mera information här: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar-2014

=============================================

5 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 27.-28.8.2014 kl 10-17

I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 27-28.8 kl 10-17 Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!
Anmäl er förening till Welcome Fair hösten 2014, man kan anmäla sig bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 20.8. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

=============================================

6 Vill du ordna HUS 146:e årsfest?

Är stora fester din grej, trivs du på akademiska årsfester? Har du varit med om att arrangera sådana fester, är du bra på att styra och ställa?
Då ska du ansöka om att bli HUS årsfestmarskalk!
HUS 146:e årsfest hålls 26.11 i form av en traditionell akademisk årsfest. Årsfestmarskalken är med om att planera festen och ansvarar för de praktiska arrangemangen. Två personer kan också söka tillsammans! Årsfestmarskalken eller -marskalkarna får ett arvode på sammanlagt 1000 euro.
Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen hallinto(at)hyy.fi med rubriken ”JA! – årsfestmarskalk 2014” senast må 9.6.2014 före kl. 16. Eventuella intervjuer hålls vecka 24.
Mera information:
Pipsa Penttinen, sakkunnig-producent (kultur) tfn 050 537 2831, pipsa.penttinen(a)hyy.fi
Aarni Suvitie, styrelsemedlem med ansvar för kultur tfn 050 325 8041, aarni.suvitie(a)hyy.fi

=============================================

7 STUDERANDENA FÅR FORTSÄTTA MED AVGIFTSFRIA UTSKRIFTER

IT-centrets styrelse har bestämt att förlänga den nuvarande utskriftspraxisen för studerande till slutet av 2015.
Studerandena får fortsätta att skriva ut svartvita utskrifter avgiftsfritt på separat angivna skrivare som finns i de allmänna IT-lokalerna. Dessa skrivare skriver endast ut svartvita utskrifter, och de kan inte användas till att kopiera eller skanna. Endast studierelaterade utskrifter får skrivas ut på dessa skrivare.
Unigrafias multifunktionsskrivare som är avsedda för färgutskrifter, skanning och kopiering blev avgiftsbelagda den 15 april. Multifunktionsskrivarna kan även användas till att skriva ut annat än studierelaterat material.
Arbetet med att utveckla en digital inlärningsmiljö på universitetet pågår för att man i fortsättningen till exempel ska kunna lämna in studierelaterade skriftliga arbeten elektroniskt, varvid behovet av studierelaterade utskrifter blir så litet som möjligt.
Https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_windowLabel=contentviewer&contentId=HY320157&lang=sv&_pageLabel=content_view

=============================================

8 Städa föreningsutrymmen innan sommaren

För att undvika att föreningsutrymmena invaderas av flugor och annat otyg är det viktigt att utrymmena städs ordentligt innan sommaren. Alla livsmedel bör städas undan innan sommarvärmen och alla tomma flaskor måste föras till butiken eller återvinningspunkten.

=============================================

9 HUS håller semester 19.6-27.7

HUS servicebyrå är stängd 19.6-27.7. HUS önskar alla föreningsaktiva en skön och avslappnande sommar!

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Bästa gulnäbbsevenemang

Ordnar er förening något unikt och inspirerande gulnäbbsevenemang? Tutorutskottet söker den bästa gulnäbbstillställningen - något lite nytt och annorlunda: motion, picknick, trekking… Konceptet behöver inte vara nytt, men evenemanget ska hållas i höst. Det viktigaste kriteriet är att man med evenemanget försöker beakta alla nya studenter i föreningen.

För att delta i tävlingen ska man skicka en e-postbilaga (.doc/.odt/.pdf) med en fritt formulerad beskrivning av evenemanget (max. 300 ord) och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Utifrån beskrivningarna väljer tutorutskottet ut de cirka fem evenemang som verkar mest lovande och besöker dem. Vinnaren offentliggörs på ordförandeseminariet 11.11, så evenemanget måste hållas före det! OBS! Bara föreningar kan delta.

E-postmeddelandet med beskrivningen av evenemanget skickas till tutorutskottet ordförande, ville.eerola a helsinki.fi senast 15.8.2014. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: ville.eerola a helsinki.fi

Bästa motionsevenemang

Är er förening den rörligaste i HUS? Ordnar ni något motionsevenemang som samlar massor av ivriga motionärer? HUS föreningsutskott och Unisport söker det rörligaste och mest unika evenemangskonceptet bland HUS föreningar. Motionsevenemanget ses som en helhet, och juryn beaktar speciellt att tröskeln för att delta är låg.

Föreningar som vill delta ska skicka in en beskrivning av ett motionsevenemang som de ordnat. Berätta för oss hur evenemanget arrangeras och hur ni gör för att nå ut till motionärer av alla slag i er förening. Ni kan också bifoga bilder eller video från evenemanget. Skicka in bidraget till föreningsutskottet på adressen jyrki.eriksson a helsinki.fi senast 10.10.2014. Försenade bidrag beaktas inte.

Evenemangen bedöms av en jury som utses av föreningsutskottet och där det ingår deltagare från både Unisport och föreningsutskottet.
 
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro och dessutom låter Unisport vinnaren gratis pröva på någon idrottsgren i någon av Unisports lokaler.

Mera information och tävlingsbidrag: jyrki.eriksson a helsinki.fi

Bästa webbsidorna

Har er förening verkligt snygga webbsidor? Och hur är det med innehållet? Föreningsutskottet söker de vackraste och mest ändamålsenliga webbsidorna bland HUS föreningar. Webbsidorna är en helhet, där utseende, innehåll och användbarhet beaktas.

Föreningsutskottet utser inom sig en jury som väljer finalisterna. Vid behov kan också utomstående sakkunniga bjudas in. Vinnaren röstas fram på utskottets möte.
Föreningar som vill delta ska skicka in en skärmbild av webbsidorna, adressen till webbplatsen samt föreningens kontaktuppgifter till tero.juutilainen@helsinki.fi senast 10.10.2014.

Tävlingsbidragen ska vara framme senast 10.10. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: tero.juutilainen a helsinki.fi

Bästa föreningstidningen

Har er förening den bästa tidningen? Visa klorna genom att skicka tidningen för bedömning av en expertjury som HUS föreningsutskott utser.

Delta i tävlingen genom att skicka ett tryckt exemplar av tidningen från 2014 till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Inskickat material returneras inte.

Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn offentliggörs i samband med att vinnaren offentliggörs.

Deadline för deltagandet är 17.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Bästa overallmärket

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.

Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser till blivande märken skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till ahto.fi.harmo a helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.

Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.

Deadline för deltagandet är 31.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Årets utbildningspolitiska dåd

Jobbar er förening stenhårt med att bevaka studenternas intressen eller försöker den förbättra undervisningen? Till tävlingen, som ordnas av HUS utbildningspolitiska utskott, kan man anmäla föreningar som har gjort något speciellt inom intressebevakningen eller för att utveckla undervisningen. Det kan röra sig om exempelvis studiehandledning eller informationsspridning, om lyckade förhandlingar om användningen av utrymmen eller om projekt för tillgodoräknande av kurser.

Fritt formulerade anmälningar skickas per e-post till ordförandena för utbildningspolitiska utskottet på adressen elli.saari a helsinki.fi. I tävlingsanmälan ska man berätta bakgrunden till föreningens dåd, slutresultatet och vilken roll föreningen spelade i frågan. Förslagen presenteras på utbildningspolitiska utskottets möte på hösten, då utskottet röstar fram vinnaren.

Anmälan ska göras senast 3.10. före kl. 15. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på sextio (60) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: elli.saari a helsinki.fi