HUS föreningsutskott hälsar ordförande för alla de fakultets- och ämnesföreningar, nationer och hobbyföreningar som verkar inom HUS välkomna till ett ordförandeseminarium den 3.11! Hur har ordförandeåret gått, har livet varit en dans på rosor? Vad ska man komma ihåg med tanke på resten av året, och hur för man vidare sin knowhow till nästa års aktiva?
 
Kom med och träffa andra som är i samma situation som du och tillbringa en trevlig kväll tillsammans. I seminariet deltar också representanter för HUS som berättar om aktuella föreningsärenden. Träffen är en utmärkt chans att ge direkt respons till HUS och diskutera aktuella frågor som rör föreningarna.
 
Anmäl dig till ordförandeseminariet senast den 1.11.2015 före kl. 23:59 med denna blankett:
 
http://goo.gl/forms/Yu7Yem2uo3
 
Förutom ordförande är också en annan representant för samma förening välkommen med. Mer information om tidtabell och workshoparnas innehåll finns det på blankett.
 
Seminariet hålls mestadels på finska.


NY!

Utöver ordförandeseminariet arrangeras en workshop för sådana som planerar att söka till ordförande. I workshopen behandlas olika saker som är bra att veta före man söker till ordförande. Dessutom får deltagarna bekanta sig med HUS verksamhet och höra före detta ordförandes kommentarer och funderingar angående ordförandeåret: vad var överraskande, och vad var trevligt respektive svårt?

Workshopen har inget maximiantal deltagare per förening, och deltagande i workshopen betyder inte att man behöver söka till ordförande nästa år. Det maximala deltagarantalet är dock inalles 80 personer, på grund av Mannerheimsalens kapacitet.

Workshopen hålls klockan 19–19:45 i Mannerheimsalen i Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A). Tyvärr är lokalen inte lättillgänglig för personer med rörelseförhinder, men tillställningens arrangörer hjälper vid behov.

Anmäl dig till den workshop senast den 1.11.2015 före kl. 23:59 med denna blankett::

http://goo.gl/forms/f8dpFkLq2E

Vi har tyvärr inte möjlighet att ordna bespisning för sådana som deltar endast i denna workshop, men vill hälsa alla deltagare välkomna att fortsätta kvällen i HUS bastu- och möteslokaler efter workshopen.

Seminariet finns också på Facebook: https://www.facebook.com/events/893311754055601/


 
Mera information om ordförandeträffen ger:
Tero Juutilainen
tero.juutilainen [ ] helsinki.fi

HUS firar sin födelsedag i Gamla studenthuset 26.11.2015 med ett party som börjar kl. 23. Det blir musik, dans, en fantastisk kväll och – tack vare vår samarbetspartner för årsfesten – mousserande vin till mycket, mycket studentvänligt pris. Med giltigt studentkort kommer man in gratis på festen (garderobsavgift 3 €). Mera information och Facebookevenemang kommer i slutet av oktober!

Eftersom det nästan alltid eller åtminstone oftast är trevligare att gå på fest tillsammans med sina kompisar vill vi uppmuntra er att ordna förfest före födelsedagspartyt. Tack vare vår samarbetspartner kan vi skänka er mousserande vin som höjer stämningen på förfesten!

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande till HUS kulturproducent på adressen hanna.hynynen(a)hyy.fi. Berätta vem du är, var du har tänkt hålla förfesten och för hur många gäster, så tar vi kontakt så fort som möjligt!

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningstillfällena kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2016. För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Dessutom organiseras möjligen övriga obligatoriska utbildningar under hösten, ifall det anses behövligt.Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.
Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering
Förhandsreserveringar tas emot från 19. till 25.10. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).
Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: http://goo.gl/forms/udVLQej2ae
Av förhandsbokningen ska framgå:
    Vilken förening det är som gör bokningen
    Kontaktperson och telefonnummer
    För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är
Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 27.10 kl. 18-21.

Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsomgång ett är 29.10–8.11 och omgång två 11.11-16.11.
Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning.


OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 29.10 kl. 8.00 till 8.11 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/8eyC1h6S6f
Bokningarna behandlas 9.11 kl. 18-21 (Nya studenhuset, Cajsa)

Omgång II
Bokningstid från 11.11 kl. 8.00 till 16.11 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/kkIY9nuCVB
Bokningarna behandlas 18.11 kl. 18-21 (Domus Gaudium, Seppele)
Observera att bokningsomgångarna inte slutar vid midnatt!
Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.

Bokningar i efterskott
Från och med 20.11 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/.

Prioritering av bokningar
Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som måste hållas något visst datum. Under de egentliga bokningsomgångarna har man av tradition fäst störst vikt vid tillställningar som ordnas i samarbete med andra föreningar. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.
För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillko...

HUS förenings- och gulnäbbsutskott utlyser nu 2015 års föreningstävlingar. Deadline för tävlingarna varierar, men vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 3.11.2015. Då tillkännages också juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Overallmärkestävling
Tävling för föreningstidningar
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
Sitzvisetävling
Tävling om bästa utbildningen för aktiva
Aktiviteter för gulnäbbarna


Overallmärkestävling
 
Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser kan skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till tero.juutilainena(a)helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens och kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.
 
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
 
Tävlingens deadline är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


Tävling för föreningstidningar
 
Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! I år är det kanske din ämnesförening som får det eftertraktade priset? Det kan du ta reda på genom att delta i HUS föreningsutskotts tävling för föreningstidningar. Delta i tävlingen genom att skicka in ett tryckt eller digitalt nummer av tidningen från 2015. Tryckta tidningar levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Digitala tidningar skickas till föreningsutskottets ordförande tero.juutilainen(at)helsinki.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte. Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
 
Deadline för tävlingen är 16.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


 
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
 
Har du alltid velat ordna något evenemang tillsammans med en annan förening, men har inte kommit dig för att ta itu med saken? Nu kan du förverkliga din idé och samtidigt delta i HUS föreningsutskotts tävling om bästa gemensamma evenemanget!
 
Evenemanget kan vara hurdant som helst, men arrangörerna måste vara två eller flera föreningar som inte har samarbetat tidigare. Att evenemanget är originellt och att föreningssamarbetet överskrider gränserna mellan fakulteter, nationer, ämnes- och hobbyföreningar ses som fördelar. Evenemanget ska hållas under 2015. Om det inte har hållits innan anmälningstiden gått ut bedöms det utifrån beskrivningen av det planerade evenemanget.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av evenemanget via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/iQKlzGdKWe . Av beskrivningen ska framgå vilka de deltagande föreningarna är, kontaktpersoner, vad är för typ av evenemang samt när och var det hålls/har hållits. Man får också skicka in foto- och videomaterial från evenemanget.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi
 
 


Sitzvisetävling
 
Härmed utlyser HUS föreningsutskott en TÄVLING FÖR NYA SITZVISOR!
 
Visan ska åtminstone ha ny text, men nya kompositioner är också mycket välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitzar, men temat för den är fritt. Visan ska göras enkom för tävlingen, så det får inte vara en sång som tidigare har sjungits på sitzar eller andra tillställningar.
 
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Delta genom att skicka in sången till den värderade juryn. Vi önskar att man åtminstone skickar in texten och namnet på melodin som den sjungs till, om det är en ny sång bör man också skicka in noterna. Önskvärt är också att man skickar in någon form av inspelning av sången.
 
Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen antti.pollari(at)helsinki.fi eller alternativt på en CD-skiva som levereras till HUS centralkansli under dess öppettider (Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) i ett kuvert som är märkt med texten ”JOPO-POLLARI” senast 23.10.2015 före klockan 15.00. Visor som lämnas in för sent beaktas inte.
 
Den första gallringen görs av en kvalificerad jury som utses av HUS föreningsutskott och det slutgiltiga valet görs av HUS föreningsutskott.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information ger Antti Pollari, antti.pollari(at)helsinki.fi


Tävling om bästa utbildningen för aktiva
 
Frivilliga aktiva är ryggraden i all föreningsverksamhet! Duktiga funktionärer behövs alltid. Har din förening något inspirerande och utvecklande sätt att skola upp sina aktiva?
 
HUS föreningsutskott ordnar en tävling, där vi söker det bästa utbildningsevenemanget för aktiva. Utbildningen kan vara i vilken form som helst, i fråga om både längd och stil. De viktigaste kriterierna är tillställningens mångsidighet, kvalitet och förmåga att inspirera de aktiva.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av tillställningen via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/clI2pVj8NX . Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltar, kontaktpersoner, hurdan typ av evenemang det var samt när och var det hölls. Dessutom ska man bifoga bild- eller videomaterial.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Santeri Velin, santeri.velin(at)helsinki.fi
 
OBS! Evenemanget måste ha hållits före 23.10!
 
 
 
Aktiviteter för gulnäbbarna
 
Har din förening superfin gulnäbbsverksamhet?
 
Gulnäbbsutskottet söker den bästa aktiviteten för gulnäbbar! Det kan vara fråga om antingen ett gulnäbbsevenemang eller någon annan verksamhet för nya studerande i syfte att välkomna dem i universitetsgemenskapen. Huvudkriteriet i tävlingen är att evenemanget/verksamheten försöker beakta alla nya studerande i föreningen: originalitet och en låg tröskel för deltagande räknas som plus. Själva konceptet behöver inte vara nytt, men verksamheten ska genomföras hösten 2015.
 
Delta i tävlingen genom att skicka en bilaga per e-post (.doc /.pdf / .rtf) med en fritt formulerad beskrivning av aktiviteten på max. 1000 ord och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Vi önskar att beskrivningen också ska innehålla minst en kommentar av en gulnäbb som har deltagit i aktiviteten. Om man vill kan man dessutom bifoga högst två fotografier. Aktiviten måste ha genomförts innan tävlingstiden går ut.
 
Skicka e-post med beskrivningen till adressen jane.karna@helsinki.fi senast 20.10.2015. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren väljs av HUS utskott för gulnäbbsverksamhet. Vinnaren får ett presentkort på hundra euro.
 
Mera information och tävlingsbidrag: Jane Kärnä, jane.karna(a)helsinki.fi