Vill er förening också vara en samhällspåverkare?

Ordna en valdebatt, en valutfrågning i studentrummet eller något annat evenemang inför kommunalvalet! Föreningen kan lyfta fram olika teman, som studentbostäder, småbarnsfostran, en mångkulturell stad, gröna värden i en allt större och tätare stad, kandidaternas preferenser i Netflix eller vad som helst! Följ länken för att anmäla din förenings valevenemang, deadline är 1.3. HUS stadssektor hjälper gärna till med arrangemangen, t.ex. med marknadsföring, att göra upp frågor och skaffa fram kandidater och konferencierer.

https://goo.gl/forms/smUoR4o1wMk8kBVr2

1 TRIMNINGSDAGEN
2 Ansök om verksamhetsbidrag från HUS
3 Ansök om HUS stöd till föreningstidningar
4 HUS evenemang och kultur
5 Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

TRIMNINGSDAGEN

Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Det är dags för Trimningsdagen, föreningsfunktionärernas egen utbildningsdag, som i år hålls tisdag 21.2.2017! Här kan alla lära sig något nytt, oavsett om man är aktiv i en hobbyförening, en nation, ämnes- eller fakultetsförening!
Läs mera: https://hyy.helsinki.fi/sv/trimningsdagen

=============================================

Ansök om verksamhetsbidrag från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 28.2. Mera information om ansökan:
https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/ansök-om-verksamhetsbidrag-från-hus

=============================================

Ansök om HUS stöd till föreningstidningar

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges bara till tryckta tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 28.2. Kriterierna för tidningsstödet finns här, tyvärr bara på finska: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Lehtituki.pdf

=============================================

HUS evenemang och kultur

Vill du marknadsföra din evenemang?
Ordnar ni en massiv fest som är öppen för alla? Ska ni ha en workshop, ett seminarium, en bandkväll eller festival? Ska er kör hålla konsert och vill ha åhörare?
HUS kulturutskott har lanserat Facebooksidan ”HYYn kulttuuri ja tapahtumat” (HUS evenemang och kultur), som är till för att sprida information om evenemang som HUS föreningar ordnar och om andra evenemang och förmåner som kan intressera studerande.

=============================================

Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?

Vi vill visa upp mångfalden som finns i våra våra organisationer och händelser genom att ge vår Instagram-konto till föreningar för en vecka. Kontot har nästan tusen anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor! På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.

Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Elina Nieminen (elina.nieminen@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!

Studentkåren kan årligen bevilja verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas normala verksamhet. Meningen är ändå inte att verksamhetsbidraget ska täcka alla föreningens utgifter, utan den måste också själv aktivt skaffa finansiering, exempelvis genom medlemsavgifter. Verksamhetsbidrag beviljas i första hand på basen av föreningens verksamhet, som bedöms utifrån de bilagor som följer med ansökan. Dessutom beaktas föreningens medlemsbas, hur planmässigt ekonomin sköts och behovet av stöd. Studentkårens ekonomidirektion beslutar årligen om villkoren för verksamhetsbidragen och användningen av det.

Ansökan görs i Tahlo-systemet (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake, ansökningsblanketten för verksamhetsbidraget) på adressen tahlo.hyy.fi. Kontakta föreningsspecialisten om ni har glömt bort eller tappat lösenordet till Tahlo. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är 28.2.

De bilagor som behövs för ansökan är:

Budget 2018
Verksamhetsplan 2018
Resultaträkning 2017
Balansräkning 2017
Revisionsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Månatlig evenemangskalender 2017

Andra dokumenter kan också lämnas in för att komplettera ansökningen, t. ex miljöplan eller jämtlighetsplan.


Mera information

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HUS ekonomidirektionens ordförande Sara Järvinen, sara.jarvinen [ a ] hyy.fi, 050 595 0324
HUS styrelsens föreningsansvarig Jane Kärnä, jane.karna[ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Specialist (föreningar) Emi Maeda, emi.maeda [ a ] hyy.fi, 050 537 3798