Föreningarnas verksamhetsbidrag 2017 har beviljats
 
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har beviljat 197 000 euro i verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom studentkåren. Bidragen har beviljats utifrån de uppgifter som föreningarna har lämnat in om sin verksamhet. Vid fördelningen har man beaktat föreningarnas medlemsantal, antalet ordnade evenemang och vilket slags verksamhet det är fråga om.
 
Genom att bevilja verksamhetsbidrag vill studentkåren trygga föreningarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntra dem till att utveckla verksamheten, bland annat för att göra den öppnare, mångsidigare och mera jämlik.
 
Den totala summan för verksamhetsbidragen har i år ökat med 30 000 euro, så de beviljade bidragen är inte jämförbara med bidragssummorna från i fjol.
 
Listan över beviljade verksamhetsbidrag finns här: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/avustukset2017.xlsx
 
Föreningarna kan se HUS kommentarer angående beviljade bidrag i TAHLO-systemet senast 14.4. På ekonomidirektionens feedbackträff om verksamhetsbidragen ges mera information om hur bidragssummorna bestämts, träffen hålls 20.4 kl. 17–18 på HUS centralkansli, mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.). Förhandsanmälning krävs för att vi ska kunna ge riktad feedback till varje förening, anmäl er via denna länk:

https://www.lyyti.in/matientomaattienilta

Om er förening inte kan delta i feedbackträffen kan ni också diskutera bidraget till er förening med ekonomidirektionens ordförande Lauri Linna (tfn 050 5950324, e-post lauri.linna a hyy.fi).
 
Enligt HUS regler för fördelningen av verksamhetsbidrag kan HUS begränsa bidragssumman till oregistrerade föreningar till 420 euro per förening. Från och med nästa år kommer bidragen till oregistrerade föreningar att begränsas till detta maximibelopp. För föreningar som skulle kunna få större bidrag än så lönar det sig alltså att låta registrera föreningen i år.
 
Förskottet på verksamhetsbidraget har betalats ut 4.4 till det bankkonto som föreningen har meddelat i TAHLO. Förskott betalas ut till de föreningar som 2016 fick mer än 170 euro i verksamhetsbidrag. Förskottet är en tredjedel av föreningens bidrag för föregående år.
 
Mera information:
 
Lauri Linna
Ordförande för HUS ekonomidirektion
050 5950324
lauri.linna a hyy.fi
 
Emi Maeda
Sakkunnig (föreningar)
050 537 3798
emi.maeda a hyy.fi