Bild: Saku Metsärinne

Ett episkt evenemang Gulissäventyret också hösten 2017! Ansökningen för dem som vill ansvara för en kontroll under Gulisäventyret 2017 är nu öppen. På Gulissäventyret, som ordnas av HUS, får studenterna göra en tvärvetenskaplig djupdykning i studentkåren, föreningarna inom studentkåren och dess samarbetspartner. Att arrangera en kontroll är ett roligt sätt att presentera sin förening för nya studerande!
 
Alla HUS föreningar kan anmäla sig som kontrollarrangörer på Gulisäventyret!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/se
Deadline för anmälningar är 13.8.2017 kl. 23.59.

Varför att ansvara för en kontroll? Hurdant kontroll är bra?
Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/

HUS har hållt en först infoträff på måndag 8.5. för alla som tänker ansvara för en kontroll. Om du missade det här, oroa dig inte, vi håller infoträff också på hösten och du kan bekanta sig här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/fi

Vill du fråga någonting? Mera information ger:
Mikko Kymäläinen
mikko.kymalainen@hyy.fi

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2017. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2017
    Verksamhetsplan 2017
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Matias Nurmi, styrelsemedlem HUS, matias.nurmi [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Emi Maeda, sakkunnig (föreningar), jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798