Föreningsaktivas restart 22.8.
Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar
Alina-salens kompletterande utbildningar i början av september
Studenterna i Pride
Påminnelse: Anmäl din förening till Gulisäventyret,
Öppningskarnevalen och Welcome Fair


Föreningsaktivas restart 22.8.

 
Kom med för att på nytt finna din inspiration och för att söka en ny väg för hösten tillsammans med andra föreningsaktiva! Detta evenemang är till alla i föreningen från ordförande till jämställdhetsansvarig!  Föreningsaktivas restart ordnas för första gången i år och tanken är att fungera samtidigt som en mjuklandning till föreningsaktiviteterna och som en trampolin, varifrån man får en ny ansats till hösten och alla aktiviteter som detta för med sig. Tillfället kretsar kring motiviation och orkande samt hur man skall upprätthålla dessa under hela terminen. Vi kommer tillsammans att sätta oss in i frågorna genom att lyssna och diskutera med varandra. Anmälningen börjar tisdagen den 8.8.. Mera information närmare evenemangets tidpunkt och på Facebook-evenmang: https://www.facebook.com/events/1867656313473761/


Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar
 
HUS Föreningsutskottets föreningstävlingarna kommer igen! Det här året söker vi vinnarna i sju olika tävlingarna samt föreninghjältar. Mera information om tävlingarna och deltagning kommer i början av hösten, men här finns “teasers”:
 
Föreningstidningstävling
Har er förening en tidning som alltid rivs ur händerna då den kommer ut. En banbrytande tidning som väcker nya tankar hos läsaren? Är just er tidning årets vinnare?
 
Halarmärkestävling
Har er förening märkesmarknadernas pengakvarn på lager? Det där ena märket som alla vill pryda sin halare med? Vi söker efter det roligaste, klipskaste eller annors bara alldeles fantastiska märket, med vilken er förening även kan segra med i denna tävling.
 
Sitssångtävling
Har er förening en ny sång, utan vilken det helt enkelt inte mera går att sitsa? Eller en sång som får alla andra sånger under sitsen att blekna? Tävlingen för Ny Akademisk Musik söker efter en färsk akademisk sång, som glädjer med sin genialiska text, medryckande komposition eller som annors bara spränger taket på sitser.
 
Samarbetstävling
Finns det hjärterum, så finns det stjärterum. I tävlingen belönas samarbetet mellan två eller flera föreningars innovativa eller omfattande samarbete. Så väl långvarigt samarbete och gemensam aktivitet som tillsammans ordnade otroliga evenemang kan delta i tävlingen.
 
BOOST365
Föreningsarbetet är väldigt givande, men det kräver även massor. Därför är det viktigt att sköta om de aktivas orkande. Har din förening metoder för att få de aktiva att ta sig igenom hela året? I så fall kan det hända att just ni är vinnaren vi söker!
 
Årets utsbildningshandling
Ordande ni en studiecirkel, hittade ni på ett nytt sätt att samla studerandefeedback eller erbjöd ni beslutsfattarna risor och rosor? Till tävlingen kan man delta med olika studie, utbildningspolitiska och intressebevaknings relaterade handlingar.

Årets miljösits
Ordnar er förening otroliga sitser, samtidigt som ni även tar miljön i beaktande? Vi söker efter årets bästa miljö-sits, där sorteringen, matens miljöpåverkningar, matsvinnet och bristen på onödig dekoration tas i beaktande. Framför rådet ger fotografier av evenemanget pluspoäng.
 
Föreningshjältar
Känner du en föreningsfunktionär vars otroliga arbetsinsats, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga du beundrar? Känner du en funktionär utan vars hjälp den nya stadgeändringen enbart skulle ha förblivit en önskan blott, medlemsregistret skulle vara en enda stor hög av diverse papper och utrymmena skulle alltid bli ostädade medan de andra springer för att hinna till den sista bussen? På hösten kan du ange dessa föreningshjältar, så att deras hjältedåd också får det erkännande de förtjänar!


Alina-salens kompletterande utbildningar i början av september
 
I början av hösten organiseras kompletterande Alina-salens utbildningar till främst de föreningar som har en tur på hösten, men som inte har gått utbildningen detta år. Varje förening som vill använda Alina-salen bör årligen skicka minst en deltagare till salens användningsutbildning. Därutöver bör minst en av föreningens utnämnda ordningspersoner ha gått utbildningen antingen pågående eller föregående läsår. Tidpunkterna och anmälningsförfarandet för höstens utbildningar klarnar i slutet av augusti och vi kommer att informera om dem både på Facebook-gruppen “HYYn Järjestöasiat” samt per e-post riktat till alla föreningar inom HUS.


Studenterna i Pride

Skulle din studentorganisation vilja delta i Helsinki Prideparaden den 1.7.? HUS deltar i Pride med andra student- och studerandekåren. Om din organisation är intresserad att komma med kontakt gärna minna.suorsa@hyy.fi och kom att marschera tillsammans med andra studenter för jämlikhet och mångfald!

Påminnelse: Anmäl din förening till Gulisäventyret, Öppningskarnevalen och Welcome Fair

Ett episkt evenemang Gulissäventyret också hösten 2017! Ansökningen för dem som vill ansvara för en kontroll under Gulisäventyret 2017 är nu öppen. Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/se
Deadline för anmälningar är 13.8.2017 kl. 23.59.
Mer information här.

Höstens öppningskarneval hålls måndag 4.9 kl. 14–18 i huvudbyggnaden, i Porthania och på gatorna runtom!
Nu du kan anmäla din förening till karnevalen via Lyyti. Anmälningen stänger på 13.8. kl.23.59.

Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.
Anmälningar via Lyyti.
Mer information här.

Anmäl er till Öppningskarnevalen!
Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.
Servicebyrån öppettider under sommaren


Anmäl er till Öppningskarnevalen!


Höstens öppningskarneval hålls måndag 4.9 kl. 14–18 i huvudbyggnaden, i Porthania och på gatorna runtom!
Det exakta programmet och tidtabellen publiceras i slutet av augusti.

Nu du kan anmäla din förening till karnevalen via Lyyti: https://www.lyyti.in/Avajaiskarnevaalit2017. Med denna blankett kan ni anmäla att er förening vill ha ett infobord på Öppningskarneval. Anmälningen stänger på 13.8. kl.23.59. I år kommer föreningarna att utplaceras på ett nytt sätt, infoståndens placering är inte längre beroende av vilken typ av förening det är fråga om. Om du vill ha någon viss typ av föreningar som granne ska du meddela det på blanketten.

Om er förening vill ha något uppträdande på Öppningskarnevalen ska ni söka upp HUS sakkunniga-producent Arttu Lehtinen och diskutera vad för slags uppträdande det kunde vara. Hon kan träffas 1.6 kl. 15–17 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A 2 vån.). Mera information: arttu.lehtinen@hyy.fi


Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.


I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att presentera sin verksamhet för utländska examens- och utbytesstuderande. Welcome fair ordnas i Helsingfors universitets språkcentrum på tisdagen 29.8 kl.10-17 och onsdagen 30.8 kl. 10-16.

Vid Welcome fair får utländska utbytes- och examensstuderande sköta studierelaterade ärenden. Till all lycka är studielivet också annat än tillståndsblanketter och service. Bli internationell på hemmaplan och bjud in utländska studerande till er verksamhet! Antalet platser är begränsat, boka er plats i tid. Vi bekräftar besökstidtabellerna för olika de fakulteternas studentgrupper i augusti.

Anmälningar https://www.lyyti.in/Welcome_fair_1021/se

Mera information av HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi eller 050 543 9608.


Servicebyrån öppettider under sommaren


Under den tid som HUS centralkansli renoveras, finns servicebyrån på Mannerheimvägen 5 C, i Hansapassagen. Tillgänglig ingång från Brunnsgården, bredvid Universitetsapoteket. Öppettiderna är må 10–16 och ti–fre 10–15.

Servicebyrån är stängd under sommaren, 22.6–28.7.

Frågor? Ta kontakt!
Tiina Petäjä

Föreningsservice
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
+358 50 551 6145
toimisto@hyy.fi 
www.hyy.fi