Mera likabehandling = lyckligare medlemmar!
Orolig för en kompis eller närstående?
Kom med som frivillig på Gulisäventyret!
Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar

Mera likabehandling = lyckligare medlemmar!

Det är viktigt att beakta likabehandling i föreningen, eftersom alla medlemmar inte är likadana. Genom att beakta olikheterna kan man säkra att alla kan delta i föreningens verksamhet. Om föreningen känns som en plats där alla kan vara sig själva är alla också mera beredda att arbeta för gemensamma mål.

Vi vill uppmuntra föreningarna inom HUS till att göra likabehandlingsarbetet till en del av föreningens vardag. I år delar vi ut diplom till föreningar som:
1) gör upp föreningens första likabehandlingsplan,
2) väljer en likabehandlingsansvarig i föreningen eller
3) gör någon annan viktig insats för att främja likabehandling i verksamheten.

Om er förening redan har gjort det grundläggande arbetet (har en likabehandlingsplan och har valt en ansvarig) kan ni alltså få diplom genom att göra någon annan betydelsefull insats som stärker likabehandlingen i föreningen.

Tipsa om er förening, så får ni ett diplom och ett pris värt ca 20 euro! Mera information och kontakt: Lauri Linna, styrelsemedlem i HUS, lauri.linna@hyy.fi, 050 5950324.

Hur få mera öppenhet i föreningen?
Öppenhet är en förutsättning för att föreningsverksamheten ska kunna växa och utvecklas. Om det råder öppenhet är det lätt för nya funktionärer att komma med i föreningen och också påverka det som föreningen gör. I HUS föreningswiki hittar du nu tips på hur man kan få mera öppenhet i föreningsverksamheten!

http://wiki.hyy.fi/index.php/Avoimuus
 
Träff för alla som jobbar med likabehandling 20.9.2017

Vill du få veta mera om hur man i andra föreningar har gjort för att sänka tröskeln att delta i föreningens verksamhet?
Vill du få idéer om hur din förening kan bli bättre på likabehandling?

Kom med på en träff för föreningsaktiva som är intresserade av likabehandlingsfrågor!

Till den här träffen är alla välkomna, både likabehandlingsansvariga och andra föreningsfunktionärer som vill veta mera om likabehandling. På mötet delar vi med oss av goda idéer och erfarenheter och lär känna andra som jobbar med de här frågorna i föreningarna.

Mötet hålls 20.9 kl. 17.00 i studentkårens mötesrum Rydman, Brunnsgården, Brunnsgatan 10 A, 9 vån.

Anmälan:
https://www.lyyti.in/Yhdenvertaisuusvastaavien_tapaaminen_1334/se

Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/1845223779081151/

Om du har frågor om mötet eller likabehandlingstemat, ta kontakt med lauri.linna@hyy.fi!

Orolig för en kompis eller närstående?

HUS och Nyyti ry ordnar i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland en kurs i Psykisk första hjälp för föreningsaktiva. Den avgiftsfria kursen ordnas 7-8.10 och kräver inga förkunskaper. Tyvärr är kursen och kursmaterialen enbart på finska. Låt oss veta om det finns efterfrågan på en kurs också på svenska!

Tilläggsuppgifter:
HUS styrelsemedlem Matias Nurmi, matias.nurmi@hyy.fi

Kom med som frivillig på Gulisäventyret!

Vi söker energiska och duktiga frivilliga som vill vara med om att ordna höstens mest episka evenemang. Kom och välkomna de nya studenterna, kom med som frivillig på Gulnäbbsäventyret!

Som frivillig får du vara med om att arrangera höstens största och viktigaste gulnäbbstillställning och visa gulnäbbarna allt det som studielivet har att erbjuda.

Vi söker frivilliga som kan hjälpa till vid starten och som kan fungera som guider till kontrollerna. De frivilliga kommer in gratis på Gulisäventyrets efterfest, de bjuds på talkomat och får ett eget ”Gulisäventyret Crew”-overallmärke. De som vill får också intyg på att de har deltagit i talkot.

Mera information: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/frivillig/

Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar

HUS Föreningsutskottets föreningstävlingarna kommer igen! Det här året söker vi vinnarna i sju olika tävlingarna samt föreninghjältar.

Föreningstidningstävling

Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! Är det kanske just er tidning? Delta i HUS tävling för föreningstidningar, så får ni veta det! Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka ett nummer av tidningen från 2017 till oss, i tryckt eller digital form. Tryckta tidningar levereras till HUS servicebyrå tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS föreningsutskott/Föreningstidningstävling” som mottagare. Digitalt material med följebrev skickas till föreningsutskottet på adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening det är som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte.
Deadline för tävlingen är 30.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren utses av en tävlingsjury. Juryn väljer vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs. Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Halarmärkestävling

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett fantastiskt fint, rasande roligt, sanslöst snillrikt eller annars bara världens bästa overallmärke? Om svaret är JA ska ni delta i föreningsutskottets overallmärkestävling!

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke till föreningsutskottet. Redan existerande overallmärken med följebrev levereras i kuvert till HUS servicebyrå. Ange ”HUS föreningsutskott/Halarmärkestävling” som mottagare på kuvertet. Skisser kan skickas i jpg- eller pdf-format per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn, kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras inte.

Tävlingens deadline är 6.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
HUS föreningsutskott utser vinnaren, som får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Sitssångtävling

Tävlingen För Ny Sitsmusik kommer igen! Sitsvisan ska åtminstone ha nyskriven text, men nya melodier är också välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitsar, i övrigt är temat fritt. Visan ska vara skriven 2017, men behöver inte ha framförts ännu.
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in texten och namnet på den använda melodin till föreningsutskottet, om det är en ny komposition bör man också skicka in noterna. Dessutom ser vi gärna att man skickar in någon form av inspelning av sången.

Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi eller överföras till en CD-skiva som sätts i ett kuvert och lämnas in på HUS servicebyrå under dess öppettider. Ange ”HUS föreningsutskott/Sitssång” som mottagare.

Deadline är 6.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
HUS föreningsutskott utser vinnaren, som får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Samarbetstävling

Samarbete är styrka! I den här tävlingen efterlyser vi samarbeten som gjorts mellan två eller flera föreningar, som är originella, ögonöppnande och till synnerlig nytta och glädje för medlemmarna. Det kan vara fråga om en långvarig verksamhet eller verksamhetsdel eller något enskilt, fantastiskt evenemang eller en aktion som man ordnat tillsammans. Samarbetet måste ha skett under 2017.

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en beskrivning av samarbetet per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi, alternativt leverera den på papper till HUS servicebyrå under byråns öppettider. Beskrivningar på papper levereras i ett kuvert som märks ”HUS föreningsutskott/Samarbetstävling”. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltar, kontaktpersoner samt en beskrivning av samarbetet; när, var och hur det har gjorts. Foto- och videomaterial får också bifogas.
Man kan delta i tävlingen med flera bidrag.

Deadline för tävlingen är 6.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
HUS föreningsutskott utser vinnaren, som får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

BOOST365

Att vara föreningsaktiv ger enormt mycket, men det kräver också mycket av en. Det är viktigt att föreningarna tar hand om sina funktionärer. Har din förening något knep som hjälper funktionärerna att orka hela verksamhetsåret? I så fall är ni kanske den vinnare vi söker! I tävlingen BOOST365 söker vi olika aktiviteter och verksamhetsformer som föreningarna använder sig av för att vårda sig om funktionärernas ork.

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en beskrivning av aktiviteterna/verksamhetsformerna per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi, alternativt lämna in den på papper till HUS servicebyrå under dess öppettider. Beskrivningar på papper levereras i ett kuvert som märks ”HUS föreningsutskott/BOOST365”. Vinnaren utses av en jury, vars sammansättning tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
Deadline för tävlingen är 30.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Årets utbildningshandling

HUS studieutskott vill uppmuntra föreningarna att ägna sig åt intressebevakning och vidta konkreta åtgärder för bättre studieförhållanden. Därför utlyser utskottet nu tävlingen Årets studieinsats!
Man kan delta i tävlingen med insatser som rör studier, utbildningspolitik eller intressebevakning.
Har ni ordnat en studiecirkel, hittat på ett nytt sätt att samla in feedback från studenterna eller har ni använt käpp och morot för att påverka beslutsfattare?

Berätta för oss vad ni har gjort! Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en fritt formulerad rapport eller presentation av det ni har gjort per e-post till adressen mathilda.timmer(a)helsinki.fi. Skriv ” Årets utbildningshandling” och namnet på din förening på ämnesraden. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som har deltagit, kontaktpersoner, en beskrivning av studieinsatsen samt när och var den har gjorts.

Alternativt kan beskrivningar lämnas in på papper till HUS servicebyrå tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS studieutskott/ Årets utbildningshandling” som mottagare på kuvertet.
I tävlingen godkänns insatser som har gjorts under detta år och före tävlingens deadline.
Vinnaren utses av HUS studieutskott.

Deadline för tävlingen är 6.11 klockan 15.00.
Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Mathilda Timmer, mathilda.timmer(a)helsinki.fi

Årets miljösits

Fixar er förening sprudlande glada sitsar, som dessutom respekterar miljön? Känner ni att ni skulle vilja få heder och uppskattning för det – och varför inte också guld?
Nu ska vi uppfylla era önskningar! I år ordnar HUS miljöutskott en föreningstävling där vi söker årets bästa miljösits. En jury utser de bästa bidragen utifrån kriterier som hur väl man har beaktat återvinning, matens klimatpåverkan och svinn samt minskat på onödigt krimskrams. Om ni tar bilder på återvinningen, maten och er festfixade festlokal har ni ännu större chans att vinna!

Att delta i tävlingen är lätt: Fyll i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en fritt formulerad rapport eller beskrivning av en lyckad miljösits till adressen julia.hamalainen(at)helsinki.fi senast 6.11 före kl. 15.00. Av beskrivningen ska framgå vilken/vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner samt när och var sitsen hållits. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på 100 euro och ett presentkort till en butik som säljer ekomat.
Mera information: julia.hamalainen(at)helsinki.fi

Föreningshjältar

Känner du någon föreningsfunktionär som du beundrar för hens fantastiska insatser, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga? Någon som till exempel såg till att er extremt viktiga stadgeförändring faktiskt blev gjord, eller som kunde fixa ett medlemsregister av alla de där röriga pappershögarna, någon som alltid städar upp i föreningslokalen efter att alla andra har sprungit iväg till den sista bussen eller någon som av något annat skäl verkligen kan kallas en föreningshjälte. Tipsa om din föreningshjälte nu, så att hen får det erkännande hen förtjänar! Det finns många som gör både stora och små insatser för sina föreningar utan att någonsin få ett ordentligt tack för det – i tävlingen Föreningshjältar 2017 kan de äntligen få det.

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningshjältar 2017. På blanketten skriver du in både ”hjältens” och tipsarens namn och motiveringar till varför just den personen borde belönas. Efter att blanketten skickats in får du en bekräftelse per e-post. Föreningshjältarna får ett diplom med tipsarens prismotiveringar. Tips kan lämnas in av enskilda eller grupper, också av en hel förening. Hjältarna kan belönas för sådant de har gjort i år eller under en längre tid.

Deadline för tipsen är 6.11 kl. 15.00. Föreningshjältarna tillkännages på ett sätt som meddelas senare.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)