Alinasalen kan bokas för våren 2018 16.10. - 8.11.


Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren 2018.


Bokningsrundor

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2018.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i våren 2018. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillk...

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.


Förhandsbokningar

Förhandsbokningar tas emot från 16.10. kl. 12:00 till 22.10. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen:  https://goo.gl/forms/wiXFMZ19ZbrB1bzb2

HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 24.10. kl. 17-20.


Den egentliga bokningsrundan


Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 25.10. kl. 12:00 till 31.10 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/H56OPc3rGNOPiMO83
Bokningarna behandlas 1.11. klo 17-21.

Omgång II
Bokningstid från 2.11. kl. 12:00 till 8.11 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/AfqgCqE8S6jSd65U2
Bokningarna behandlas 9.11. kl. 17-21

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.


Bokningar i efterskott

Från och med 13.11. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på jane.karna@helsinki.fi, 0405896369.

Alina-salens bokningsrundor
Utbildning i användning av induktionsslinga
Föreningstävlingar & Föreningshjältar 2017
#HYYtymättömät
Vetenskapspåra-tävling för organisationer!


Alina-salens bokningsrundor


Alina-salens bokningsrundorna för vårens bokningar börjar den 16.10. Bokningarna görs under bokningsrundan genom de elektroniska ansökningsblanketter. Under hösten ordnas två egentliga bokningsrundor: första bokningsrundan är 25.-31.10. och den andra bokningsrundan är 2.-8.11. Därutövar ordnas en preliminär bokningsrunda 16.-22.10. Föreningen kan under rundorna få sammanlagt två (2) Alina turer för våren 2018. Närmare information om rundorna samt länkarna för ansökningsblanketterna publiceras före rundorna börjar.

Utbildning i användning av induktionsslinga

Välkommen med på en utbildning där du får lära dig använda induktionsslinga för att göra verksamheten i din organisation tillgänglig också för dem som behöver hjälp med hörseln!

Induktionsslingan är ett hörselhjälpmedel som HUS servicebyrå lånar ut avgiftsfritt till föreningar inom studentkåren för deras evenemang. Se: https://hyy.helsinki.fi/sv/node/2082

Utbildningen är två timmar lång och börjar kl. 16.00. Utbildningen ordnas i Mannerheimsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.).

Ingen anmälan krävs och det är gratis att delta.
Utbildare är Jukka Rasa från Finska Hörselförbundet rf.
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig eftersom den saknar hiss.

Kontaktperson: Lauri Linna (lauri.linna@hyy.fi), tfn 050 5950324

Föreningstävlingar & Föreningshjältar 2017

Föreningstävlingarna är igång! Årets tävlingskategorier är: halarmärke, föreningstidning, miljö-sits, utbildningshandling, samarbete, sitssång, och BOOST365 (omhändertagandet av föreningsaktivas välbefinnande). Vi söker också hjältar, så informera oss om er förenings ödmjuka, arbetsamma eller positiva och inspirerande superperson, någon som definitivt borde få bemärkelse för sitt arbete.

Mera information finns på HUS nätsida. Deadline för BOOSt365 och Föreningstidnings tävlingarna är 30.10, och för resten av tävlingarna 6.11 kl. 15:00.

Deltagandet till alla tävlingar sker via enkäten och föreningshjältar kan man informera oss om via den här blanketten.


#HYYtymättömät

I höst ska vi hjälpa, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete Stydi ry utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko.

Kampanjen började för två år sedan och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret.

Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner.

De föreningar som under tiden 2.10.–30.11.2017 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu.

Vill din organisation delta i kampanjen? Här hittar du instruktioner och mer information:
https://hyy.helsinki.fi/sv/media-och-arkiv/nyheter/hyytymättömät-–-en-blodgivningskampanj-för-studentföreningarna-vid

Vetenskapspåra-tävling för organisationer!

Vill du bjuda din organisation på en spårvagnstur? Till exempel fira en oförglömlig julfest i spårvagnen? Vill du och din organisation delta i alla tiders stadskampanj? Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS utmanar sina organisationer att samla in namn för invånarinitiativet Vetenskapsspåran2015. Den organisation som samlat in flest namn under kampanjperioden 2.10–30.10 belönas med en spårvagnstur längs en valbar rutt i Helsingfors.

Vetenskapsspåran2025 är huvudstadsregionens student- och studerandekårers gemensamma projekt för att påskynda byggandet av en snabbspårväg via 10 högskolecampus, bland annat Mejlans, Gumtäkt och Vik. Alla röstberättigade Helsingfors- och Esbobor kan underteckna initiativet.

Delta genom att anmäla dig med den här blanketten och senast 13.10 hämta ett "kampanjpaket" från HUS servicebyrå (Mannerheimvägen 5 B). Paketet innehåller kampanjbroschyrer, namninsamlingslistor, närmare anvisningar för namninsamlingen, de bästa argumenten och tips om hur man berättar om Vetenskapsspåran. Mer information ger webbsidan Sofia Lindqvist (sofia.lindqvist@hyy.fi, 0)50 543 9605 och styrelsemedlem Elli Saari elli.saari@hyy.fi 0505950329, inte under tiden 2.10.-10.10.)