God och fridfull jul!
Save the dates: Ordförandeseminarium I 29.1 och Trimningsdag 22.2.
Välkomna utländska studerande!

God och fridfull jul!

HUS kansli är stängt 21.12.–1.1. HUS tackar alla föreningar för det gångna året och önskar alla föreningsfunktionärer en fridfull, avkopplande jul!

Föreningar som verkar i HUS lokaler: kom ihåg att avsluta eller styra om tidningsprenumerationer under jullovet. Se också till att fönstren är stängda och avfallskärlen tömda.


Save the dates: Ordförandeseminarium I 29.1 och Trimningsdag 22.2.

2018 startar med Föreningsutskottets Ordförandeseminarium 29.1. Ordförandeseminariet innehåller en rejäl portion utbildning och umgänge med andra ordförande. Programmet och tidtabellen offentliggörs senare, men notera datumet redan nu!

När ordförandena fått sin utbildning är det dags att ge stöd och information till alla föreningsaktiva och dem som är intresserade av Trimningsdagens program! Trimningsdagen är en utbildningsdag för HUS föreningsaktiva där vi utbildar, inspirerar och diskuterar ämnen som intresserar föreningsaktiva. Trimningsdagen ordnas i universitetets huvudbyggnad 22.2. På programmet står åtminstone utbildningar för kassörer, likabehandlingsansvariga, evenemangsarrangörer och informatörer.


Välkomna utländska studerande!

Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 10.1.2018

Bli internationell på hemmaplan! Kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet! Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum den 10.1 klockan 10–16. Antalet platser för föreningarna är begränsat.

Anmäl er för Welcome Fair med e-blankett:

https://www.lyyti.fi/reg/Welcome_fair_1341/se

Anmäl din förening till Welcome Fair senast den 7.1, men gärna ännu tidigare.

I fall ni kan inte delta på plats men vill ändå presentera er verksamhet på engelska med en plansch eller flygblad, kan ni använda samma e-blankett för att anmäla er.

För mera information kontakta gärna HUS sakkunniga Hannele Kirveskoski: hannele.kirveskoski@hyy.fi eller 050 543 9608. Hon kan även kontaktas ifall ni vill kolla när studenter från just er fakultet finns på plats.

HUS Föreningsutskotts vinnare i Föreningstävlingarna är 2017 är valda och belönade! Lanceringen av vinnarna samt prisutdelningen skedde den 20.11. på Föreningsgalan. Det fanns mycket deltagare och tävlingsbidragen höll en mycket hög nivå. Nedan finns en beskrivning av alla tävlingsklasserna, de kriterier som tillämpades och vinnarna.

Halarmärkestävlingen
I halarmärkestävlingen söktes såväl roliga, snygga, innovativa eller på annat sätt otroliga halarmärken. Allt som allt deltog man med 16 märken i tävlingen. En del av märkena tog fram på ett roligt eller innovativt sätt orsaken till föreningens existens (till exempel studieämne eller hobby), en del var gjorda för ett specifikt evenemang och en del kommenterade dagsaktuella händelser. Som vinnare utvaldes specialpedagogik ämnesföreningen Erikeepperis halarmärke. Vinnaren valdes med omröstning på Föreningsutskottets möte.


Föreningstidningstävlingen
Till Föreningstidningstävlingen kunde man delta både med en elektronisk och med en papperstävling. Totalt 14 deltaganden kom till tävlingen. Bidragen gicks igenom av ett specialsammankallat råd. Rådet ansåg att alla tidningar som deltog höll en hög kvalité. Speciellt Kannunvalajats Tutkain, politiskhistoria studerandes Polho r.y.:s Poleemi, samt kommunikationsstuderandes ämnesförening Media r.y.:s Groteski väckte beundran. Enligt rådet tar Tutkain ställning till frågor i samhället och på universitetet. Den till rådet skickade numret granskade mänsklighet och vad det betyder att vara jag. En del av tidningen var publicerad på engelska, som rådet såg på med fördel. Tidningens innehåll och utseende var professionellt gjorda. PÅ basen av dessa kriterier valdes Tutkain till vinnare. Titta på den till tävlingen inskickade numret här:
http://issuu.com/tutkain/docs/tutkainissuu2/1?e=0

Snapsvisatävlingen
Snapsvisatävlingen, även känd som Sitsmelodifestivalen är till för sånger som måste vara minimi nytextade, men även nya kompositioner är välkomna. Visan måste vara passade för sitser, men visans ämne var valfritt. Därutöver måste visan ha varit skriven under år 2017 och kunde också vara ännu oprämierad. Till tävlingen deltog 9 nya snapsvisor. Visornas texter berättade bland annat om att studera, studielivet och dess utmaningar samt aktuella förnyelser. Vinnaren valdes av Föreningsutskottets möte och visornas funktionsduglighet testades genom att sjunga igenom dem. Som vinnare röstades humanistiska fakultetens fakultetförening Humanisticums Valehtelisin jos edustaisin. Sången textades och arrangerades i temat av höstens studeranderepresentant rekrytering. Visan kan höras här:
https://soundcloud.com/timo-kalliokoski-257598080/valehtelisin-jos-edust...


Samarbetstävlingen
I Samarbetstävlingen söktes efter ett innovativt, unikt, vy-vidgande evenemang mellan ett eller fler föreningar. Dessutom värderas speciellt evenmang som gav nytta till föreningarnas medlemmar. Samarbetet fick vara långvarig verksamhet eller del av verksamhet eller ett alldeles nytt evenemang eller påhitt. Samarbetet måste ha skett under 2017. Till tävlingen deltog sammanlagt sju olika samarbetsverksamheter. Bland deltagarna fanns bland annat samarbete mellan nya utbildningsprogram, på grund av fakultetsflytt orsakat samarbete, studieresa, fakultetens olika ämnesföreningars styrelsers samarbetsjippo, idrottsevenemang, samt av alla nationer ordnat Gulisdisko. Alla deltagande samarbeten hade hög kvalité och gjorde Föreningsutkottet som valde vinnaren mycket glada. Som vinnare utsågs på basen av de tidigare fastställda kriterierna Statsvetenskapsstuderandes VOO r.y.:s och andra Finlands politik och politisk historia studerandes Polho r.y.:s, P-klubi från Åbo, Iltakoulu från Tammerfors, Puolue r.y. från Jyväskylä, Kosmos Buran r.y. från Rovaniemi och Försvarshögskolans internationell politik studerandes FAIA r.y arrangerade Konflikti 2017 konfliktsimulator. Mera information om vinnaren på evenemangets hemsida: https://www.conflictsimulation.net

BOOST365 -tävlingen
I BOOST365 -tävlingen söktes efter sätt som föreningarna får deras funktionärer att orka igenom hela året. Till tävlingen kunde man delta med olika gärningar eller aktiviteter, med vilka man sköter om de aktivas orkande. Till tävlingen anmäldes endast två deltaganden före deadlinen, vilket väckte frågan ifall man i föreningar tar hand om funktionärernas orkande och finns det i föreningarna tillräckligt med know how om saken. Orkande var under år 2017 ett centralt tema för Föreningsutskottet och dess viktighet och nödvändighet kommer också nästa år att fortsätta lyftas fram. Vinnaren för tävlingen valdes av en specifikt utsett råd, som bestod av en representant av utskottet och en av Nyyti r.y. Som vinnare valdes Aikuiskasvatuksen kilta, vars arbete för orkande har varit brett, kontinuerligt, lättillgängligt, inkluderande och bra.

Årets studiegärning -tävlingen
HUS studieutskott vill uppmuntra föreningar till lobbande och konkreta handlingar för att förbättra studieomständigheterna. Därför arrangerade utskottet igen Årets studiegärning tävlingen. Till tävlingen kunde man delta med en gärning som hade med studier, studiepolitik eller lobbande att göra. Till tävlingen godkändes gärningar som gjorts under år 2017. Allt som allt 6 gärningar deltog i tävlingen, varav alla var mycket goda och viktiga. Gärningarna handlade bland annat om kursfeedback givet av studeranden, mentorering, studieförmåga, assimilering till ett nytt campus och utexamineringstiders påverkande. För valet av vinnare användes som kriterier gärningens effekt och dess långvarighet, samarbete och inklusivitet. Därutöver räknades god kommunikation till godo. På basen av detta valdes till vinnare estetikstuderandes ämnesförenings Aistimus r.y. allmän litteraturstuderandes ämnesförenings Katharsis r.y. teatervetenskaps studerandes Repliikki r.y. och musikvetenskap studerandes ämnesförening Synkooppi r.y:s gemensamma aktivitet, till vilkens förtjänst konstforsknings ämnerna fick säkrat finansieringen för närundervisning, som var hotat.

Årets miljösits -tävlingen
HUS Miljöutskott har under året gjort en Sitsguide, med vars hjälp föreningar har lättare att fästa uppmärksamhet vid miljövänlighet då de sitsar. Guiden ges ut i början av år 2018. I Miljöutskottets tävling söktes efter de mest strålande miljövänliga sitserna. Som kriterier fungerade speciellt hur väl man under sitsen tog i beaktande återvinning, matens miljöpåverkningar samt matsvinnet och minimaliserandet av onödiga prylar. Tre föreningar deltog i tävlingen. Som vinnare valdes biologistuderandes ämnesförening Symbioosi r.y. Symbiosis sits fick av utskottet tack speciellt av den läckert låtande, hela och skördesäsongen i bemärkning tagande menyn, återvinningen och den egengjorda sahtin.

Av alla de många små sakerna och ibland inte heller av de lite större sakerna man gör för sina föreningar får man inte alltid det tack man förtjänar. Med Föreningshjältarna 2017 ville Föreningsutskottet ge en möjlighet för föreningar att tacka de föreningsaktiva som förtjänat det. Vem som helst hade möjlighet att anmäla den person som ansåg hade förtjänat titeln: Föreningshjälte.

Under det första året, 2017, anmäldes totalt 22 personer och de belönades i Föreningsgalan med diplom. Föreningshjältarna som belönades detta år:

Jenni (NEFA, Humanisticum)
Sebastian (Historicus)
Ina (Historicus)
Sanni (Aikuiskasvatuksen kilta)
Arttu (TYT)
Emilia (Snäf, Nylands Nation)
Anu (Kompleksi)
Jenny (Östra Finlands Nation)
Juho (Humanisticum, HYAL)
Katri (Kronos)
Jenna (Fibula)
Emma (Humanisticum, SUB, Humanistispeksi)
Jaakko (Savolainen osakunta, SOL ja SOSSu ry)
Tiia (Matrix)
Teemu (Siula)
Suvi (Phemomena)
Vilma (Tekstiilarit)
Heini (Vuorovaikeutus)
Krista (HYAL)
Sakari (Savolainen osakunta)
Kristian (Savolaisen Osakunnan Laulajat)
Maria (Symbioosi)