HUS Föreningsutskotts vinnare i Föreningstävlingarna är 2017 är valda och belönade! Lanceringen av vinnarna samt prisutdelningen skedde den 20.11. på Föreningsgalan. Det fanns mycket deltagare och tävlingsbidragen höll en mycket hög nivå. Nedan finns en beskrivning av alla tävlingsklasserna, de kriterier som tillämpades och vinnarna.

Halarmärkestävlingen
I halarmärkestävlingen söktes såväl roliga, snygga, innovativa eller på annat sätt otroliga halarmärken. Allt som allt deltog man med 16 märken i tävlingen. En del av märkena tog fram på ett roligt eller innovativt sätt orsaken till föreningens existens (till exempel studieämne eller hobby), en del var gjorda för ett specifikt evenemang och en del kommenterade dagsaktuella händelser. Som vinnare utvaldes specialpedagogik ämnesföreningen Erikeepperis halarmärke. Vinnaren valdes med omröstning på Föreningsutskottets möte.


Föreningstidningstävlingen
Till Föreningstidningstävlingen kunde man delta både med en elektronisk och med en papperstävling. Totalt 14 deltaganden kom till tävlingen. Bidragen gicks igenom av ett specialsammankallat råd. Rådet ansåg att alla tidningar som deltog höll en hög kvalité. Speciellt Kannunvalajats Tutkain, politiskhistoria studerandes Polho r.y.:s Poleemi, samt kommunikationsstuderandes ämnesförening Media r.y.:s Groteski väckte beundran. Enligt rådet tar Tutkain ställning till frågor i samhället och på universitetet. Den till rådet skickade numret granskade mänsklighet och vad det betyder att vara jag. En del av tidningen var publicerad på engelska, som rådet såg på med fördel. Tidningens innehåll och utseende var professionellt gjorda. PÅ basen av dessa kriterier valdes Tutkain till vinnare. Titta på den till tävlingen inskickade numret här:
http://issuu.com/tutkain/docs/tutkainissuu2/1?e=0

Snapsvisatävlingen
Snapsvisatävlingen, även känd som Sitsmelodifestivalen är till för sånger som måste vara minimi nytextade, men även nya kompositioner är välkomna. Visan måste vara passade för sitser, men visans ämne var valfritt. Därutöver måste visan ha varit skriven under år 2017 och kunde också vara ännu oprämierad. Till tävlingen deltog 9 nya snapsvisor. Visornas texter berättade bland annat om att studera, studielivet och dess utmaningar samt aktuella förnyelser. Vinnaren valdes av Föreningsutskottets möte och visornas funktionsduglighet testades genom att sjunga igenom dem. Som vinnare röstades humanistiska fakultetens fakultetförening Humanisticums Valehtelisin jos edustaisin. Sången textades och arrangerades i temat av höstens studeranderepresentant rekrytering. Visan kan höras här:
https://soundcloud.com/timo-kalliokoski-257598080/valehtelisin-jos-edust...


Samarbetstävlingen
I Samarbetstävlingen söktes efter ett innovativt, unikt, vy-vidgande evenemang mellan ett eller fler föreningar. Dessutom värderas speciellt evenmang som gav nytta till föreningarnas medlemmar. Samarbetet fick vara långvarig verksamhet eller del av verksamhet eller ett alldeles nytt evenemang eller påhitt. Samarbetet måste ha skett under 2017. Till tävlingen deltog sammanlagt sju olika samarbetsverksamheter. Bland deltagarna fanns bland annat samarbete mellan nya utbildningsprogram, på grund av fakultetsflytt orsakat samarbete, studieresa, fakultetens olika ämnesföreningars styrelsers samarbetsjippo, idrottsevenemang, samt av alla nationer ordnat Gulisdisko. Alla deltagande samarbeten hade hög kvalité och gjorde Föreningsutkottet som valde vinnaren mycket glada. Som vinnare utsågs på basen av de tidigare fastställda kriterierna Statsvetenskapsstuderandes VOO r.y.:s och andra Finlands politik och politisk historia studerandes Polho r.y.:s, P-klubi från Åbo, Iltakoulu från Tammerfors, Puolue r.y. från Jyväskylä, Kosmos Buran r.y. från Rovaniemi och Försvarshögskolans internationell politik studerandes FAIA r.y arrangerade Konflikti 2017 konfliktsimulator. Mera information om vinnaren på evenemangets hemsida: https://www.conflictsimulation.net

BOOST365 -tävlingen
I BOOST365 -tävlingen söktes efter sätt som föreningarna får deras funktionärer att orka igenom hela året. Till tävlingen kunde man delta med olika gärningar eller aktiviteter, med vilka man sköter om de aktivas orkande. Till tävlingen anmäldes endast två deltaganden före deadlinen, vilket väckte frågan ifall man i föreningar tar hand om funktionärernas orkande och finns det i föreningarna tillräckligt med know how om saken. Orkande var under år 2017 ett centralt tema för Föreningsutskottet och dess viktighet och nödvändighet kommer också nästa år att fortsätta lyftas fram. Vinnaren för tävlingen valdes av en specifikt utsett råd, som bestod av en representant av utskottet och en av Nyyti r.y. Som vinnare valdes Aikuiskasvatuksen kilta, vars arbete för orkande har varit brett, kontinuerligt, lättillgängligt, inkluderande och bra.

Årets studiegärning -tävlingen
HUS studieutskott vill uppmuntra föreningar till lobbande och konkreta handlingar för att förbättra studieomständigheterna. Därför arrangerade utskottet igen Årets studiegärning tävlingen. Till tävlingen kunde man delta med en gärning som hade med studier, studiepolitik eller lobbande att göra. Till tävlingen godkändes gärningar som gjorts under år 2017. Allt som allt 6 gärningar deltog i tävlingen, varav alla var mycket goda och viktiga. Gärningarna handlade bland annat om kursfeedback givet av studeranden, mentorering, studieförmåga, assimilering till ett nytt campus och utexamineringstiders påverkande. För valet av vinnare användes som kriterier gärningens effekt och dess långvarighet, samarbete och inklusivitet. Därutöver räknades god kommunikation till godo. På basen av detta valdes till vinnare estetikstuderandes ämnesförenings Aistimus r.y. allmän litteraturstuderandes ämnesförenings Katharsis r.y. teatervetenskaps studerandes Repliikki r.y. och musikvetenskap studerandes ämnesförening Synkooppi r.y:s gemensamma aktivitet, till vilkens förtjänst konstforsknings ämnerna fick säkrat finansieringen för närundervisning, som var hotat.

Årets miljösits -tävlingen
HUS Miljöutskott har under året gjort en Sitsguide, med vars hjälp föreningar har lättare att fästa uppmärksamhet vid miljövänlighet då de sitsar. Guiden ges ut i början av år 2018. I Miljöutskottets tävling söktes efter de mest strålande miljövänliga sitserna. Som kriterier fungerade speciellt hur väl man under sitsen tog i beaktande återvinning, matens miljöpåverkningar samt matsvinnet och minimaliserandet av onödiga prylar. Tre föreningar deltog i tävlingen. Som vinnare valdes biologistuderandes ämnesförening Symbioosi r.y. Symbiosis sits fick av utskottet tack speciellt av den läckert låtande, hela och skördesäsongen i bemärkning tagande menyn, återvinningen och den egengjorda sahtin.

Av alla de många små sakerna och ibland inte heller av de lite större sakerna man gör för sina föreningar får man inte alltid det tack man förtjänar. Med Föreningshjältarna 2017 ville Föreningsutskottet ge en möjlighet för föreningar att tacka de föreningsaktiva som förtjänat det. Vem som helst hade möjlighet att anmäla den person som ansåg hade förtjänat titeln: Föreningshjälte.

Under det första året, 2017, anmäldes totalt 22 personer och de belönades i Föreningsgalan med diplom. Föreningshjältarna som belönades detta år:

Jenni (NEFA, Humanisticum)
Sebastian (Historicus)
Ina (Historicus)
Sanni (Aikuiskasvatuksen kilta)
Arttu (TYT)
Emilia (Snäf, Nylands Nation)
Anu (Kompleksi)
Jenny (Östra Finlands Nation)
Juho (Humanisticum, HYAL)
Katri (Kronos)
Jenna (Fibula)
Emma (Humanisticum, SUB, Humanistispeksi)
Jaakko (Savolainen osakunta, SOL ja SOSSu ry)
Tiia (Matrix)
Teemu (Siula)
Suvi (Phemomena)
Vilma (Tekstiilarit)
Heini (Vuorovaikeutus)
Krista (HYAL)
Sakari (Savolainen osakunta)
Kristian (Savolaisen Osakunnan Laulajat)
Maria (Symbioosi)

HUS ordförandeseminarium 13.11. i Wilhelmsson-salen klo. 17.00.
Föreningsgala 2017
HUS 149:e årsfest och födelsedagsparty närmar sig – skaffa supékort eller biljetter nu!
Guiden Så ordnar du en sitz som är trygg för alla har publicerats!
Studenternas jubileumståg 6.12.2017 – anmäl din förening!

HUS ordförandeseminarium 13.11. i Wilhelmsson-salen klo. 17.00.
HUS Föreningsutskott välkomnar alla i HUS krets fungerande fakultets- ämnes-, hobbyföreningars och nationers nuvarande, blivande och intresserade ordföranden till HUS ordförandeseminarium 13.11!
 
Kvällen börjar kl. 17 med en gemensam start i Wilhelmsson-salen på Nya Studenthuset (Mannerheimvägen 5A, 5 vån.). Efter det officiella programmet fortsätter kvällen med en gemensam efterfest. Mera information om programmet meddelas närmare evenemangets tidpunkt. Nya Studenthuset är tyvärr inte tillgängligt för personer med rörelseförhinder, men arrangörerna hjälper till vid behov. Evenemanget går av stapeln huvudsakligen på finska.
 
Kom ihåg att anmäla dig senast 10.11 genom länken: https://goo.gl/forms/QUq1c5R62Tk6bdzN2
TILL SITTANDE ORDFÖRANDEN
Hur har året som ordförande gått? Har allt varit en dans på rosor och bästa tiden av ditt liv eller något helt annat? Vad borde man ännu komma ihåg i slutet av året och vad har du egentligen lärt dig?
 
Kom och träffa andra i samma situation varande ordförandekolleger och njut av en trevlig kväll! Evenemanget erbjuder även ett ypperligt tillfälle för att ge feedback mot HUS och diskutera med andra föreningar om aktuella frågor. Efter den gemensamma inledningen fortsätter kvällen i mindre workshoppar, varav deltagande bör välja två.
 
Utöver ordförande är även en annan föreningsmedlem välkommen till evenemanget.
 
FÖR NYA OCH POTENTIELLA ORDFÖRANDEN.
Efter den gemensamma inledning följer en ordförandepanel, där nuvarande och tidigare ordföranden berättar om deras erfarenheter och man kan även fråga av dem om saker man har på sinnet. Efter detta får man kontemplera och ifrågasätta vad man ännu är möjligen osäker om eller vad man förväntar sig av det kommande ordförandeåret.

 
Till programmet för nya ordföranden finns inga föreningsspecifika begränsningar över mängden deltagare, och deltagandet i workshoppen förbinder dig inte att söka till ordförandeposten. Deltagarmängden är dock begränsad till 60 personer, på grund av utrymmesbegränsningar.
 
Mera information ges av:
Jane Kärnä
Ordförande till Föreningsutskottet
jane.karna@helsinki.fi / 0405896369

Föreningsgala 2017
Föreningsaktiv, tusen tack för det arbete du gjort!
Detta år vill vi tacka dig personligen i den för första gången arrangerade Föreningsgalan. Under kvällen kommer vi att lancera vinnarna i föreningstävlingarna och de angivna föreningshjältarna. Samtidigt får du njuta av övriga föreningsaktivas inspirerande sällskap i avslappnad stämning, tillsammans med förfriskningar och delikatesser. Och självfallet ordnas evenemangt helt av Föreningsutskottet, så för dig är det bara att komma på plats och njuta av kvällen.
 
Till evenemanget är välkomna alla föreningsaktiva, även ifall inte er förening deltagit i föreningstävlingarna eller angav föreningshjältar. Ifall du ändå vill delta finns det ännu tid: http://bit.ly/Jarjestokilpailut2017.
 
Cocktailtillfället börjar kl. 19 och egentliga programmet, kl. 19.30 på HUS centralbyrå på Nya Studenthuset (Mannerheimvägen 5). Utrymmet är tyvärr inte tillgängligt för personer med rörelseförhinder, men hjälp fås säkerligen vid behov.
 
Vi ber vänligen deltagarna att anmäla sig via blanketten: https://goo.gl/forms/C3mLnOLNwKZ732Si2, så att vi kan reservera tillräckligt med mat och dryck till evenemanget.
 

Mera information:
Marika Tuominen
Vice Ordförande till Föreningsutskottet
marika.tuominen@helsinki.fi
https://www.facebook.com/events/907471772738004/

HUS 149:e årsfest och födelsedagsparty närmar sig – skaffa supékort eller biljetter nu!
Festen ordnas torsdag 23.11.2017 i hotell Crowne Plazas skimrande lokaler. Festen inleds med cocktail klockan 16.30. Klockan 17.45 börjar festsupén. Bordsfesten kulminerar med en akademisk festdans.

Efter bordsfesten och dansen börjar det stämningsfulla födelsedagspartyt som är öppet för alla firare. Med början kl. 22.30 utlovas lysande musik, glitter, episkt program och framför allt en fantastisk fest som du helt enkelt inte får missa. Biljettförsäljningen till födelsedagspartyt har börjat! HUS erbjuder biljettpaket med 8 biljetter till priset 48 € särskilt för föreningar.

ANMÄLNING OCH BILJETTER TILL FÖDELSEDAGSPARTYT
Här skaffar du ditt supékort för årsfesten: https://www.lyyti.fi/reg/HYY149
Anmälningar kan göras fram till 12.11 eller när platserna är slutsålda. Anmälningen är bindande. Biljetten till födelsedagspartyt ingår i priset för supékortet.
Biljetter till födelsedagspartyt kan du köpa här: https://bailataan.fi/events/13d070e8-8b44-493b-bf7b-49c5f9eefe6f
Biljetter till födelsedagspartyt förköp (1.11–19.11.) 8 €/st eller paket med 8 biljetter 48 €
Under evenemangsveckan och vid ingången (20–23.11) biljetter 9 €/st.
Priserna inkluderar garderobsavgiften (3 €) och ett snyggt halarmärke.

Mer information om årsfesten och födelsedagspartyt: hyy.fi/vuosijuhla

Guiden Så ordnar du en sitz som är trygg för alla har publicerats!
Vi har sammanställt en guide med olika sätt att ordna en sitz där alla kan delta och känna sig trygga. Den bästa festen är en fest där alla har kul!
Guide att skriva ut: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/sa_ordnar_du_en_sitz_som_ar_...

Studenternas jubileumståg 6.12.2017 – anmäl din förening!
Huvudstadsregionens  studenter firar det hundraåriga Finlands självständighet 6.12 med  studenternas jubileumståg. Evenemanget arrangeras av huvudstadsregionens  studentkårer HUS, AUS, KonSt, SHS och Kadettitoverikunta och  studentkårerna Metka och Helga. Utöver de traditionella facklorna lyser  tusentals blå och vita ljus upp självständighetsdagens procession och  folkfesten på Senatstorget.

Föreningarna inom HUS ombes meddela  om deras fanor deltar i kransnedläggningen vid Hjältekorset  (uppställning kl. 15.30) och i processionen. Anmälningar senast söndag  3.12 på adressen https://www.lyyti.in/Juhlakulkue2017.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/124333588235604/

 

Alinasalen kan bokas för våren 2018 16.10. - 8.11.


Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren 2018.


Bokningsrundor

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2018.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Kurser hålls igen i våren 2018. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillk...

Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.


Förhandsbokningar

Förhandsbokningar tas emot från 16.10. kl. 12:00 till 22.10. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen:  https://goo.gl/forms/wiXFMZ19ZbrB1bzb2

HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 24.10. kl. 17-20.


Den egentliga bokningsrundan


Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 25.10. kl. 12:00 till 31.10 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/H56OPc3rGNOPiMO83
Bokningarna behandlas 1.11. klo 17-21.

Omgång II
Bokningstid från 2.11. kl. 12:00 till 8.11 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/AfqgCqE8S6jSd65U2
Bokningarna behandlas 9.11. kl. 17-21

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.


Bokningar i efterskott

Från och med 13.11. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://tilavaraus.hyy.fi.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på jane.karna@helsinki.fi, 0405896369.

Alina-salens bokningsrundor
Utbildning i användning av induktionsslinga
Föreningstävlingar & Föreningshjältar 2017
#HYYtymättömät
Vetenskapspåra-tävling för organisationer!


Alina-salens bokningsrundor


Alina-salens bokningsrundorna för vårens bokningar börjar den 16.10. Bokningarna görs under bokningsrundan genom de elektroniska ansökningsblanketter. Under hösten ordnas två egentliga bokningsrundor: första bokningsrundan är 25.-31.10. och den andra bokningsrundan är 2.-8.11. Därutövar ordnas en preliminär bokningsrunda 16.-22.10. Föreningen kan under rundorna få sammanlagt två (2) Alina turer för våren 2018. Närmare information om rundorna samt länkarna för ansökningsblanketterna publiceras före rundorna börjar.

Utbildning i användning av induktionsslinga

Välkommen med på en utbildning där du får lära dig använda induktionsslinga för att göra verksamheten i din organisation tillgänglig också för dem som behöver hjälp med hörseln!

Induktionsslingan är ett hörselhjälpmedel som HUS servicebyrå lånar ut avgiftsfritt till föreningar inom studentkåren för deras evenemang. Se: https://hyy.helsinki.fi/sv/node/2082

Utbildningen är två timmar lång och börjar kl. 16.00. Utbildningen ordnas i Mannerheimsalen (Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.).

Ingen anmälan krävs och det är gratis att delta.
Utbildare är Jukka Rasa från Finska Hörselförbundet rf.
Tyvärr är lokalen inte tillgänglig eftersom den saknar hiss.

Kontaktperson: Lauri Linna (lauri.linna@hyy.fi), tfn 050 5950324

Föreningstävlingar & Föreningshjältar 2017

Föreningstävlingarna är igång! Årets tävlingskategorier är: halarmärke, föreningstidning, miljö-sits, utbildningshandling, samarbete, sitssång, och BOOST365 (omhändertagandet av föreningsaktivas välbefinnande). Vi söker också hjältar, så informera oss om er förenings ödmjuka, arbetsamma eller positiva och inspirerande superperson, någon som definitivt borde få bemärkelse för sitt arbete.

Mera information finns på HUS nätsida. Deadline för BOOSt365 och Föreningstidnings tävlingarna är 30.10, och för resten av tävlingarna 6.11 kl. 15:00.

Deltagandet till alla tävlingar sker via enkäten och föreningshjältar kan man informera oss om via den här blanketten.


#HYYtymättömät

I höst ska vi hjälpa, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete Stydi ry utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko.

Kampanjen började för två år sedan och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret.

Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner.

De föreningar som under tiden 2.10.–30.11.2017 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu.

Vill din organisation delta i kampanjen? Här hittar du instruktioner och mer information:
https://hyy.helsinki.fi/sv/media-och-arkiv/nyheter/hyytymättömät-–-en-blodgivningskampanj-för-studentföreningarna-vid

Vetenskapspåra-tävling för organisationer!

Vill du bjuda din organisation på en spårvagnstur? Till exempel fira en oförglömlig julfest i spårvagnen? Vill du och din organisation delta i alla tiders stadskampanj? Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS utmanar sina organisationer att samla in namn för invånarinitiativet Vetenskapsspåran2015. Den organisation som samlat in flest namn under kampanjperioden 2.10–30.10 belönas med en spårvagnstur längs en valbar rutt i Helsingfors.

Vetenskapsspåran2025 är huvudstadsregionens student- och studerandekårers gemensamma projekt för att påskynda byggandet av en snabbspårväg via 10 högskolecampus, bland annat Mejlans, Gumtäkt och Vik. Alla röstberättigade Helsingfors- och Esbobor kan underteckna initiativet.

Delta genom att anmäla dig med den här blanketten och senast 13.10 hämta ett "kampanjpaket" från HUS servicebyrå (Mannerheimvägen 5 B). Paketet innehåller kampanjbroschyrer, namninsamlingslistor, närmare anvisningar för namninsamlingen, de bästa argumenten och tips om hur man berättar om Vetenskapsspåran. Mer information ger webbsidan Sofia Lindqvist (sofia.lindqvist@hyy.fi, 0)50 543 9605 och styrelsemedlem Elli Saari elli.saari@hyy.fi 0505950329, inte under tiden 2.10.-10.10.)Mera likabehandling = lyckligare medlemmar!
Orolig för en kompis eller närstående?
Kom med som frivillig på Gulisäventyret!
Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar

Mera likabehandling = lyckligare medlemmar!

Det är viktigt att beakta likabehandling i föreningen, eftersom alla medlemmar inte är likadana. Genom att beakta olikheterna kan man säkra att alla kan delta i föreningens verksamhet. Om föreningen känns som en plats där alla kan vara sig själva är alla också mera beredda att arbeta för gemensamma mål.

Vi vill uppmuntra föreningarna inom HUS till att göra likabehandlingsarbetet till en del av föreningens vardag. I år delar vi ut diplom till föreningar som:
1) gör upp föreningens första likabehandlingsplan,
2) väljer en likabehandlingsansvarig i föreningen eller
3) gör någon annan viktig insats för att främja likabehandling i verksamheten.

Om er förening redan har gjort det grundläggande arbetet (har en likabehandlingsplan och har valt en ansvarig) kan ni alltså få diplom genom att göra någon annan betydelsefull insats som stärker likabehandlingen i föreningen.

Tipsa om er förening, så får ni ett diplom och ett pris värt ca 20 euro! Mera information och kontakt: Lauri Linna, styrelsemedlem i HUS, lauri.linna@hyy.fi, 050 5950324.

Hur få mera öppenhet i föreningen?
Öppenhet är en förutsättning för att föreningsverksamheten ska kunna växa och utvecklas. Om det råder öppenhet är det lätt för nya funktionärer att komma med i föreningen och också påverka det som föreningen gör. I HUS föreningswiki hittar du nu tips på hur man kan få mera öppenhet i föreningsverksamheten!

http://wiki.hyy.fi/index.php/Avoimuus
 
Träff för alla som jobbar med likabehandling 20.9.2017

Vill du få veta mera om hur man i andra föreningar har gjort för att sänka tröskeln att delta i föreningens verksamhet?
Vill du få idéer om hur din förening kan bli bättre på likabehandling?

Kom med på en träff för föreningsaktiva som är intresserade av likabehandlingsfrågor!

Till den här träffen är alla välkomna, både likabehandlingsansvariga och andra föreningsfunktionärer som vill veta mera om likabehandling. På mötet delar vi med oss av goda idéer och erfarenheter och lär känna andra som jobbar med de här frågorna i föreningarna.

Mötet hålls 20.9 kl. 17.00 i studentkårens mötesrum Rydman, Brunnsgården, Brunnsgatan 10 A, 9 vån.

Anmälan:
https://www.lyyti.in/Yhdenvertaisuusvastaavien_tapaaminen_1334/se

Facebook-grupp: https://www.facebook.com/groups/1845223779081151/

Om du har frågor om mötet eller likabehandlingstemat, ta kontakt med lauri.linna@hyy.fi!

Orolig för en kompis eller närstående?

HUS och Nyyti ry ordnar i samarbete med Föreningen för Mental Hälsa i Finland en kurs i Psykisk första hjälp för föreningsaktiva. Den avgiftsfria kursen ordnas 7-8.10 och kräver inga förkunskaper. Tyvärr är kursen och kursmaterialen enbart på finska. Låt oss veta om det finns efterfrågan på en kurs också på svenska!

Tilläggsuppgifter:
HUS styrelsemedlem Matias Nurmi, matias.nurmi@hyy.fi

Kom med som frivillig på Gulisäventyret!

Vi söker energiska och duktiga frivilliga som vill vara med om att ordna höstens mest episka evenemang. Kom och välkomna de nya studenterna, kom med som frivillig på Gulnäbbsäventyret!

Som frivillig får du vara med om att arrangera höstens största och viktigaste gulnäbbstillställning och visa gulnäbbarna allt det som studielivet har att erbjuda.

Vi söker frivilliga som kan hjälpa till vid starten och som kan fungera som guider till kontrollerna. De frivilliga kommer in gratis på Gulisäventyrets efterfest, de bjuds på talkomat och får ett eget ”Gulisäventyret Crew”-overallmärke. De som vill får också intyg på att de har deltagit i talkot.

Mera information: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/frivillig/

Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar

HUS Föreningsutskottets föreningstävlingarna kommer igen! Det här året söker vi vinnarna i sju olika tävlingarna samt föreninghjältar.

Föreningstidningstävling

Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! Är det kanske just er tidning? Delta i HUS tävling för föreningstidningar, så får ni veta det! Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka ett nummer av tidningen från 2017 till oss, i tryckt eller digital form. Tryckta tidningar levereras till HUS servicebyrå tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS föreningsutskott/Föreningstidningstävling” som mottagare. Digitalt material med följebrev skickas till föreningsutskottet på adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening det är som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte.
Deadline för tävlingen är 30.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren utses av en tävlingsjury. Juryn väljer vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs. Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Halarmärkestävling

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett fantastiskt fint, rasande roligt, sanslöst snillrikt eller annars bara världens bästa overallmärke? Om svaret är JA ska ni delta i föreningsutskottets overallmärkestävling!

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke till föreningsutskottet. Redan existerande overallmärken med följebrev levereras i kuvert till HUS servicebyrå. Ange ”HUS föreningsutskott/Halarmärkestävling” som mottagare på kuvertet. Skisser kan skickas i jpg- eller pdf-format per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn, kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras inte.

Tävlingens deadline är 6.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
HUS föreningsutskott utser vinnaren, som får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Sitssångtävling

Tävlingen För Ny Sitsmusik kommer igen! Sitsvisan ska åtminstone ha nyskriven text, men nya melodier är också välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitsar, i övrigt är temat fritt. Visan ska vara skriven 2017, men behöver inte ha framförts ännu.
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in texten och namnet på den använda melodin till föreningsutskottet, om det är en ny komposition bör man också skicka in noterna. Dessutom ser vi gärna att man skickar in någon form av inspelning av sången.

Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi eller överföras till en CD-skiva som sätts i ett kuvert och lämnas in på HUS servicebyrå under dess öppettider. Ange ”HUS föreningsutskott/Sitssång” som mottagare.

Deadline är 6.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
HUS föreningsutskott utser vinnaren, som får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Samarbetstävling

Samarbete är styrka! I den här tävlingen efterlyser vi samarbeten som gjorts mellan två eller flera föreningar, som är originella, ögonöppnande och till synnerlig nytta och glädje för medlemmarna. Det kan vara fråga om en långvarig verksamhet eller verksamhetsdel eller något enskilt, fantastiskt evenemang eller en aktion som man ordnat tillsammans. Samarbetet måste ha skett under 2017.

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en beskrivning av samarbetet per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi, alternativt leverera den på papper till HUS servicebyrå under byråns öppettider. Beskrivningar på papper levereras i ett kuvert som märks ”HUS föreningsutskott/Samarbetstävling”. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltar, kontaktpersoner samt en beskrivning av samarbetet; när, var och hur det har gjorts. Foto- och videomaterial får också bifogas.
Man kan delta i tävlingen med flera bidrag.

Deadline för tävlingen är 6.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
HUS föreningsutskott utser vinnaren, som får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

BOOST365

Att vara föreningsaktiv ger enormt mycket, men det kräver också mycket av en. Det är viktigt att föreningarna tar hand om sina funktionärer. Har din förening något knep som hjälper funktionärerna att orka hela verksamhetsåret? I så fall är ni kanske den vinnare vi söker! I tävlingen BOOST365 söker vi olika aktiviteter och verksamhetsformer som föreningarna använder sig av för att vårda sig om funktionärernas ork.

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en beskrivning av aktiviteterna/verksamhetsformerna per e-post till adressen jarjestovaliokunta@hyy.fi, alternativt lämna in den på papper till HUS servicebyrå under dess öppettider. Beskrivningar på papper levereras i ett kuvert som märks ”HUS föreningsutskott/BOOST365”. Vinnaren utses av en jury, vars sammansättning tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
Deadline för tävlingen är 30.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)

Årets utbildningshandling

HUS studieutskott vill uppmuntra föreningarna att ägna sig åt intressebevakning och vidta konkreta åtgärder för bättre studieförhållanden. Därför utlyser utskottet nu tävlingen Årets studieinsats!
Man kan delta i tävlingen med insatser som rör studier, utbildningspolitik eller intressebevakning.
Har ni ordnat en studiecirkel, hittat på ett nytt sätt att samla in feedback från studenterna eller har ni använt käpp och morot för att påverka beslutsfattare?

Berätta för oss vad ni har gjort! Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en fritt formulerad rapport eller presentation av det ni har gjort per e-post till adressen mathilda.timmer(a)helsinki.fi. Skriv ” Årets utbildningshandling” och namnet på din förening på ämnesraden. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som har deltagit, kontaktpersoner, en beskrivning av studieinsatsen samt när och var den har gjorts.

Alternativt kan beskrivningar lämnas in på papper till HUS servicebyrå tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS studieutskott/ Årets utbildningshandling” som mottagare på kuvertet.
I tävlingen godkänns insatser som har gjorts under detta år och före tävlingens deadline.
Vinnaren utses av HUS studieutskott.

Deadline för tävlingen är 6.11 klockan 15.00.
Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Mathilda Timmer, mathilda.timmer(a)helsinki.fi

Årets miljösits

Fixar er förening sprudlande glada sitsar, som dessutom respekterar miljön? Känner ni att ni skulle vilja få heder och uppskattning för det – och varför inte också guld?
Nu ska vi uppfylla era önskningar! I år ordnar HUS miljöutskott en föreningstävling där vi söker årets bästa miljösits. En jury utser de bästa bidragen utifrån kriterier som hur väl man har beaktat återvinning, matens klimatpåverkan och svinn samt minskat på onödigt krimskrams. Om ni tar bilder på återvinningen, maten och er festfixade festlokal har ni ännu större chans att vinna!

Att delta i tävlingen är lätt: Fyll i Googleblanketten Föreningstävlingar 2017 och skicka in en fritt formulerad rapport eller beskrivning av en lyckad miljösits till adressen julia.hamalainen(at)helsinki.fi senast 6.11 före kl. 15.00. Av beskrivningen ska framgå vilken/vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner samt när och var sitsen hållits. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på 100 euro och ett presentkort till en butik som säljer ekomat.
Mera information: julia.hamalainen(at)helsinki.fi

Föreningshjältar

Känner du någon föreningsfunktionär som du beundrar för hens fantastiska insatser, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga? Någon som till exempel såg till att er extremt viktiga stadgeförändring faktiskt blev gjord, eller som kunde fixa ett medlemsregister av alla de där röriga pappershögarna, någon som alltid städar upp i föreningslokalen efter att alla andra har sprungit iväg till den sista bussen eller någon som av något annat skäl verkligen kan kallas en föreningshjälte. Tipsa om din föreningshjälte nu, så att hen får det erkännande hen förtjänar! Det finns många som gör både stora och små insatser för sina föreningar utan att någonsin få ett ordentligt tack för det – i tävlingen Föreningshjältar 2017 kan de äntligen få det.

Delta i tävlingen genom att fylla i Googleblanketten Föreningshjältar 2017. På blanketten skriver du in både ”hjältens” och tipsarens namn och motiveringar till varför just den personen borde belönas. Efter att blanketten skickats in får du en bekräftelse per e-post. Föreningshjältarna får ett diplom med tipsarens prismotiveringar. Tips kan lämnas in av enskilda eller grupper, också av en hel förening. Hjältarna kan belönas för sådant de har gjort i år eller under en längre tid.

Deadline för tipsen är 6.11 kl. 15.00. Föreningshjältarna tillkännages på ett sätt som meddelas senare.
Mera information: jarjestovaliokunta@hyy.fi eller jane.karna@helsinki.fi (utskottets ordförande)


Då hösten nalkar är det igen dags att fundera över hur varje studerande skulle ha det trevligt och tryggt på föreningens evenemang. Evenemangen är viktiga för att hitta vänner och bilda vänkretsar. Därför är det även viktigt att satsa på dem. Analysera din egna förenings evenemang till exempel med hjälp av denna lista!

  • det är möjligt att delta i evenemanget som alkoholfri
  • man kan komma med i evenemanget fastän man inte talar så bra svenska/finska.
  • temat eller programmet avskräcker eller sårar ingen
  • platsen är tillgänglig för personer med rörelseförhinder eller står det i evenemangsbeskrivningen vem man kan fråga om hjälp av vid behov
  • största delen av gulisevenemangen är sådana att medellöshet inte är ett förhinder för deltagande
  • alla arrangörer och deltagare vet hur man skall agera vid eventuell nödsituation

Låt om oss göra universitet ett bättre ställe för oss alla!

FÖRENINGSAKTIVAS RESTART ti 22.8., kl. 17.15

Efter sommaren är det ibland svårt att åter vänja sig vid det normala livets rytm och återvändningen till föreningsarbetet kan orsaka stress. Fungerar du som ordförande eller till exempel jämställdhetsansvarig i er förening är detta evenemang just för dej. Kom och bli på nytt inspirerad och hitta en ny väg för hösten tillsammans med andra föreningsaktiva!
 
Föreningsaktivas Restart ordnas nu för första gången i år och idén är att evenemanget skall fungerar samtidigt som en mjuklandning tillbaka till föreningslivet och som en trampolin till hösten och föreningsaktiviteterna. Under evenemanget biter vi i frågor om motivation, orkande, och upprätthållandet av dessa tillsammans.
 
Anmälan öppnar nästa tisdag den 8.8. kl. 8.08. Anmälan sker på här.
 
Det mer exakta schemat för kvällen uppdateras närmare evenemanget. Programmet innehåller en officiell del på evenemangsutrymmet Maria 0-1 på Maria sjukhus. Efter detta ordnas eftersläp på promenadavstånd. Utrymmet är tillgängligt för personer med rörelseförhinder. Evenemanget ordnas huvudsakligen på finska, men vi assisterar till bästa förmåga vid behov på svenska och engelska.
 
Föreningsaktivas Restart ordnas av HUS Föreningsutskott. Evenemanget är gratis och 140 personer ryms med.

Evenemang på Facebook.
 

Föreningsaktivas restart 22.8.
Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar
Alina-salens kompletterande utbildningar i början av september
Studenterna i Pride
Påminnelse: Anmäl din förening till Gulisäventyret,
Öppningskarnevalen och Welcome Fair


Föreningsaktivas restart 22.8.

 
Kom med för att på nytt finna din inspiration och för att söka en ny väg för hösten tillsammans med andra föreningsaktiva! Detta evenemang är till alla i föreningen från ordförande till jämställdhetsansvarig!  Föreningsaktivas restart ordnas för första gången i år och tanken är att fungera samtidigt som en mjuklandning till föreningsaktiviteterna och som en trampolin, varifrån man får en ny ansats till hösten och alla aktiviteter som detta för med sig. Tillfället kretsar kring motiviation och orkande samt hur man skall upprätthålla dessa under hela terminen. Vi kommer tillsammans att sätta oss in i frågorna genom att lyssna och diskutera med varandra. Anmälningen börjar tisdagen den 8.8.. Mera information närmare evenemangets tidpunkt och på Facebook-evenmang: https://www.facebook.com/events/1867656313473761/


Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar
 
HUS Föreningsutskottets föreningstävlingarna kommer igen! Det här året söker vi vinnarna i sju olika tävlingarna samt föreninghjältar. Mera information om tävlingarna och deltagning kommer i början av hösten, men här finns “teasers”:
 
Föreningstidningstävling
Har er förening en tidning som alltid rivs ur händerna då den kommer ut. En banbrytande tidning som väcker nya tankar hos läsaren? Är just er tidning årets vinnare?
 
Halarmärkestävling
Har er förening märkesmarknadernas pengakvarn på lager? Det där ena märket som alla vill pryda sin halare med? Vi söker efter det roligaste, klipskaste eller annors bara alldeles fantastiska märket, med vilken er förening även kan segra med i denna tävling.
 
Sitssångtävling
Har er förening en ny sång, utan vilken det helt enkelt inte mera går att sitsa? Eller en sång som får alla andra sånger under sitsen att blekna? Tävlingen för Ny Akademisk Musik söker efter en färsk akademisk sång, som glädjer med sin genialiska text, medryckande komposition eller som annors bara spränger taket på sitser.
 
Samarbetstävling
Finns det hjärterum, så finns det stjärterum. I tävlingen belönas samarbetet mellan två eller flera föreningars innovativa eller omfattande samarbete. Så väl långvarigt samarbete och gemensam aktivitet som tillsammans ordnade otroliga evenemang kan delta i tävlingen.
 
BOOST365
Föreningsarbetet är väldigt givande, men det kräver även massor. Därför är det viktigt att sköta om de aktivas orkande. Har din förening metoder för att få de aktiva att ta sig igenom hela året? I så fall kan det hända att just ni är vinnaren vi söker!
 
Årets utsbildningshandling
Ordande ni en studiecirkel, hittade ni på ett nytt sätt att samla studerandefeedback eller erbjöd ni beslutsfattarna risor och rosor? Till tävlingen kan man delta med olika studie, utbildningspolitiska och intressebevaknings relaterade handlingar.

Årets miljösits
Ordnar er förening otroliga sitser, samtidigt som ni även tar miljön i beaktande? Vi söker efter årets bästa miljö-sits, där sorteringen, matens miljöpåverkningar, matsvinnet och bristen på onödig dekoration tas i beaktande. Framför rådet ger fotografier av evenemanget pluspoäng.
 
Föreningshjältar
Känner du en föreningsfunktionär vars otroliga arbetsinsats, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga du beundrar? Känner du en funktionär utan vars hjälp den nya stadgeändringen enbart skulle ha förblivit en önskan blott, medlemsregistret skulle vara en enda stor hög av diverse papper och utrymmena skulle alltid bli ostädade medan de andra springer för att hinna till den sista bussen? På hösten kan du ange dessa föreningshjältar, så att deras hjältedåd också får det erkännande de förtjänar!


Alina-salens kompletterande utbildningar i början av september
 
I början av hösten organiseras kompletterande Alina-salens utbildningar till främst de föreningar som har en tur på hösten, men som inte har gått utbildningen detta år. Varje förening som vill använda Alina-salen bör årligen skicka minst en deltagare till salens användningsutbildning. Därutöver bör minst en av föreningens utnämnda ordningspersoner ha gått utbildningen antingen pågående eller föregående läsår. Tidpunkterna och anmälningsförfarandet för höstens utbildningar klarnar i slutet av augusti och vi kommer att informera om dem både på Facebook-gruppen “HYYn Järjestöasiat” samt per e-post riktat till alla föreningar inom HUS.


Studenterna i Pride

Skulle din studentorganisation vilja delta i Helsinki Prideparaden den 1.7.? HUS deltar i Pride med andra student- och studerandekåren. Om din organisation är intresserad att komma med kontakt gärna minna.suorsa@hyy.fi och kom att marschera tillsammans med andra studenter för jämlikhet och mångfald!

Påminnelse: Anmäl din förening till Gulisäventyret, Öppningskarnevalen och Welcome Fair

Ett episkt evenemang Gulissäventyret också hösten 2017! Ansökningen för dem som vill ansvara för en kontroll under Gulisäventyret 2017 är nu öppen. Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/se
Deadline för anmälningar är 13.8.2017 kl. 23.59.
Mer information här.

Höstens öppningskarneval hålls måndag 4.9 kl. 14–18 i huvudbyggnaden, i Porthania och på gatorna runtom!
Nu du kan anmäla din förening till karnevalen via Lyyti. Anmälningen stänger på 13.8. kl.23.59.

Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.
Anmälningar via Lyyti.
Mer information här.

Anmäl er till Öppningskarnevalen!
Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.
Servicebyrån öppettider under sommaren


Anmäl er till Öppningskarnevalen!


Höstens öppningskarneval hålls måndag 4.9 kl. 14–18 i huvudbyggnaden, i Porthania och på gatorna runtom!
Det exakta programmet och tidtabellen publiceras i slutet av augusti.

Nu du kan anmäla din förening till karnevalen via Lyyti: https://www.lyyti.in/Avajaiskarnevaalit2017. Med denna blankett kan ni anmäla att er förening vill ha ett infobord på Öppningskarneval. Anmälningen stänger på 13.8. kl.23.59. I år kommer föreningarna att utplaceras på ett nytt sätt, infoståndens placering är inte längre beroende av vilken typ av förening det är fråga om. Om du vill ha någon viss typ av föreningar som granne ska du meddela det på blanketten.

Om er förening vill ha något uppträdande på Öppningskarnevalen ska ni söka upp HUS sakkunniga-producent Arttu Lehtinen och diskutera vad för slags uppträdande det kunde vara. Hon kan träffas 1.6 kl. 15–17 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A 2 vån.). Mera information: arttu.lehtinen@hyy.fi


Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.


I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att presentera sin verksamhet för utländska examens- och utbytesstuderande. Welcome fair ordnas i Helsingfors universitets språkcentrum på tisdagen 29.8 kl.10-17 och onsdagen 30.8 kl. 10-16.

Vid Welcome fair får utländska utbytes- och examensstuderande sköta studierelaterade ärenden. Till all lycka är studielivet också annat än tillståndsblanketter och service. Bli internationell på hemmaplan och bjud in utländska studerande till er verksamhet! Antalet platser är begränsat, boka er plats i tid. Vi bekräftar besökstidtabellerna för olika de fakulteternas studentgrupper i augusti.

Anmälningar https://www.lyyti.in/Welcome_fair_1021/se

Mera information av HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi eller 050 543 9608.


Servicebyrån öppettider under sommaren


Under den tid som HUS centralkansli renoveras, finns servicebyrån på Mannerheimvägen 5 C, i Hansapassagen. Tillgänglig ingång från Brunnsgården, bredvid Universitetsapoteket. Öppettiderna är må 10–16 och ti–fre 10–15.

Servicebyrån är stängd under sommaren, 22.6–28.7.

Frågor? Ta kontakt!
Tiina Petäjä

Föreningsservice
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
+358 50 551 6145
toimisto@hyy.fi 
www.hyy.fi

Pages