FÖRENINGSAKTIVAS RESTART ti 22.8., kl. 17.15

Efter sommaren är det ibland svårt att åter vänja sig vid det normala livets rytm och återvändningen till föreningsarbetet kan orsaka stress. Fungerar du som ordförande eller till exempel jämställdhetsansvarig i er förening är detta evenemang just för dej. Kom och bli på nytt inspirerad och hitta en ny väg för hösten tillsammans med andra föreningsaktiva!
 
Föreningsaktivas Restart ordnas nu för första gången i år och idén är att evenemanget skall fungerar samtidigt som en mjuklandning tillbaka till föreningslivet och som en trampolin till hösten och föreningsaktiviteterna. Under evenemanget biter vi i frågor om motivation, orkande, och upprätthållandet av dessa tillsammans.
 
Anmälan öppnar nästa tisdag den 8.8. kl. 8.08. Anmälan sker på här.
 
Det mer exakta schemat för kvällen uppdateras närmare evenemanget. Programmet innehåller en officiell del på evenemangsutrymmet Maria 0-1 på Maria sjukhus. Efter detta ordnas eftersläp på promenadavstånd. Utrymmet är tillgängligt för personer med rörelseförhinder. Evenemanget ordnas huvudsakligen på finska, men vi assisterar till bästa förmåga vid behov på svenska och engelska.
 
Föreningsaktivas Restart ordnas av HUS Föreningsutskott. Evenemanget är gratis och 140 personer ryms med.

Evenemang på Facebook.
 

Föreningsaktivas restart 22.8.
Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar
Alina-salens kompletterande utbildningar i början av september
Studenterna i Pride
Påminnelse: Anmäl din förening till Gulisäventyret,
Öppningskarnevalen och Welcome Fair


Föreningsaktivas restart 22.8.

 
Kom med för att på nytt finna din inspiration och för att söka en ny väg för hösten tillsammans med andra föreningsaktiva! Detta evenemang är till alla i föreningen från ordförande till jämställdhetsansvarig!  Föreningsaktivas restart ordnas för första gången i år och tanken är att fungera samtidigt som en mjuklandning till föreningsaktiviteterna och som en trampolin, varifrån man får en ny ansats till hösten och alla aktiviteter som detta för med sig. Tillfället kretsar kring motiviation och orkande samt hur man skall upprätthålla dessa under hela terminen. Vi kommer tillsammans att sätta oss in i frågorna genom att lyssna och diskutera med varandra. Anmälningen börjar tisdagen den 8.8.. Mera information närmare evenemangets tidpunkt och på Facebook-evenmang: https://www.facebook.com/events/1867656313473761/


Föreningstävlingar 2017 & Föreningshjältar
 
HUS Föreningsutskottets föreningstävlingarna kommer igen! Det här året söker vi vinnarna i sju olika tävlingarna samt föreninghjältar. Mera information om tävlingarna och deltagning kommer i början av hösten, men här finns “teasers”:
 
Föreningstidningstävling
Har er förening en tidning som alltid rivs ur händerna då den kommer ut. En banbrytande tidning som väcker nya tankar hos läsaren? Är just er tidning årets vinnare?
 
Halarmärkestävling
Har er förening märkesmarknadernas pengakvarn på lager? Det där ena märket som alla vill pryda sin halare med? Vi söker efter det roligaste, klipskaste eller annors bara alldeles fantastiska märket, med vilken er förening även kan segra med i denna tävling.
 
Sitssångtävling
Har er förening en ny sång, utan vilken det helt enkelt inte mera går att sitsa? Eller en sång som får alla andra sånger under sitsen att blekna? Tävlingen för Ny Akademisk Musik söker efter en färsk akademisk sång, som glädjer med sin genialiska text, medryckande komposition eller som annors bara spränger taket på sitser.
 
Samarbetstävling
Finns det hjärterum, så finns det stjärterum. I tävlingen belönas samarbetet mellan två eller flera föreningars innovativa eller omfattande samarbete. Så väl långvarigt samarbete och gemensam aktivitet som tillsammans ordnade otroliga evenemang kan delta i tävlingen.
 
BOOST365
Föreningsarbetet är väldigt givande, men det kräver även massor. Därför är det viktigt att sköta om de aktivas orkande. Har din förening metoder för att få de aktiva att ta sig igenom hela året? I så fall kan det hända att just ni är vinnaren vi söker!
 
Årets utsbildningshandling
Ordande ni en studiecirkel, hittade ni på ett nytt sätt att samla studerandefeedback eller erbjöd ni beslutsfattarna risor och rosor? Till tävlingen kan man delta med olika studie, utbildningspolitiska och intressebevaknings relaterade handlingar.

Årets miljösits
Ordnar er förening otroliga sitser, samtidigt som ni även tar miljön i beaktande? Vi söker efter årets bästa miljö-sits, där sorteringen, matens miljöpåverkningar, matsvinnet och bristen på onödig dekoration tas i beaktande. Framför rådet ger fotografier av evenemanget pluspoäng.
 
Föreningshjältar
Känner du en föreningsfunktionär vars otroliga arbetsinsats, positiva attityd eller otroliga innovationsförmåga du beundrar? Känner du en funktionär utan vars hjälp den nya stadgeändringen enbart skulle ha förblivit en önskan blott, medlemsregistret skulle vara en enda stor hög av diverse papper och utrymmena skulle alltid bli ostädade medan de andra springer för att hinna till den sista bussen? På hösten kan du ange dessa föreningshjältar, så att deras hjältedåd också får det erkännande de förtjänar!


Alina-salens kompletterande utbildningar i början av september
 
I början av hösten organiseras kompletterande Alina-salens utbildningar till främst de föreningar som har en tur på hösten, men som inte har gått utbildningen detta år. Varje förening som vill använda Alina-salen bör årligen skicka minst en deltagare till salens användningsutbildning. Därutöver bör minst en av föreningens utnämnda ordningspersoner ha gått utbildningen antingen pågående eller föregående läsår. Tidpunkterna och anmälningsförfarandet för höstens utbildningar klarnar i slutet av augusti och vi kommer att informera om dem både på Facebook-gruppen “HYYn Järjestöasiat” samt per e-post riktat till alla föreningar inom HUS.


Studenterna i Pride

Skulle din studentorganisation vilja delta i Helsinki Prideparaden den 1.7.? HUS deltar i Pride med andra student- och studerandekåren. Om din organisation är intresserad att komma med kontakt gärna minna.suorsa@hyy.fi och kom att marschera tillsammans med andra studenter för jämlikhet och mångfald!

Påminnelse: Anmäl din förening till Gulisäventyret, Öppningskarnevalen och Welcome Fair

Ett episkt evenemang Gulissäventyret också hösten 2017! Ansökningen för dem som vill ansvara för en kontroll under Gulisäventyret 2017 är nu öppen. Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/se
Deadline för anmälningar är 13.8.2017 kl. 23.59.
Mer information här.

Höstens öppningskarneval hålls måndag 4.9 kl. 14–18 i huvudbyggnaden, i Porthania och på gatorna runtom!
Nu du kan anmäla din förening till karnevalen via Lyyti. Anmälningen stänger på 13.8. kl.23.59.

Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.
Anmälningar via Lyyti.
Mer information här.

Anmäl er till Öppningskarnevalen!
Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.
Servicebyrån öppettider under sommaren


Anmäl er till Öppningskarnevalen!


Höstens öppningskarneval hålls måndag 4.9 kl. 14–18 i huvudbyggnaden, i Porthania och på gatorna runtom!
Det exakta programmet och tidtabellen publiceras i slutet av augusti.

Nu du kan anmäla din förening till karnevalen via Lyyti: https://www.lyyti.in/Avajaiskarnevaalit2017. Med denna blankett kan ni anmäla att er förening vill ha ett infobord på Öppningskarneval. Anmälningen stänger på 13.8. kl.23.59. I år kommer föreningarna att utplaceras på ett nytt sätt, infoståndens placering är inte längre beroende av vilken typ av förening det är fråga om. Om du vill ha någon viss typ av föreningar som granne ska du meddela det på blanketten.

Om er förening vill ha något uppträdande på Öppningskarnevalen ska ni söka upp HUS sakkunniga-producent Arttu Lehtinen och diskutera vad för slags uppträdande det kunde vara. Hon kan träffas 1.6 kl. 15–17 i mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A 2 vån.). Mera information: arttu.lehtinen@hyy.fi


Locka med utländska studerande i er verksamhet – Welcome Fair 29.-30.8.


I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att presentera sin verksamhet för utländska examens- och utbytesstuderande. Welcome fair ordnas i Helsingfors universitets språkcentrum på tisdagen 29.8 kl.10-17 och onsdagen 30.8 kl. 10-16.

Vid Welcome fair får utländska utbytes- och examensstuderande sköta studierelaterade ärenden. Till all lycka är studielivet också annat än tillståndsblanketter och service. Bli internationell på hemmaplan och bjud in utländska studerande till er verksamhet! Antalet platser är begränsat, boka er plats i tid. Vi bekräftar besökstidtabellerna för olika de fakulteternas studentgrupper i augusti.

Anmälningar https://www.lyyti.in/Welcome_fair_1021/se

Mera information av HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi eller 050 543 9608.


Servicebyrån öppettider under sommaren


Under den tid som HUS centralkansli renoveras, finns servicebyrån på Mannerheimvägen 5 C, i Hansapassagen. Tillgänglig ingång från Brunnsgården, bredvid Universitetsapoteket. Öppettiderna är må 10–16 och ti–fre 10–15.

Servicebyrån är stängd under sommaren, 22.6–28.7.

Frågor? Ta kontakt!
Tiina Petäjä

Föreningsservice
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
+358 50 551 6145
toimisto@hyy.fi 
www.hyy.fi

Bild: Saku Metsärinne

Ett episkt evenemang Gulissäventyret också hösten 2017! Ansökningen för dem som vill ansvara för en kontroll under Gulisäventyret 2017 är nu öppen. På Gulissäventyret, som ordnas av HUS, får studenterna göra en tvärvetenskaplig djupdykning i studentkåren, föreningarna inom studentkåren och dess samarbetspartner. Att arrangera en kontroll är ett roligt sätt att presentera sin förening för nya studerande!
 
Alla HUS föreningar kan anmäla sig som kontrollarrangörer på Gulisäventyret!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/se
Deadline för anmälningar är 13.8.2017 kl. 23.59.

Varför att ansvara för en kontroll? Hurdant kontroll är bra?
Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/

HUS har hållt en först infoträff på måndag 8.5. för alla som tänker ansvara för en kontroll. Om du missade det här, oroa dig inte, vi håller infoträff också på hösten och du kan bekanta sig här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/fi

Vill du fråga någonting? Mera information ger:
Mikko Kymäläinen
mikko.kymalainen@hyy.fi

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2017. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2017
    Verksamhetsplan 2017
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Matias Nurmi, styrelsemedlem HUS, matias.nurmi [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Emi Maeda, sakkunnig (föreningar), jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798

Föreningarnas verksamhetsbidrag 2017 har beviljats
 
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har beviljat 197 000 euro i verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom studentkåren. Bidragen har beviljats utifrån de uppgifter som föreningarna har lämnat in om sin verksamhet. Vid fördelningen har man beaktat föreningarnas medlemsantal, antalet ordnade evenemang och vilket slags verksamhet det är fråga om.
 
Genom att bevilja verksamhetsbidrag vill studentkåren trygga föreningarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntra dem till att utveckla verksamheten, bland annat för att göra den öppnare, mångsidigare och mera jämlik.
 
Den totala summan för verksamhetsbidragen har i år ökat med 30 000 euro, så de beviljade bidragen är inte jämförbara med bidragssummorna från i fjol.
 
Listan över beviljade verksamhetsbidrag finns här: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/avustukset2017.xlsx
 
Föreningarna kan se HUS kommentarer angående beviljade bidrag i TAHLO-systemet senast 14.4. På ekonomidirektionens feedbackträff om verksamhetsbidragen ges mera information om hur bidragssummorna bestämts, träffen hålls 20.4 kl. 17–18 på HUS centralkansli, mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.). Förhandsanmälning krävs för att vi ska kunna ge riktad feedback till varje förening, anmäl er via denna länk:

https://www.lyyti.in/matientomaattienilta

Om er förening inte kan delta i feedbackträffen kan ni också diskutera bidraget till er förening med ekonomidirektionens ordförande Lauri Linna (tfn 050 5950324, e-post lauri.linna a hyy.fi).
 
Enligt HUS regler för fördelningen av verksamhetsbidrag kan HUS begränsa bidragssumman till oregistrerade föreningar till 420 euro per förening. Från och med nästa år kommer bidragen till oregistrerade föreningar att begränsas till detta maximibelopp. För föreningar som skulle kunna få större bidrag än så lönar det sig alltså att låta registrera föreningen i år.
 
Förskottet på verksamhetsbidraget har betalats ut 4.4 till det bankkonto som föreningen har meddelat i TAHLO. Förskott betalas ut till de föreningar som 2016 fick mer än 170 euro i verksamhetsbidrag. Förskottet är en tredjedel av föreningens bidrag för föregående år.
 
Mera information:
 
Lauri Linna
Ordförande för HUS ekonomidirektion
050 5950324
lauri.linna a hyy.fi
 
Emi Maeda
Sakkunnig (föreningar)
050 537 3798
emi.maeda a hyy.fi

Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!
Ansöka projektstöd!
Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?
Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!
Träff för alla som jobbar med likabehandling


Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!


HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.
Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.
Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:
•    kostnader för resor och servering
•    kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis
•    tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan
•    graduprojekt
•    sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.
•    för kontinuerlig verksamhet

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts.
Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 16.3. Blanketten finns här.

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.
Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Minna Silvennoinen, minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.


Ansöka projektstöd!

Ansökan om projektstöd är fritt formulerad, men följande saker måste finnas med:

Projektets namn
Vem som organiserar det (förening/någon annan)
Kontaktuppgifter till en ansvarsperson: namn, telefonnr, e-post
Organisatörens kontonummer

I år projektstöd fördelas i synnerhet projekt som främjar jämställdhet!

Följande saker måste framgå om själva projektet:

Projektidé:vad man vill göra
Mål: vad man vill åstadkomma med projektet
Orsak: varför man vill göra projektet
Tidpunkt: när man tänker genomföra projektet/pågår det en dag/en vecka/något annat
Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde
Målgrupp: vem riktar sig projektet till
Ev. samarbete görs projektet i samarbete med någon annan?

I ansökan ska också finnas en budget för projektet, det vill säga en beskrivning av utgifter och inkomster.

Ansökningarna skickas till adressen lauri.linna@hyy.fi eller på papper till servicebyrån.

Ansökningstiden för projektstöd går ut 6.4 kl. 23.59.
OBS! Ansökningar som lämnas in till servicebyrån ska vara framme senast 6.4 före kl. 15.00.


Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?


Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs tisdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 10.4 före kl. 10 till Elina Nieminen (elina.nieminen(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 10.4.


Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!

HUS ordnar fem träffar där ni kommer att lära känna nyä människor och föreningar på er campus, får nya idéer, och hör vad HUS gör och vad är på gång på uni. Vi ordnar fem träffar, en på var och en campus i Mejlans, centrum, Gumtäckt och Vik. Den femte, allmänna träffen ordnas på centrum campus, och är speciellt för intresseföreningar och nationer. Vi önskar att ni deltar träffen som ordnas i den campus ni har verksamhet eller är baserad på, men om tiden passar inte, så är ni välkomna till den allmänna träffen, eller till en annan campus.

Anmäl dig senast den 19.3 genom den fäljande länken: https://www.lyyti.in/Kansainvalisten_asioiden_tapaaminen_jarjestoille_31...


Träff för alla som jobbar med likabehandling


Vill du få veta mera om hur man i andra föreningar har gjort för att sänka tröskeln att delta i föreningens verksamhet?
Vill du få idéer om hur din förening kan bli bättre på likabehandling?

Kom med på en träff för föreningsaktiva som är intresserade av likabehandlingsfrågor!

Till den här träffen är alla välkomna, både likabehandlingsansvariga och andra föreningsfunktionärer som vill veta mera om likabehandling. På mötet delar vi med oss av goda idéer och erfarenheter och lär känna andra som jobbar med de här frågorna i föreningarna.

Mötet hålls 27.3 kl. 17.00 i studentkårens mötesrum Topelius, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2. våning .

Om du har frågor om mötet eller likabehandlingstemat, ta kontakt med lauri.linna@hyy.fi!

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2017.

Bokningsrundor
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2017.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Vid behov hålls flera kurser hösten 2017. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns här.

Förhandsbokningar
Förhandsbokningar tas emot från 13.3. kl. 10:00 till 20.3. kl. 10:00. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen:  https://goo.gl/forms/aIqkjP92ysrp0Gmd2

HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 20.3. kl. 17-20.

Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/ Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 21.3. kl. 12:00 till 27.3 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/RCRtr7IXkVi4T02T2
Bokningarna behandlas 28.3. klo 17-20.

Omgång II
Bokningstid från 29.3. kl. 12:00 till 4.4 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett:  https://goo.gl/forms/k03byFyvyC8VvVli1
Bokningarna behandlas 5.4. kl. 16:30-19

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Bokningar i efterskott
Från och med 10.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på jane.karna@helsinki.fi, 0405896369.

Alina-salens bokningsrundor börjar 13.3.
Veckans bild på HUS Instagram från din förening?
Föreningsutskottets nyas kväll
Miljöutskottets de nyas kväll


Alina-salens bokningsrundor börjar 13.3.


Bokningsrundorna för höstens Alina-sals bokningar börjar den 13.3.. Salen kan bokas från och med 4.9. Bokningarna görs under bokningsrundan genom den elektroniska ansökningsblanketten. Under våren ordnas två egentliga bokningsrundor: första bokningsrundan är 21.-27.3 och den andra bokningsrundan är 29.3-4.4. Därutövar ordnas en preliminär bokningsrunda 13.-20.3. Föreningen kan under rundorna få sammanlagt två (2) Alina turer för hösten 2017. Närmare information om rundorna samt länkarna för ansökningsblanketterna publiceras före rundorna börjar.

OBS: Nya Studenthusets A-trappuppgång genomgår en linjesanering under sommaren 2017. Renoveringen torde vara färdig den 1.9. Ifall renoveringen drar ut på tiden, är det möjligt att Alina-salens ibrukstagande för höstens del förskjuts då en del av höstens bokningar kan annuleras tills renoveringen är klar. Ifall detta sker är HUS föreningssektor i kontakt under sommaren med de föreningar som gjort bokningarna.


Veckans bild på HUS Instagram från din förening?

Ordnar er förening något episkt evenemang eller någon annan fantastisk verksamhet som ni gärna vill att ska synas på HUS Instagram, också fastän ni kanske inte har material för en hel vecka?
Nu är det möjligt: HUS lanserar kampanjen Veckans bild på HUS!
Föreningarna inom HUS ordnar otroligt fina evenemang och annan verksamhet och det vill vi visa upp på vårt Instagramkonto. Ta ett valfritt foto av någon verksamhet, skicka det till oss som ett meddelande via HUS Facebooksida och bifoga följande uppgifter:
- Vilken förening det gäller
- Vad som händer på fotot
- Något annat som ni vill berätta om fotot
(- Uppgifter om fotografen)

Ert foto kan bli veckans bild på HUS Instagram! Veckans bild publiceras varje måndag på HUS Instagramkonto, @hyy_hus.

HUS kan senare använda bilden för eget bruk, men om vi och våra samarbetspartner till exempel vill använda den för kommersiella ändamål avtalar vi separat med fotografen/föreningen.

Och glöm inte takeover-kampanjen på HUS Instagram – din förening kan få ta över HUS Instagramkonto i en hel vecka! Läs mera här.

Mera information:
Elina Nieminen
elina.nieminen@hyy.fiFöreningsutskottets nyas kväll

Tycker du om föreningar? Vill du uppleva något nytt och spännande? Har du funderat på vad tusan Föreningsutkottet är? Ifall du svarade på ens en fråga JA, kom med på Föreningsutskottets nyas kväll.

Bekanta dig med nya fantastiska människor, samt Föreningsutskottets verksamhet på tisdagen den 14.3.! Evenemanget börjar på HUS centralbyrå kl. 17:00. Noggrannare information om kvällens tidtabell uppdateras närnmare evenemanget på Facebook.

I Föreningsutskottet gör vi universitetet till ett ännu bättre ställe för studerandeföreningar! Genom utskottet får du bekanta dig med andra olika föreningars verksamhet, hitta på nya idéer för HUS föreningsservice samt träffa huippu människor över föreningsgränserna. Föreningsutskottet är öppet för alla som är intresserade av att utveckla föreningslivet, från nyfikna gulisar till senila föreningsveteraner.

Mer information om evenemanget fås av utskottets ordföranden:
jarjestovaliokunta@hyy.fi


Miljöutskottets de nyas kväll

Du som är intresserad i allt som har att göra med natur och miljö! Känner du att du skulle vilja påverka, organisera egna miljörelaterade evenemang och lära dig känna andra som känner detsamma?

Då så, välkommen hem - till Miljöutskottets de nyas kväll! Under kvällen bekantar vi oss med vad Miljöutskottet riktigt står för då det gäller både utskottets evenemang och dess fantastiska aktiva. Är du intresserad av att bli med är det bara att göra så utan någon slags ångestfulla ansvarskänslor eller strul med både tid och intresse. De nyas kväll är bara till för att få en tanke om vad det är vi gör, och vilket gäng vi är!

Din chans är kommen, då de nyas kväll går av stapeln den 16.3. kl. 18:00 i mötesrummet Sparre i Nya studenthuset! Vi bjuder på en hel del tilltugg. Tyvärr är Nya studenthuset otillgänglig med rullstol.

Varmt välkommen - kom ihåg att ta med dina vänner!

Vad - De nyas kväll för HUS Miljöutskott
Var - Mötesrum Sparre, Nya studenthuset (2. vån), Mannerheimvägen 5 A
När - torsdagen den 16.3. kl. 18:00
Varför - För att det är viktigt att vi miljöintresserade jobbar ihop!

Vill er förening också vara en samhällspåverkare?

Ordna en valdebatt, en valutfrågning i studentrummet eller något annat evenemang inför kommunalvalet! Föreningen kan lyfta fram olika teman, som studentbostäder, småbarnsfostran, en mångkulturell stad, gröna värden i en allt större och tätare stad, kandidaternas preferenser i Netflix eller vad som helst! Följ länken för att anmäla din förenings valevenemang, deadline är 1.3. HUS stadssektor hjälper gärna till med arrangemangen, t.ex. med marknadsföring, att göra upp frågor och skaffa fram kandidater och konferencierer.

https://goo.gl/forms/smUoR4o1wMk8kBVr2

Pages