Bild: Saku Metsärinne

Ett episkt evenemang Gulissäventyret också hösten 2017! Ansökningen för dem som vill ansvara för en kontroll under Gulisäventyret 2017 är nu öppen. På Gulissäventyret, som ordnas av HUS, får studenterna göra en tvärvetenskaplig djupdykning i studentkåren, föreningarna inom studentkåren och dess samarbetspartner. Att arrangera en kontroll är ett roligt sätt att presentera sin förening för nya studerande!
 
Alla HUS föreningar kan anmäla sig som kontrollarrangörer på Gulisäventyret!

Anmäl er till kontrollansvariga här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/se
Deadline för anmälningar är 13.8.2017 kl. 23.59.

Varför att ansvara för en kontroll? Hurdant kontroll är bra?
Svar på dessa frågor och mycket mer kan du hitta här: http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/

HUS har hållt en först infoträff på måndag 8.5. för alla som tänker ansvara för en kontroll. Om du missade det här, oroa dig inte, vi håller infoträff också på hösten och du kan bekanta sig här: https://www.lyyti.in/Fuksiseikkailu_2017_rastit_9192/fi

Vill du fråga någonting? Mera information ger:
Mikko Kymäläinen
mikko.kymalainen@hyy.fi

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2017. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2017
    Verksamhetsplan 2017
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Matias Nurmi, styrelsemedlem HUS, matias.nurmi [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Emi Maeda, sakkunnig (föreningar), jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798

Föreningarnas verksamhetsbidrag 2017 har beviljats
 
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) har beviljat 197 000 euro i verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom studentkåren. Bidragen har beviljats utifrån de uppgifter som föreningarna har lämnat in om sin verksamhet. Vid fördelningen har man beaktat föreningarnas medlemsantal, antalet ordnade evenemang och vilket slags verksamhet det är fråga om.
 
Genom att bevilja verksamhetsbidrag vill studentkåren trygga föreningarnas verksamhetsförutsättningar och uppmuntra dem till att utveckla verksamheten, bland annat för att göra den öppnare, mångsidigare och mera jämlik.
 
Den totala summan för verksamhetsbidragen har i år ökat med 30 000 euro, så de beviljade bidragen är inte jämförbara med bidragssummorna från i fjol.
 
Listan över beviljade verksamhetsbidrag finns här: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/avustukset2017.xlsx
 
Föreningarna kan se HUS kommentarer angående beviljade bidrag i TAHLO-systemet senast 14.4. På ekonomidirektionens feedbackträff om verksamhetsbidragen ges mera information om hur bidragssummorna bestämts, träffen hålls 20.4 kl. 17–18 på HUS centralkansli, mötesrum Sparre (Mannerheimvägen 5 A, 2 vån.). Förhandsanmälning krävs för att vi ska kunna ge riktad feedback till varje förening, anmäl er via denna länk:

https://www.lyyti.in/matientomaattienilta

Om er förening inte kan delta i feedbackträffen kan ni också diskutera bidraget till er förening med ekonomidirektionens ordförande Lauri Linna (tfn 050 5950324, e-post lauri.linna a hyy.fi).
 
Enligt HUS regler för fördelningen av verksamhetsbidrag kan HUS begränsa bidragssumman till oregistrerade föreningar till 420 euro per förening. Från och med nästa år kommer bidragen till oregistrerade föreningar att begränsas till detta maximibelopp. För föreningar som skulle kunna få större bidrag än så lönar det sig alltså att låta registrera föreningen i år.
 
Förskottet på verksamhetsbidraget har betalats ut 4.4 till det bankkonto som föreningen har meddelat i TAHLO. Förskott betalas ut till de föreningar som 2016 fick mer än 170 euro i verksamhetsbidrag. Förskottet är en tredjedel av föreningens bidrag för föregående år.
 
Mera information:
 
Lauri Linna
Ordförande för HUS ekonomidirektion
050 5950324
lauri.linna a hyy.fi
 
Emi Maeda
Sakkunnig (föreningar)
050 537 3798
emi.maeda a hyy.fi

Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!
Ansöka projektstöd!
Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?
Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!
Träff för alla som jobbar med likabehandling


Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!


HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.
Under årens lopp har stöd för innovativa inlärningsformer getts för exempelvis en tvålverkstad som ordnades av livsmedelsvetarna, en sadelkurs som veterinärmedicinarna höll, för workshoparbete under ett internationellt miljöseminarium och för humanisternas studiecirkel om konstutställningar.
Sammanlagt delas 5000 euro ut (ca 100–900 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet. Studieprojekten bör vara så öppna som möjligt för alla som är intresserade av verksamheten

Stöd beviljas inte för:
•    kostnader för resor och servering
•    kostnader för lokaler, om det inte är fråga om specialutrustade lokaler som man inte kan få gratis
•    tryckning av publikationer om inte annat besluts utifrån ansökan
•    graduprojekt
•    sådan basundervisning som institutionerna i första hand ska ansvara för.
•    för kontinuerlig verksamhet

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts.
Ansökan om stöd görs i år med en webblankett som öppnas 16.3. Blanketten finns här.

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är 6.4. kl 23:59. Försenade ansökningar beaktas inte.
Alla sökande får senast inom maj månad besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Minna Silvennoinen, minna.silvennoinen@hyy.fi, 050 325 9175.


Ansöka projektstöd!

Ansökan om projektstöd är fritt formulerad, men följande saker måste finnas med:

Projektets namn
Vem som organiserar det (förening/någon annan)
Kontaktuppgifter till en ansvarsperson: namn, telefonnr, e-post
Organisatörens kontonummer

I år projektstöd fördelas i synnerhet projekt som främjar jämställdhet!

Följande saker måste framgå om själva projektet:

Projektidé:vad man vill göra
Mål: vad man vill åstadkomma med projektet
Orsak: varför man vill göra projektet
Tidpunkt: när man tänker genomföra projektet/pågår det en dag/en vecka/något annat
Ansvarsfördelning: vem ansvarar för vilket delområde
Målgrupp: vem riktar sig projektet till
Ev. samarbete görs projektet i samarbete med någon annan?

I ansökan ska också finnas en budget för projektet, det vill säga en beskrivning av utgifter och inkomster.

Ansökningarna skickas till adressen lauri.linna@hyy.fi eller på papper till servicebyrån.

Ansökningstiden för projektstöd går ut 6.4 kl. 23.59.
OBS! Ansökningar som lämnas in till servicebyrån ska vara framme senast 6.4 före kl. 15.00.


Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?


Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista! HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs tisdag 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 10.4 före kl. 10 till Elina Nieminen (elina.nieminen(a)hyy.fi) med rubriken ”Ullanlinnanmäen siivous”. Om två föreningar lämnar in lika stora anbud vinner den av dem som gav det första anbudet. Vi kontaktar föreningen med det bästa anbudet 10.4.


Välkommen till HUS träff om internationella ärenden för studentföreningar!

HUS ordnar fem träffar där ni kommer att lära känna nyä människor och föreningar på er campus, får nya idéer, och hör vad HUS gör och vad är på gång på uni. Vi ordnar fem träffar, en på var och en campus i Mejlans, centrum, Gumtäckt och Vik. Den femte, allmänna träffen ordnas på centrum campus, och är speciellt för intresseföreningar och nationer. Vi önskar att ni deltar träffen som ordnas i den campus ni har verksamhet eller är baserad på, men om tiden passar inte, så är ni välkomna till den allmänna träffen, eller till en annan campus.

Anmäl dig senast den 19.3 genom den fäljande länken: https://www.lyyti.in/Kansainvalisten_asioiden_tapaaminen_jarjestoille_31...


Träff för alla som jobbar med likabehandling


Vill du få veta mera om hur man i andra föreningar har gjort för att sänka tröskeln att delta i föreningens verksamhet?
Vill du få idéer om hur din förening kan bli bättre på likabehandling?

Kom med på en träff för föreningsaktiva som är intresserade av likabehandlingsfrågor!

Till den här träffen är alla välkomna, både likabehandlingsansvariga och andra föreningsfunktionärer som vill veta mera om likabehandling. På mötet delar vi med oss av goda idéer och erfarenheter och lär känna andra som jobbar med de här frågorna i föreningarna.

Mötet hålls 27.3 kl. 17.00 i studentkårens mötesrum Topelius, Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 2. våning .

Om du har frågor om mötet eller likabehandlingstemat, ta kontakt med lauri.linna@hyy.fi!

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2017.

Bokningsrundor
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningsrundorna kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2017.
Bokningarna görs med en skild elektronisk blankett för varje bokningsrunda.

För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Vid behov hålls flera kurser hösten 2017. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns här.

Förhandsbokningar
Förhandsbokningar tas emot från 13.3. kl. 10:00 till 20.3. kl. 10:00. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar. Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum.

Ifall en förening  får en bokning av Alinasalen under förhandsbokningsrundan, kan föreningen inte ansöka under den första egentliga bokningsrundan, utan först under den andra egentliga rundan.

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen:  https://goo.gl/forms/aIqkjP92ysrp0Gmd2

HUS Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 20.3. kl. 17-20.

Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/ Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning. Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 21.3. kl. 12:00 till 27.3 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/RCRtr7IXkVi4T02T2
Bokningarna behandlas 28.3. klo 17-20.

Omgång II
Bokningstid från 29.3. kl. 12:00 till 4.4 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett:  https://goo.gl/forms/k03byFyvyC8VvVli1
Bokningarna behandlas 5.4. kl. 16:30-19

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter varje bokningsrunda och samtliga föreningar som ansökt om en bokning får ett meddelande per e-post.

Bokningar i efterskott
Från och med 10.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender.

Om det uppstår frågor angående Alinasalens bokningsrundor, kontakta vänligen ordförandena för Föreningsutskottet på jarjestovaliokunta@hyy.fi eller ordförande på jane.karna@helsinki.fi, 0405896369.

Alina-salens bokningsrundor börjar 13.3.
Veckans bild på HUS Instagram från din förening?
Föreningsutskottets nyas kväll
Miljöutskottets de nyas kväll


Alina-salens bokningsrundor börjar 13.3.


Bokningsrundorna för höstens Alina-sals bokningar börjar den 13.3.. Salen kan bokas från och med 4.9. Bokningarna görs under bokningsrundan genom den elektroniska ansökningsblanketten. Under våren ordnas två egentliga bokningsrundor: första bokningsrundan är 21.-27.3 och den andra bokningsrundan är 29.3-4.4. Därutövar ordnas en preliminär bokningsrunda 13.-20.3. Föreningen kan under rundorna få sammanlagt två (2) Alina turer för hösten 2017. Närmare information om rundorna samt länkarna för ansökningsblanketterna publiceras före rundorna börjar.

OBS: Nya Studenthusets A-trappuppgång genomgår en linjesanering under sommaren 2017. Renoveringen torde vara färdig den 1.9. Ifall renoveringen drar ut på tiden, är det möjligt att Alina-salens ibrukstagande för höstens del förskjuts då en del av höstens bokningar kan annuleras tills renoveringen är klar. Ifall detta sker är HUS föreningssektor i kontakt under sommaren med de föreningar som gjort bokningarna.


Veckans bild på HUS Instagram från din förening?

Ordnar er förening något episkt evenemang eller någon annan fantastisk verksamhet som ni gärna vill att ska synas på HUS Instagram, också fastän ni kanske inte har material för en hel vecka?
Nu är det möjligt: HUS lanserar kampanjen Veckans bild på HUS!
Föreningarna inom HUS ordnar otroligt fina evenemang och annan verksamhet och det vill vi visa upp på vårt Instagramkonto. Ta ett valfritt foto av någon verksamhet, skicka det till oss som ett meddelande via HUS Facebooksida och bifoga följande uppgifter:
- Vilken förening det gäller
- Vad som händer på fotot
- Något annat som ni vill berätta om fotot
(- Uppgifter om fotografen)

Ert foto kan bli veckans bild på HUS Instagram! Veckans bild publiceras varje måndag på HUS Instagramkonto, @hyy_hus.

HUS kan senare använda bilden för eget bruk, men om vi och våra samarbetspartner till exempel vill använda den för kommersiella ändamål avtalar vi separat med fotografen/föreningen.

Och glöm inte takeover-kampanjen på HUS Instagram – din förening kan få ta över HUS Instagramkonto i en hel vecka! Läs mera här.

Mera information:
Elina Nieminen
elina.nieminen@hyy.fiFöreningsutskottets nyas kväll

Tycker du om föreningar? Vill du uppleva något nytt och spännande? Har du funderat på vad tusan Föreningsutkottet är? Ifall du svarade på ens en fråga JA, kom med på Föreningsutskottets nyas kväll.

Bekanta dig med nya fantastiska människor, samt Föreningsutskottets verksamhet på tisdagen den 14.3.! Evenemanget börjar på HUS centralbyrå kl. 17:00. Noggrannare information om kvällens tidtabell uppdateras närnmare evenemanget på Facebook.

I Föreningsutskottet gör vi universitetet till ett ännu bättre ställe för studerandeföreningar! Genom utskottet får du bekanta dig med andra olika föreningars verksamhet, hitta på nya idéer för HUS föreningsservice samt träffa huippu människor över föreningsgränserna. Föreningsutskottet är öppet för alla som är intresserade av att utveckla föreningslivet, från nyfikna gulisar till senila föreningsveteraner.

Mer information om evenemanget fås av utskottets ordföranden:
jarjestovaliokunta@hyy.fi


Miljöutskottets de nyas kväll

Du som är intresserad i allt som har att göra med natur och miljö! Känner du att du skulle vilja påverka, organisera egna miljörelaterade evenemang och lära dig känna andra som känner detsamma?

Då så, välkommen hem - till Miljöutskottets de nyas kväll! Under kvällen bekantar vi oss med vad Miljöutskottet riktigt står för då det gäller både utskottets evenemang och dess fantastiska aktiva. Är du intresserad av att bli med är det bara att göra så utan någon slags ångestfulla ansvarskänslor eller strul med både tid och intresse. De nyas kväll är bara till för att få en tanke om vad det är vi gör, och vilket gäng vi är!

Din chans är kommen, då de nyas kväll går av stapeln den 16.3. kl. 18:00 i mötesrummet Sparre i Nya studenthuset! Vi bjuder på en hel del tilltugg. Tyvärr är Nya studenthuset otillgänglig med rullstol.

Varmt välkommen - kom ihåg att ta med dina vänner!

Vad - De nyas kväll för HUS Miljöutskott
Var - Mötesrum Sparre, Nya studenthuset (2. vån), Mannerheimvägen 5 A
När - torsdagen den 16.3. kl. 18:00
Varför - För att det är viktigt att vi miljöintresserade jobbar ihop!

Vill er förening också vara en samhällspåverkare?

Ordna en valdebatt, en valutfrågning i studentrummet eller något annat evenemang inför kommunalvalet! Föreningen kan lyfta fram olika teman, som studentbostäder, småbarnsfostran, en mångkulturell stad, gröna värden i en allt större och tätare stad, kandidaternas preferenser i Netflix eller vad som helst! Följ länken för att anmäla din förenings valevenemang, deadline är 1.3. HUS stadssektor hjälper gärna till med arrangemangen, t.ex. med marknadsföring, att göra upp frågor och skaffa fram kandidater och konferencierer.

https://goo.gl/forms/smUoR4o1wMk8kBVr2

1 TRIMNINGSDAGEN
2 Ansök om verksamhetsbidrag från HUS
3 Ansök om HUS stöd till föreningstidningar
4 HUS evenemang och kultur
5 Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

TRIMNINGSDAGEN

Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Det är dags för Trimningsdagen, föreningsfunktionärernas egen utbildningsdag, som i år hålls tisdag 21.2.2017! Här kan alla lära sig något nytt, oavsett om man är aktiv i en hobbyförening, en nation, ämnes- eller fakultetsförening!
Läs mera: https://hyy.helsinki.fi/sv/trimningsdagen

=============================================

Ansök om verksamhetsbidrag från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 28.2. Mera information om ansökan:
https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/ansök-om-verksamhetsbidrag-från-hus

=============================================

Ansök om HUS stöd till föreningstidningar

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges bara till tryckta tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 28.2. Kriterierna för tidningsstödet finns här, tyvärr bara på finska: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Lehtituki.pdf

=============================================

HUS evenemang och kultur

Vill du marknadsföra din evenemang?
Ordnar ni en massiv fest som är öppen för alla? Ska ni ha en workshop, ett seminarium, en bandkväll eller festival? Ska er kör hålla konsert och vill ha åhörare?
HUS kulturutskott har lanserat Facebooksidan ”HYYn kulttuuri ja tapahtumat” (HUS evenemang och kultur), som är till för att sprida information om evenemang som HUS föreningar ordnar och om andra evenemang och förmåner som kan intressera studerande.

=============================================

Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?

Vi vill visa upp mångfalden som finns i våra våra organisationer och händelser genom att ge vår Instagram-konto till föreningar för en vecka. Kontot har nästan tusen anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor! På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.

Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Elina Nieminen (elina.nieminen@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!

Studentkåren kan årligen bevilja verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas normala verksamhet. Meningen är ändå inte att verksamhetsbidraget ska täcka alla föreningens utgifter, utan den måste också själv aktivt skaffa finansiering, exempelvis genom medlemsavgifter. Verksamhetsbidrag beviljas i första hand på basen av föreningens verksamhet, som bedöms utifrån de bilagor som följer med ansökan. Dessutom beaktas föreningens medlemsbas, hur planmässigt ekonomin sköts och behovet av stöd. Studentkårens ekonomidirektion beslutar årligen om villkoren för verksamhetsbidragen och användningen av det.

Ansökan görs i Tahlo-systemet (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake, ansökningsblanketten för verksamhetsbidraget) på adressen tahlo.hyy.fi. Kontakta föreningsspecialisten om ni har glömt bort eller tappat lösenordet till Tahlo. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är 28.2.

De bilagor som behövs för ansökan är:

Budget 2018
Verksamhetsplan 2018
Resultaträkning 2017
Balansräkning 2017
Revisionsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Månatlig evenemangskalender 2017

Andra dokumenter kan också lämnas in för att komplettera ansökningen, t. ex miljöplan eller jämtlighetsplan.


Mera information

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HUS ekonomidirektionens ordförande Sara Järvinen, sara.jarvinen [ a ] hyy.fi, 050 595 0324
HUS styrelsens föreningsansvarig Jane Kärnä, jane.karna[ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Specialist (föreningar) Emi Maeda, emi.maeda [ a ] hyy.fi, 050 537 3798


HUS148 Födelsedagsfest är här och årets fest blir ännu mera episk än förr! Lördagen den 26.11.2016 firas HUS på Gamla studenthuset kl. 23 framåt i tvärvetenskaplig anda.

Eftersom födelsedagar bara firas en gång om året är också kvällens program där efter. På Gamla Studenthuset hittas bl.a. en glitterbar, det fantastiska partybandet JIVE, DJ Louise samt mera bombastiskt program som ännu får förbli en överraskning. Feststämningen garanteras också av kvällens erbjudande på skumppa: 15 €/flaska!

Föreningar erbjuds också förmånliga biljettpaket till den glittrande födelsedagsfesten! Ordna en härlig förfest för att höja stämningen och kom sedan till Gamla studenthuset på fest! Det lottas ut 3 lådor skumppa (6 flaskor/låda) bland alla som köpt biljettpaket till födelsedagsfesten. Vinnarna kontaktas må 21.11.

Biljetter i förköp (31.10 -20.11.) 6 €/st eller biljettpaket med 8 st biljetter för 40 €.
Under evenemangsveckan (21 -26.11.) biljetter 7,50 €/st 
OBS! I priset ingår garderobtjänst (3,5 €) och ett fint halarmärke.
Biljettpaket kan köpas endast under perioden 31.10-20.11.

Biljetter kan köpas på adressen: 
https://bailataan.fi/#!/events/97b49a84-971e-420a-95b8-a79d473416cd

Evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/1786402184932503/

Med vänliga hälsningar,
Elina Nieminen
Årsfestmarskalk
elina.nieminen [ a ] hyy.fi

Pages