1 TRIMNINGSDAGEN
2 Ansök om verksamhetsbidrag från HUS
3 Ansök om HUS stöd till föreningstidningar
4 HUS evenemang och kultur
5 Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

TRIMNINGSDAGEN

Få inspiration, utvecklas, bli bättre! Det är dags för Trimningsdagen, föreningsfunktionärernas egen utbildningsdag, som i år hålls tisdag 21.2.2017! Här kan alla lära sig något nytt, oavsett om man är aktiv i en hobbyförening, en nation, ämnes- eller fakultetsförening!
Läs mera: https://hyy.helsinki.fi/sv/trimningsdagen

=============================================

Ansök om verksamhetsbidrag från HUS

Varje år delar HUS ut verksamhetsbidrag till sina föreningar. Bidraget är till för att stöda verksamheten i föreningar som verkar inom HUS. Ansök om verksamhetsbidrag med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 28.2. Mera information om ansökan:
https://hyy.helsinki.fi/sv/blog/ansök-om-verksamhetsbidrag-från-hus

=============================================

Ansök om HUS stöd till föreningstidningar

HUS stöder föreningarnas publikationsverksamhet genom att bevilja tidningsstöd. Stödet ges bara till tryckta tidningar. Ansökan om tidningsstöd görs också med e-blanketten som finns på adressen tahlo.hyy.fi. Sista ansökningsdag är 28.2. Kriterierna för tidningsstödet finns här, tyvärr bara på finska: https://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Lehtituki.pdf

=============================================

HUS evenemang och kultur

Vill du marknadsföra din evenemang?
Ordnar ni en massiv fest som är öppen för alla? Ska ni ha en workshop, ett seminarium, en bandkväll eller festival? Ska er kör hålla konsert och vill ha åhörare?
HUS kulturutskott har lanserat Facebooksidan ”HYYn kulttuuri ja tapahtumat” (HUS evenemang och kultur), som är till för att sprida information om evenemang som HUS föreningar ordnar och om andra evenemang och förmåner som kan intressera studerande.

=============================================

Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?

Vi vill visa upp mångfalden som finns i våra våra organisationer och händelser genom att ge vår Instagram-konto till föreningar för en vecka. Kontot har nästan tusen anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor! På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.

Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Elina Nieminen (elina.nieminen@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!

Studentkåren kan årligen bevilja verksamhetsbidrag till föreningar som verkar inom HUS. Bidraget är avsett för att stöda föreningarnas normala verksamhet. Meningen är ändå inte att verksamhetsbidraget ska täcka alla föreningens utgifter, utan den måste också själv aktivt skaffa finansiering, exempelvis genom medlemsavgifter. Verksamhetsbidrag beviljas i första hand på basen av föreningens verksamhet, som bedöms utifrån de bilagor som följer med ansökan. Dessutom beaktas föreningens medlemsbas, hur planmässigt ekonomin sköts och behovet av stöd. Studentkårens ekonomidirektion beslutar årligen om villkoren för verksamhetsbidragen och användningen av det.

Ansökan görs i Tahlo-systemet (TAHLO = toiminta-avustuksen hakulomake, ansökningsblanketten för verksamhetsbidraget) på adressen tahlo.hyy.fi. Kontakta föreningsspecialisten om ni har glömt bort eller tappat lösenordet till Tahlo. Sista ansökningsdag för verksamhetsbidrag är 28.2.

De bilagor som behövs för ansökan är:

Budget 2018
Verksamhetsplan 2018
Resultaträkning 2017
Balansräkning 2017
Revisionsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Månatlig evenemangskalender 2017

Andra dokumenter kan också lämnas in för att komplettera ansökningen, t. ex miljöplan eller jämtlighetsplan.


Mera information

http://wiki.hyy.fi/index.php/Toiminta-avustus

HUS ekonomidirektionens ordförande Sara Järvinen, sara.jarvinen [ a ] hyy.fi, 050 595 0324
HUS styrelsens föreningsansvarig Jane Kärnä, jane.karna[ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Specialist (föreningar) Emi Maeda, emi.maeda [ a ] hyy.fi, 050 537 3798


HUS148 Födelsedagsfest är här och årets fest blir ännu mera episk än förr! Lördagen den 26.11.2016 firas HUS på Gamla studenthuset kl. 23 framåt i tvärvetenskaplig anda.

Eftersom födelsedagar bara firas en gång om året är också kvällens program där efter. På Gamla Studenthuset hittas bl.a. en glitterbar, det fantastiska partybandet JIVE, DJ Louise samt mera bombastiskt program som ännu får förbli en överraskning. Feststämningen garanteras också av kvällens erbjudande på skumppa: 15 €/flaska!

Föreningar erbjuds också förmånliga biljettpaket till den glittrande födelsedagsfesten! Ordna en härlig förfest för att höja stämningen och kom sedan till Gamla studenthuset på fest! Det lottas ut 3 lådor skumppa (6 flaskor/låda) bland alla som köpt biljettpaket till födelsedagsfesten. Vinnarna kontaktas må 21.11.

Biljetter i förköp (31.10 -20.11.) 6 €/st eller biljettpaket med 8 st biljetter för 40 €.
Under evenemangsveckan (21 -26.11.) biljetter 7,50 €/st 
OBS! I priset ingår garderobtjänst (3,5 €) och ett fint halarmärke.
Biljettpaket kan köpas endast under perioden 31.10-20.11.

Biljetter kan köpas på adressen: 
https://bailataan.fi/#!/events/97b49a84-971e-420a-95b8-a79d473416cd

Evenemang på Facebook: https://www.facebook.com/events/1786402184932503/

Med vänliga hälsningar,
Elina Nieminen
Årsfestmarskalk
elina.nieminen [ a ] hyy.fi

HUS och Stydis blodgivningskampanj 3.10 - 30.11 - den största givare vinnar en bastukväll!

Vi ska hjälpa också i höst, och det med besked – Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS och ämnesföreningen för studerande i socialt arbete STYDI utmanar alla föreningar inom HUS att delta i ett livräddningstalko. Kampanjen började i fjol och nu tar den ny fart: i år är kampanjen #HYYtymättömät en del av Helsingfors universitets kampanj ”Goda gärningar – ge blod, stöd vetenskapen”, som pågår hela läsåret. Med kampanjen vill man skapa en positiv talkoanda och uppmuntra studenter och personal att ge blod och samtidigt stöda vetenskapen: genom undersökningarna Fin Donor 10 000 och GeneRISK får man värdefulla vetenskapliga data som gagnar hälsovården och den medicinska forskningen. Samtidigt sprider kampanjen information om Helsingfors universitets och FRK:s övriga forskningssamarbete.


Varje vardag behövs det ca 800 frivilliga blodgivare för att ca 50 000 allvarligt sjuka personer ska kunna få vård varje år (t.ex. prematurer, cancerpatienter och olycksoffer). Någon gång kan det vara du – donerat blod kan inte ersättas med mediciner. Många händer kan hjälpa mera än en, så låt oss tillsammans få blodet att cirkulera. Det kostar ingenting!
Blodgivningskampanjen startar 3.10.2016 och de föreningar som under tiden 3.10–30.11.2016 har donerat mest blod, dels i förhållande till medlemsantalet, dels totalt sett, får fira en bastukväll i HUS bastu. Dessutom får alla blodgivare overallmärket #HYYtymättömät som tack för sin hjältemodiga insats.
#HYYtymättömät #HYYtymättömät2016 #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä
Evenemanget på Facebook: hyy.fi/hyytymattomat

Såhär deltar man i kampanjen:

1.    Uppdatera kontaktuppgifterna för er förenings BlodGrupp genom att skicka mejl till sanomatalo.verenluovutus@veripalvelu.fi med namn, telefonnummer och e-postadress till den som är kontaktperson i år. Om ni vet vem som var kontaktperson i fjol kan ni meddela det också.
ELLER Registrera en BlodGrupp för er förening på adressen http://kampanja.veripalvelu.fi/svenska. Ger er BlodGrupp namnet ”HUS + föreningens namn”, t.ex. HUS-Stydi.
2.    Meddela HUS att ni deltar i kampanjen, det görs genom att fylla i den här blanketten: http://urly.fi/ELz
3.    Donera blod, antingen i grupp eller individuellt på någon av blodgivningsbyråerna i huvudstadsregionen, eller på ett blodgivningstillfälle. För att poängräkningen ska fungera ska ni komma ihåg att uppge namnet på er förening då ni anmäler er.
Om ni vill donera blod tillsammans ska ni i förväg komma överens om en tid med en blodgivningsbyrå, kontaktuppgifter finns här: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod och på Facebook-evenemanget. Då kan Blodtjänst bereda sig på en eventuell rusning. Lämplig gruppstorlek är 4–6 personer och det hela tar ungefär en timme.
4.    Det är bra att i förväg kontrollera om man får ge blod just nu: www.kanjagdonera.fi. Det går också att ringa det avgiftsfria infonumret 0800 0 5801.
5.    Informera om kampanjen och eventuella gemensamma blodgivningsdagar i era egna kanaler. Om ni vill kan ni använda materialbanken på Blodtjänsts webbplats, www.veripalvelu.fi.
7.    Använd hashtaggarna #HYYtymättömät2016 #HYYtymättömät #HYviätekoja #isokäsielämälle #VeriRyhmä i de sociala medierna, så att utmaningen sprids och så många som möjligt kan få hjälp. Information om kampanjen finns på Facebook, www.facebook.com/HYY.HUS och www.facebook.com/veripalvelu och på evenemangssidan hyy.fi/hyytymattomat. Följ oss!

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren 2017.


Bokningsrundor
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningstillfällena kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2017. För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.
Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering
Förhandsreserveringar tas emot från 17.10. kl. 10:00 till 23.10. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).
Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: https://goo.gl/forms/7cIKNonnNPCPe7df1
Av förhandsbokningen ska framgå:
    Vilken förening det är som gör bokningen
    Kontaktperson och telefonnummer
    För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är
Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 25.10. kl. 18-20.


Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/
Bokningsomgång ett är 26.10.–3.11. och omgång två 5.11.–9.11.
Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning.


OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!


Omgång I
Bokningstid från 26.10. kl. 10:00 till 3.11. kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/B9qLyKdcQH8xvoy92
Bokningarna behandlas 4.11. kl. 18-21.

Omgång II
Bokningstid från 5.11. kl. 10:00 till 9.11. kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: https://goo.gl/forms/1l4yc8PzRLTJj4SE3
Bokningarna behandlas 10.11. kl. 18-21.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.


Bokningar i efterskott
Från och med 14.11. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/

Prioritering av bokningar
Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.
För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillko...

Anmäl din förening till Öppningskarnevalen!
  https://www.lyyti.fi/reg_2016/Avajaiskarnevaalit_592016_5828/se
Vill du organisera en kontroll i Gulnäbbsäventyret?
HUS föreningstävlingar
  http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar
Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

Anmäl din förening till Öppningskarnevalen!

Måndagen den 5 september hålls universitetets inskription och öppningskarnevalen. Under senaste åren har det given ingen undervisning på eftermiddagen, så alla vid universitetet kan om de vill delta både i inskriptionen kl. 12 och i öppningskarnevalen kl. 14-18.

Föreningar som verkar inom HUS och universitetets olika enheter kan delta i karnevalen och presentera sin verksamhet för tusentals studerande. Det här är en utmärkt möjlighet att skaffa nya ivriga medlemmar till föreningen! Anmälan görs med följande e-blankett före 4.8 kl. 12:
https://www.lyyti.fi/reg_2016/Avajaiskarnevaalit_592016_5828/se

=============================================

Vill du organisera en kontroll i Gulnäbbsäventyret?

Gulnäbbsäventyret, som ordnas av HUS och har ca 3000 deltagare, är en tvärvetenskaplig djupdykning i studentkåren, dess föreningar och närstående samarbetspartner. Att ordna en kontroll är ett roligt sätt att presentera sina förening för nya studerande.

Du anmäler dig som kontrollansvarig genom att fylla i blanketten på adressen http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/anmaler/.
Anmäl dig senast 31.7.

Mera information:
http://www.sv.fuksiseikkailu.fi/villdubasaforenkontroll/

Facebook: https://www.facebook.com/events/1745934772318015/

Santeri Velin, föreningsansvarig i HUS styrelse
santeri.velin(a)hyy.fi

Emi Maeda, sakkunnig (föreningar)
emi.maeda(a)hyy.fi

=============================================

HUS föreningstävlingar
HUS föreningsutskott utlyser nu 2016 års föreningstävlingar. Vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 21.11.

I år tävlar föreningarna i följande serier:

Overallmärke
Föreningstidning
Sitzvisor
Motionsevenemang
Årets internationella evenemang eller gärning
Årets arbetslivsevenemang eller -gärning
Årets utbildningspolitiska gärning

Läs mera här: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar

=============================================

Organisationer hej - vill du ta över HUS Instagram?

Har din organisation en fantastisk idé? Är ert vanliga program fantastiskt eller har ni otroliga studieutrymen på ert campus? Eller kanske någonting helt annat som ni vill att alla andra studentera skall få veta om?

Vi vill visa upp mångfalden som finns i våra våra organisationer och händelser genom att ge vår Instagram-konto till föreningar för en vecka. Kontot har nästan tusen anhängare, så det här är en stor möjlighet att nå ut till nya människor! På Instagram gillar vi visualitet och bra positiv attityd.

Blev du intresserad? Vänligen kontakta styrelseledamot Noora Eilola (noora.eilola@hyy.fi) för chansen att få ta kontroll över HUS Instagram!

HUS föreningsutskott utlyser nu 2016 års föreningstävlingar. Vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 21.11.

I år tävlar föreningarna i följande serier:


Overallmärke
Föreningstidning
Sitzvisor
Motionsevenemang
Årets internationella evenemang eller gärning
Årets arbetslivsevenemang eller -gärning
Årets utbildningspolitiska gärning

Overallmärkestävling

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.
Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken levereras till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott/Overallmärkestävling” som mottagare på kuvertet. Skisser kan skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn, kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
Tävlingens deadline är 11.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Tävling för föreningstidningar

Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! I år är det kanske din ämnesförening som får det eftertraktade priset? Det kan du ta reda på genom att delta i HUS föreningsutskotts tävling för föreningstidningar. Delta i tävlingen genom att skicka in ett tryckt eller digitalt nummer av tidningen från 2016. Tryckta tidningar levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott/Bästa föreningstidningen” som mottagare. Digitalt material med följebrev skickas till föreningsutskottets ordförande matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte.
Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
Deadline för tävlingen är 21.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Sitzvisetävling

Tävlingen För Ny Sitzmusik börjar igen! Visan ska åtminstone ha ny text, men nya kompositioner är också mycket välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitzar, men temat för den är fritt. Visan ska göras enkom för tävlingen, så det får inte vara en sång som tidigare har sjungits på sitzar eller andra tillställningar.
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Vi önskar att man åtminstone skickar in texten och namnet på melodin som den sjungs till, om det är en ny sång bör man också skicka in noterna. Önskvärt är också att juryn får någon form av inspelning av sången.
Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen matias.i.nurmi(at)helsinki.fi eller alternativt på en CD-skiva som levereras till HUS centralkansli under dess öppettider (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott/Sitzvisa” som mottagare på kuvertet. Deadline är 11.11 klockan 15.00. Visor som lämnas in för sent beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Motionstävling


Har er förening ordnat årets bästa motionsevenemang? Eller har ni kommit på något nytt jippo som lockar medlemmarna att röra på sig mera?
I föreningarnas motionstävling söker vi det bästa motionsevenemanget eller -jippot, som har arrangerats av en eller flera föreningar tillsammans, och som har hållits under 2016. Vid bedömningen fokuserar man speciellt på sådana aktiviteter som har lockat flera studerande än tidigare att börja röra på sig.
Delta i tävlingen med en skriftlig beskrivning av evenemanget och skicka den till e-postadressen miran.hamidulla(at)oll.fi senast 11.11 före kl. 15. Av beskrivningen ska framgå vilken eller vilka organisation/er som deltog, kontaktpersoner, hurdant evenemang det var fråga om, när det hölls och var det hölls. Det är mycket välkommet att bifoga relevant bild- eller videomaterial.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Miran Hamidulla, miran.hamidulla(at)oll.fi


Årets internationella evenemang eller gärning

Har er förening ordnat ett exemplariskt internationellt evenemang? Något som aktiverade utländska studerande att komma med i föreningens verksamhet? Anmäl ert internationella evenemang till föreningsutskottet!
Vid bedömningen beaktas enbart enskilda evenemang som hållits i år. Evenemanget ska redan ha hållits, preliminära planer på kommande tillställningar räcker inte. Som internationella evenemang räknas tillställningar, vars målgrupp var utlänningar i föreningen eller på fakulteten och som syftade till att nå ut till utländska studerande. Evenemanget ska ha lyckats locka med utländska studenter i föreningens verksamhet. Tvärvetenskaplighet och skapande av nya nätverk är meriterande.
Delta i tävlingen genom att skicka en fritt formulerad rapport eller en presentation av evenemanget per e-post till matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner samt hurdant evenemang det var fråga om, när det hölls och var det hölls. Alternativt kan presentationer utskrivna på papper levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS föreningsutskott/internationella tävlingen” som mottagare på kuvertet.
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
Deadline för tävlingen är 11.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi


Årets arbetslivsevenemang eller -gärning

Har er förening ordnat ett lyckat arbetslivsevenemang eller gjort något annat för att framgångsrikt främja arbetslivsfrågor bland studenterna? Anmäl ert evenemang eller er gärning till föreningsutskottet!
Vid bedömningen beaktas enbart enskilda evenemang eller gärningar från i år. Det spelar ingen roll hur stort evenemanget var i absoluta tal mätt, det som avgör är dess genomslag. Genomslaget bedöms utifrån de nya kunskaper och nya möjligheter som evenemanget eller gärningen har gett studenterna i arbetslivsfrågor. Exempel på genomslag kan vara någon ny form av arbetslivssamarbete med arbetsgivare, ökade arbetslivsfärdigheter, att man har lyft fram nya synvinklar bland studenterna inom det egna läroämnet eller har fått dem att se sin potential i ett nytt ljus. Tvärvetenskaplighet och skapande av nya nätverk är meriterande. Om samma evenemang också har hållits tidigare ska man i ansökan förklara hur det lyckades i år jämfört med föregående år.
Delta i tävlingen genom att skicka en skriftlig presentation av evenemanget per e-post till matias.i.nurmi(at)helsinki.fi. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner samt hurdant evenemang det var fråga om, när det hölls och var det hölls. Alternativt kan presentationer utskrivna på papper levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Ange ”HUS föreningsutskott/Arbetslivsgärning” som mottagare på kuvertet.
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
Deadline för tävlingen är 11.11 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Matias Nurmi, matias.i.nurmi(at)helsinki.fi

Årets utbildningspolitiska gärning

HUS utbildningspolitiska utskott vill uppmuntra föreningarna, både att ägna sig åt intressebevakning och att göra något konkret för att förbättra studieförhållandena. Därför utlyser utskottet nu tävlingen Årets utbildningspolitiska gärning. Tävlingen är öppen för föreningar som har gjort något med avsikt att få studierna att löpa smidigare eller som är ett utbildningspolitiskt ställningstagande. Har ni hållit en studiecirkel, kommit på något nytt sätt att samla in respons av studenterna eller har ni erbjudit beslutsfattarna morot och/eller piska?
Berätta för oss vad det är ni har gjort! Delta i tävlingen genom att skicka in en fritt formulerad rapport eller presentation per e-post till adressen piia.pasanen(at)helsinki.fi. Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltog, kontaktpersoner, vad för slags tillställning eller arrangemang det var samt när och var det hölls. Alternativt kan beskrivningar på papper skickas till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Skriv ”HUS utbildningspolitiska utskott / utb.pol gärning” som mottagare på kuvertet.

Vinnaren utses av HUS utbildningspolitiska utskott.
Deadline är 11.11 klockan 15.00. 
Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
Mera information: Piia Pasanen, piia.pasanen(at)helsinki.fi

Alinasalen kan bokas från 14.3
 
Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2016.


Bokningsrundor
Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningstillfällena kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2016. För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Vid behov hålls flera kurser hösten 2016. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.
Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering
Förhandsreserveringar tas emot från 14.3. kl. 10:00 till 20.3. kl. 23:59. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).
Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: http://goo.gl/forms/iXVEOoaSf0
Av förhandsbokningen ska framgå:
    Vilken förening det är som gör bokningen
    Kontaktperson och telefonnummer
    För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är
Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 21.3. kl. 18-20.


Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/
Bokningsomgång ett är 22.3. – 29.3. och omgång två 31.3. – 8.4.
Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning.


OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!


Omgång I
Bokningstid från 22.3 kl. 10:00 till 29.3 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/67kDhJiW5E
Bokningarna behandlas 30.3. kl. 18-21.

Omgång II
Bokningstid från 31.3. kl. 10:00 till 8.4 kl. 23:59.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/quktd9exRF
Bokningarna behandlas 11.4. kl. 18-21.

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.


Bokningar i efterskott
Från och med 18.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/

Prioritering av bokningar
Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, årsfestens efterfest och för evenemang som måste hållas något visst datum. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.
För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillko...

Anmäl dig senast 17.1. kl 22.00. Alinasalens användningskurs. Om du vill delta på kursen som hålls 25.1. är sista anmälningsdagen 24.1. 
Varje förening som vill använda Alinasalen under vårterminen måste skicka minst en deltagare till kursen och minst en av ordningsmännen vid fester måste ha gått Alinasalens användningkursen. Uppgifterna kontrolleras i samband med att nycklarna hämtas.
Anmälningar emottages via följande Google Form:
http://goo.gl/forms/EHeD25lVti

Fler än en person per förening får och rekommenderas delta i kursen.

Kurser hålls:

12.1. klo 17:00
13.1. klo 17:00
18.1. klo 17:00
19.1. klo 17:00
25.1. klo 17:00

Mera information:

Matias Nurmi
matias.i.nurmi (at) helsinki.fi
0503790288
Järjestövaliokunnan puheenjohtaja
Föreningsutskottets ordförande
Chair of the Committee for Organisational Affairs

1 TAHLO har öppnats, uppdatera kontaktuppgifterna till din förening!
2 Välkomna utländska studerande!
3 Ny Trimningsdag i mars
4 Tack för året som gått!

1 TAHLO har öppnats, uppdatera kontaktuppgifterna till din förening!

Den elektroniska blanketten för ansökan om verksamhetsbidrag (TAHLO) fungerar också som HUS föreningsdatabas. Nu kan du uppdatera databasen med kontaktuppgifterna till 2016 års funktionärer. HUS sammanställer e-postlistorna för HUS-information utifrån de uppgifter som matats in i TAHLO. E-postlistorna kan du läsa mera om här: http://hyy.helsinki.fi/sv/kontakt-och-faq/hus-e-postlistor

HUS e-postlistor uppdateras i slutet av januari. Notera att adressen som anges i fältet ”E-postadress till ordförande/styrelselistan” på sidan ”Grunduppgifter om föreningen” är den adress som blir mottagare av e-postlistan hyy-jarjestot.

Via TAHLO ansöker man också om verksamhetsbidrag och tidningsstöd. Den sista dagen för att lämna in bilagor till ansökningarna är måndag 29.2. Mera information om HUS stöd till föreningarna kommer i januari.

=============================================
2 Välkomna utländska studerande!

Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 14.1.2016
Bli internationell på hemmaplan! Kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet! Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 14.1.2016 klockan 10-16. Antalet platser för föreningarna är begränsat.
Anmäla er för Welcome Fair med e-blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66539/lomake.html Anmäla din organisation senast den 4.1.2016.
I fall ni kan inte delta på plats men vill ändå presentera er verksamhet på engelska med en plansch eller flygblad, kan ni använda samma e-blankett för att anmäla er.
För mera information kontakta gärna HUS sakkunniga Aino Jones: aino.jones@hyy.fi eller 050 543 9608.
Facebook-evenemanget för Welcome Fair hittas här: https://www.facebook.com/events/1523579587934679/

=============================================

3 Ny Trimningsdag i mars

I mars håller HUS igen en kursdag för föreningsaktiva, den s.k. Trimningsdagen. På Trimningsdagen får föreningsfunktionärerna både information och kurser kring flera olika teman. Vi börjar planera Trimningsdagen i januari, så kontakta HUS föreningssektor om du har idéer eller önskemål om kurser eller teman som borde behandlas!

=============================================
4 Tack för året som gått!

HUS tackar alla föreningsfunktionärer för det gångna året och önskar er en lugn, avslappnad och stressfri ledighet och ett lyckligt nytt år! HUS servicebyrå för föreningar är stängd 23.12–3.1. Vi ses igen i januari!

=============================================

Pages