Vinnarna på HUS föreningstävlingarna 2013 är:

 

Evenemangskoncept

Katharsis & Putkinotko, RUNOSOUL

 

Samarbetsakt

Lääketieteenkandidaattiseura, BMI Innovation Project (i samarbete med Athene, Inkubio, Prodeko)

 
Overallmärke

Helsingin akateemiset kinkyt HÄKKI

 
Föreningstidning

Vinnaren: Tyyppiarvo (Moodi ry)
Hedersomnämnande: Teema (Katharsis ry), Tutkain (Kannunvalajat ry), Varsinaissuomalainen (Varsinaissuomalainen osakunta).

 

HUS gratulerar alla!

Bokningsrundan

Alinasalen kan reserveras under de bokningsrundor som ordnas två gånger i året. Bokningen görs i två etapper och vid varje etapp kan man reservera salen för en kväll.

Den förening som gör bokningen måste gå på kurs i användningen av Alinasalen under år 2013, eller sedan delta i en extrakurs som ordnas separat. Om föreningen inte deltar i någon kurs förfaller bokningen.

Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

 

Förhandsbokning

Förahandsbokningar tas emot under tiden 27.10.-4.11. Då kan föreningarna reservera lokalen i förväg, innan den egentliga bokningsrundan börjar, ifall de har motiverade skäl till att en tillställning måste hållas en viss dag (t.ex. årsfest). Förhandsbokningarna skickas per e-post till föreningsutskottets ordförande Aarni Suvitie på adressen aarni.suvitie@helsinki.fi.

Av förhandsbokningen ska framgå:

  • Vilken förening det är som gör bokningen
  • Kontaktperson och telefonnummer
  • För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är
  • Antal av personer på evenemang

Beslut om förhandsbokningar fattas av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

 

Den egentliga bokningsrundan

Bokningarna görs i två etapper, vid varje etapp kan man ansöka om rätt att använda salen en gång. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http:// hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsetapp I är 8.11.-15.11 och etapp II 22.11.-29.11.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varann försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om föreningarna inte kan komma överens avgör lotten vem som får använda lokalen. För jämkningen och lottdragningen ansvarar föreningsutskottets ordförande tillsammans med utskottet.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon i slutet av båda bokningsetapperna då bokningarna behandlas, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den.

 

Etapp I

Bokningstid 8.11 kl. 12.00 - 15.11 kl. 22.00

Bokningarna görs med denna blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46099/lomake.html

 

Etapp II

Bokningstid 22.11 kl. 12.00 - 29.11. kl. 22.00

Bokningarna görs med denna blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46100/lomake.html

 

Obs! Notera att tidsfristerna går ut före midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsetapperna.

 

Bokningar i efterskott

Från och med 9.12 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga dagar. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/

 

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som brukar hållas vissa speciella datum. Under de vanliga bokningsetapperna har man av tradition speciellt fast vikt vid samarbetstillställningar för föreningarna. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler på adressen http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Anvandningsvillkor_fest.pdf

 

 

Glömde er förening att ansöka om föreningslokal då lokalfördelningen gjordes? Enligt ett beslut som HUS ekonomidirektion fattade på våren kan fördelningen av föreningslokaler kompletteras också utanför den egentliga lokalfördelningsprocessen. Så de föreningar som inte har någon föreningslokal, eller som glömde att ansöka om en i våras, kan lämna in en öppen ansökan före 30.9 kl. 15. De undertecknade ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller på papper till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. Ansökan kan också föras till HUS servicebyrå under dess öppettider.

 

Närmare kriterier och ansökningsvillkor för kompletteringsansökningen finns på HUS webbplats: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Uusien%20j%C3%A4rjest%C3%B6jen%20hyv%C3%A4ksyminen%20HYYn%20tiloihin%202013.pdf

 

 Övriga information:

 

 Akseli Huhtanen, akseli.huhtanen at hyy.fi, 05055373798

 

Nya föreningar som vill upptas som föreningar inom HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen via TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden för hösten går ut 30.9.2013 klockan 15.00. Föreningarnas ansökningar behandlas av HUS ekonomidirektion, besked om ansökan har godkänts eller fått avslag får man normalt ungefär en månad efter att ansökningstiden gått ut.

Nya föreningar måste följa HUS regler för föreningar som verkar inom HUS.

De bilagor som krävs är:
    Budget 2013
    Verksamhetsplan 2013
    Föreningens stadgar
    Protokollsutdrag från det konstituerande mötet eller stiftelseurkunden
    Medlemsförteckning. För HUS-medlemmar ska studentnumret vid Helsingfors universitet också anges.
 
Mera information:
Lauramaija Hurme, styrelsemedlem HUS, lauramaija.hurme [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Akseli Huhtanen, sakkunnig med ansvar för föreningsfrågor, jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798

1 Glad start på hösten!
2 Medlemsregisterkurs för föreningar 18.9
3 Höstens föreningskurser
4 Cykeltur för ett bättre campus!
5 Fortfarande saknas bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag
6 Glömde ni att ansöka om lokal? Kompletterande ansökan fram till 30.9 kl. 15
7 Ansök om HUS möbleringsstöd
8 Källarbastun Niiniluoto och mötesrummet Seppele tas i bruk senare än planerat
9 Alina-salens bord i september-oktober

 

1 Glad start på hösten!

Höstsäsongen har inletts, både i föreningarna och på HUS föreningsservice. Servicebyrån för föreningar är öppen må kl. 10–17 och ti–fre kl. 10-15. Avvikande öppettider finns på HUS webbplats.

Att ta emot de nya gulnäbbarna är årets viktigaste händelse för föreningarna, och också för föreningslokalerna. Men glöm inte bort att ge gulnäbbarna en introduktion i hur föreningslokalen får användas och i HUS reglemente för användningen (http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Reglemente_for_anvandning_av_...). Om föreningslokalen blir gulnäbbarnas ögonsten trivs alla bättre!

 

2 Medlemsregisterkurs för föreningar 18.9

Enligt lagen måste alla föreningar ha ett medlemsregister och HUS kräver också att föreningarna har koll på sitt medlemsantal. Men det är inte alldeles lätt att grunda och upprätthålla ett medlemsregister och förvara det på ett datasäkert sätt. Onsdag 18.9 klockan 17–20 håller HUS en medlemsregisterkurs som är öppen för alla intresserade. Kursledare är Olli Välke från studiecentralen Visio. Välke har studentkårsbakgrund och han har skrivit handledningar om föreningsverksamhet. De som anmäler sig får en frivillig förhandsuppgift före kursen. Kursen går på finska.

Kursteman:
- Varför är det nödvändigt att ha ett register och vilka krav ställer lagen på det?
- Hur gör man i praktiken för att grunda ett register?
- Hur ska man upprätthålla och uppdatera registret?
- Hur överför man registret, och ansvaret för att upprätthålla det, till den nya styrelsen?

Anmälningar senast 15.9 kl. 23.59 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44469/lomake.html

Mera information om kursen ger Akseli Huhtanen, föreningssakkunnig: jarjestosihteeri (at) hyy.fi, 0505373798.

 

3 Höstens föreningskurser

Hösten 2013 håller HUS igen kurser för föreningsfunktionärer och andra intresserade (på finska). Kursutbudet denna höst:

18.9 Medlemsregisterkurs, Mannerheimsalen, kl.17–20: Kursledaren Olli Välke från studiecentralen Visio berättar hur man gör upp ett lagstadgat medlemsregister, hur man upprätthåller det och sköter datasäkerheten. Anmälningar senast 15.9: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44469/lomake.html

7.10 Planeringsseminarium för föreningarna, mötesrum Rydman, kl. 17–20: Bättre verksamhet genom bättre planering! På seminariet funderar vi i workshop-form på praxis för planering av verksamheten, som att godkänna verksamhetsplanen på ett höstmöte, göra upp en strategi och informationsplaner med mera. Anmälningsdirektiv kommer senare.

17.10 Miniseminarium om likabehandling, Mannerheimsalen, kl. 16–18: HUS håller ett miniseminarium i panelform om likabehandling, alla intresserade är välkomna. Talarna kommer från olika frivilligorganisationer. Anmälningsdirektiv kommer senare.

14.11 Ordförandeseminarium II, Mannerheimsalen, kl. 17–21: Seminariet utgör en avslutning på styrelseperioden i föreningarna. Här går vi igenom föreningarnas största framgångar och misslyckanden under året och offentliggör vinnarna i HUS föreningstävlingar. Seminariet riktar sig till avgående och nya ordförande i föreningarna. Anmälningsdirektiv kommer senare.

10.12. Bokslutskväll, Mannerheimsalen, kl. 17-20: Kursledare på bokslutskvällen är CGR Johanna Mäntyharju. Kursen är avsedd för föreningskassörer och den ger konkreta verktyg för att göra bokslut i en förening.

 
4 Cykeltur för ett bättre campus!

HUS och en rad föreningar ordnar 10.9 en Kritisk cykeltur till campusområdena.

Cykelturen går runt till alla campus för att kräva cykelfält, cykelställ med fastlåsning av ramen och många andra små förbättringar som skulle göra det lättare för studenterna att röra sig i staden.

Samling kl. 17.30 på Narinkentorget, avfärd 18.00. Turen går via Gumtäkt ca 18.45.

Med på turen är
- Studentkåren vid Helsingfors universitet
- Helsingfors cyklister r.f.
- Jordens vänner i Helsingfors
- Prologi ry
- TKO-äly ry
- De gröna vid Helsingfors universitet
- Obunden vänster vid HUS
- lägg till din förening här

Om er förening vill delta ska ni anmäla föreningen och en kontaktperson, antingen på evenemangets Facebook-sida eller till Otso!

Mera information:
FB-evenemanget: https://www.facebook.com/events/434165663340290/
Otso Kivekäs, Helsingfors cyklister
otso.kivekas(at)hepo.fi
044 3336338
 

5 Fortfarande saknas bilagor till ansökan om verksamhetsbidrag

En del av de föreningar som har ansökt om verksamhetsbidrag av HUS har fortfarande inte skickat in alla bilagor som krävs. Om er förening har beviljats stöd (summor och motiveringar finns i Tahlo), men pengarna inte syns till ska ni kontrollera i Tahlo om alla bilagor finns. Skicka de bilagor som saknas till föreningssakkunniga Akseli Huhtanen, akseli.huhtanen(at)hyy.fi.

 
6 Glömde ni att ansöka om lokal? Kompletterande ansökan fram till 30.9 kl. 15

Glömde er förening att ansöka om föreningslokal då lokalfördelningen gjordes? Enligt ett beslut som HUS ekonomidirektion fattade på våren kan fördelningen av föreningslokaler kompletteras också utanför den egentliga lokalfördelningsprocessen. Så de föreningar som inte har någon föreningslokal, eller som glömde att ansöka om en i våras, kan lämna in en öppen ansökan före 30.9 kl. 15. De undertecknade ansökningarna kan skickas per e-post till jarjesto(at)hyy.fi eller på papper till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. Ansökan kan också föras till HUS servicebyrå under dess öppettider.
Närmare kriterier och ansökningsvillkor för kompletteringsansökningen finns på HUS webbplats:
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Uusien%20j%C3%A4rjest%C3%B6je...

 
7 Ansök om HUS möbleringsstöd

HUS stöder möbelanskaffningar till föreningslokalerna. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS lokaler och anslaget riktas närmast till anskaffning av bord, stolar, låsbara skåp och annan inredning. Vid bedömningen av ansökningarna fästs vikt vid att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också öka föreningarnas vilja att sköta sina lokaler ännu bättre.

Möbelstödet delas ut två gånger per år, på våren och på hösten, i enlighet med de inkomna ansökningarna. Höstens stöd betalas ut i början av december, men det går att lämna in ansökningar redan nu. Sista ansökningsdag är 30.11.2013.

I ansökningen ska man specificera sitt möbelbehov och andra detaljer kring anskaffningen. Ansökningen kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS.

 
8 Källarbastun Niiniluoto och mötesrummet Seppele tas i bruk senare än planerat

Renoveringen av källarbastun Niiniluoto och det nya låssystemet i mötesrum Seppele har försenats på grund av överraskningar som har dykt upp under projektens gång. Lokalerna kommer troligen att kunna börja användas av föreningarna från början av oktober. Man kan fråga efter lediga turer för detta år per e-post till toimisto(at)hyy.fi

 
9 Alina-salens bord i september-oktober

Under årets lopp har ett stort antal bord gått sönder i HUS festlokal Alina-salen på grund av ovarsam behandling. Nya, mera hållbara bord har beställts till salen, men de har blivit försenade. Därför har det inte funnits tillräckligt med bord i salen. Bord har temporärt flyttats till salen från andra utrymmen och det finns nu igen tillräckligt med bord för 80 personer.

Enligt lagen måste alla föreningar ha ett medlemsregister och HUS kräver också att föreningarna har koll på sitt medlemsantal. Men det är inte alldeles lätt att grunda och upprätthålla ett medlemsregister och förvara det på ett datasäkert sätt. Onsdag 18.9 klockan 17–20 håller HUS en medlemsregisterkurs som är öppen för alla intresserade. Kursledare är Olli Välke från studiecentralen Visio. Välke har studentkårsbakgrund och han har skrivit handledningar om föreningsverksamhet. De som anmäler sig får en frivillig förhandsuppgift före kursen. Kursen går på finska.

Kursteman:

  • Varför är det nödvändigt att ha ett register och vilka krav ställer lagen på det?
  • Hur gör man i praktiken för att grunda ett register?
  • Hur ska man upprätthålla och uppdatera registret?
  • Hur överför man registret, och ansvaret för att upprätthålla det, till den nya styrelsen?

Anmälningar senast 15.9 kl. 23.59 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/44469/lomake.html

Mera information om kursen ger Akseli Huhtanen, föreningssakkunnig: jarjestosihteeri (at) hyy.fi, 0505373798

 

1 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!
2 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 29-30.8 klockan 10-17
3 Servicebyråns öppettider under sommaren
4 Städa föreningsutrymmen innan sommaren
5 Vill du ordna HUS 145:e årsfest?
6 Välkommen till Helsinki Think Company!
7 Tjäna 500 euro!
8 Delta i enkäter om närdemokrati och påverkande
9 Trevlig sommar!
 
 
1 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!

 

Måndagen den 2 september hålls universitetets inskription och öppningskarnevalen. Enligt rektors beslut ges ingen undervisning på eftermiddagen, så alla vid universitetet kan om de vill delta både i inskriptionen kl. 12 och i öppningskarnevalen kl. 14-18.

 

Föreningar som verkar inom HUS och universitetets olika enheter kan delta i karnevalen och presentera sin verksamhet för tusentals studerande. Det här är en utmärkt möjlighet att skaffa nya ivriga medlemmar till föreningen! Anmälan görs med följande e-blankett före 12.8 kl. 12:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43329/lomake.html?rinnakkaislomake...

 

På öppningskarnevalen blir det förutom föreningspresentationer också annat mångsidigt program, bl.a. uppträder de körer, orkestrar, teatergrupper och idrottsföreningar som verkar inom HUS. Om er förening eller grupp vill uppträda på karnevalen ska ni ta kontakt med HUS sakkunnig-producent Pipsa Penttinen direkt (pipsa.penttinen@hyy.fi, 050 537 2831).

 

Mera information om hela dagens program finns på HUS webbplats i augusti!

 

2 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 29-30.8 klockan 10-17

 

I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 29-30.8 klockan 10-17. Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!

 

Anmäl er förening till Welcome Fair hösten 2013, man kan anmäla sig bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 27.8. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

 

3 Servicebyråns öppettider under sommaren

 

Under sommaren håller HUS servicebyrå stängt 20.6-26.7. Dessutom är Servicebyrån stängt 7.6 och 14.6.

 

OBS! Om er förening har en postlåda på centralkansliet ska ni komma och tömma den före midsommar! Kom också ihåg att göra uppehåll i era tidningsprenumerationer eller göra en tillfällig adressändring så att tidningarna inte kommer till HUS kansli under sommaren.

 

4 Städa föreningsutrymmen innan sommaren

 

För att undvika att föreningsutrymmena invaderas av flugor och annat otyg är det viktigt att utrymmena städs ordentligt innan sommaren. Alla livsmedel bör städas undan innan sommarvärmen och alla tomma flaskor måste föras till butiken eller återvinningspunkten.

 

5 Vill du ordna HUS 145:e årsfest?

 

Vill du ordna HUS 145:e årsfest?

 

Är stora fester din grej, trivs du på akademiska årsfester? Har du varit med om att arrangera sådana fester, är du bra på att styra och ställa?
Då ska du ansöka om att bli HUS årsfestmarskalk!

 

HUS 145:e årsfest hålls 26.11 i form av en traditionell akademisk årsfest. Årsfestmarskalken är med om att planera festen och ansvarar för de praktiska arrangemangen. Två personer kan också söka tillsammans!

 

Årsfestmarskalken eller -marskalkarna får ett arvode på sammanlagt 1000 euro.
Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen hallinto(at)hyy.fi med rubriken ”JA! – årsfestmarskalk 2013” senast må 10.6.2013 före kl. 16. Eventuella intervjuer hålls vecka 24.

 

Mera information:

 

Pipsa Penttinen, sakkunnig-producent (kultur) tfn 050 537 2831, pipsa.penttinen(a)hyy.fi
Elina Tyynelä, styrelsemedlem med ansvar för kultur tfn 050 325 8041, elina.tyynela(a)hyy.fi

 

6 Välkommen till Helsinki Think Company!

 

Helsinki Think Company är en mötesplats för nytt företagande. Där kan studerande, forskare och alla som är intresserade av företagande skapa nätverk. Helsinki Think Company är ett gemensamhetsskapande arbetsrum, en arena för olika evenemang och en väg till olika tjänster. Lokalen är öppen för alla som är intresserade av företagande, som har företagaranda, som vill bli företagare, som redan är företagare och för redan existerande företag. Öppet måndag-fredag klockan 10-18. Kolla in evenemangskalendern:
http://network.helsinkithinkcompany.fi/events

 

7 Tjäna 500 euro!

 

Till ämnesförening, studentidrottsförening, exkursions grupp osv.
Studerandenas Idrottsförbund (OLL) betalar 500 euro till en grupp (min 20 personer behövs) av studeranden för att ansvara om vätskekontrollen på Helsinki City Marathon. Finlands största maraton avgörs lördagen den 20 augusti och OLL:s vätskekontroll, som är känd av bra musik och fiilis, finns vid Drumsö idrottsplan. Talkoarbetet börjar ca 14.00 och på plats borde man vara till ca 20.30.
Blev du intresserad? Kontakta oss senast 17 juli och fråga mera. Snabbaste vinner!

 

Mera information fås av:
jenny.soderman(at)oll.fi
Jenny Söderman
044 7800217

 

8 Delta i enkäter om närdemokrati och påverkande

 

Du som är föreningsaktiv i huvudstadsregionen: delta i OK-studiecentralens enkäter om närdemokrati och påverkande, du kan vinna ett presentkort på böcker eller biobiljetter! Enkäterna finns här (på finska): www.webropolsurveys.com/S/FCB5D4738820E33A.par och www.webropolsurveys.com/S/0F3202F6D65682E0.par

 

Sista dagen att besvara enkäterna är 2.6.2013.

 

9 Trevlig sommar!

 

HUS föreningssektor önskar alla föreningsmänniskor en avslappnande och lugn sommar. Nästa föreningsbulletin kommer ut i början av hösten.

 

Pages