Bokslutskväll 10.12
Föreningsutskottet konstituerar sig 3.12 kl. 18
Nya regler för avbokning av bastun Sivistys
HUS födelsedagskaffe på campus!
Ställ frågor till föreningsutskottet och ge feedback

Bokslutskväll 10.12

Året närmar sig sitt slut och vid horisonten hägrar redan föreningens bokslut. Men vad ska tas upp på balanskontot? Vad allt ingår i ett bokslut? Vad är skillnaden mellan aktiva och passiva i balansen? Vem ska underteckna bokslutet?

HUS håller en bokslutskväll för föreningarnas kassörer. På den får man lära sig hur en förenings bokslut ska göras upp. Kursledare är CGR-revisor Johanna Hildén. Bokslutskvällen hålls 10.12 kl. 17–20 i Mannerheimsalen och den går på finska. Anmäl dig här senast 7.12: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46340/lomake.html

=============================================


Föreningsutskottet konstituerar sig 3.12 kl. 18

HUS föreningsutskott har haft ett aktivt år som nu kulminerar i valmötet den 3.12. På valmötet ska man välja funktionärer för nästa år; ordförande, vice ordförande och sekreterare – men det går att komma med i utskottet när som helst under året!

Vill du vara med om att utveckla studentkårens föreningsfält, eller vill du lära känna andra föreningsfunktionärer och få ny inspiration för er egen verksamhet?
Det kan du göra i föreningsutskottet!

För att vara med i utskottet behöver du inte veta något, det räcker att du är intresserad av föreningsliv. Det spelar ingen roll om du är gulnäbb eller n:te årets studerande. Mötena är öppna för alla HUS-medlemmar.

Om du vill bekanta dig med föreningsutskottets verksamhet ska du komma med på nästa möte, som hålls 18.11 klockan 18 i mötesrum Seppele. Om du inte kan delta i mötet, men ändå är intresserad av att vara med i utskottet ska du kontakta utskottets ordförande Tero Juutilainen (tero.juutilainen(a)helsinki.fi)!

Gå också med i utskottets FB-grupp: HYYn järjestövaliokunta.

Vad? Föreningsutskottets valmöte
Var? Mannerheimsalen, Nya studenthuset, 5 vån.
När? 3.12 kl. 18
Varför? För att föreningar <3

=============================================


Nya regler för avbokning av bastun Sivistys

Avbokningsvillkoren för bastun Sivistys har ändrats. Om man vill avboka en reserverad tur utan att behöva betala för det måste avbokningen göras senast 21 dygn före den bokade dagen, tidigare var det 14 dygn. Om man avbokar mindre än 21 dygn före den reserverade tiden måste man betala fullt pris. Så kom ihåg att betala eller avboka er bastubokning i tid!

=============================================


HUS födelsedagskaffe på campus!

Studentkåren vid Helsingfors universitet firar sin 147:e födelsedag genom att bjuda sina medlemmar på kaffe med tårta på campusmötesplatserna i Mejlans, Gumtäkt och Vik. Kaffeserveringen sker under årsfestveckan, 23.11.2015 kl. 14–16. Pusta ut från kursavslutnings- och tentrumban ett slag och unna dig något gott. Detta är också en av studentkårens medlemsförmåner, utnyttja den!
Campusmötesplatsen i Mejlans, Biomedicum.
Campusmötesplatsen i Gumtäkt, Physicum.
Campusmötesplatsen i Vik, A-huset, Ladugårdsbågen 9.

=============================================


Ställ frågor till föreningsutskottet och ge feedback

Hur fungerade bokningsomgångarna för Alinasalen? Borde man förbättra något? Och hur fungerar ordförandeseminariet? Syntes föreningsutskottet på öppningskarnevalen?

Nu kan du hjälpa föreningsutskottet att förbättra sin verksamhet. Använd blanketten här nedan för att ge feedback eller ställa frågor om sådant som rör föreningarna. Du kan göra det anonymt, svaren ges på HUS Facebooksida för föreningsfrågor.

Du kan också skicka feedback direkt till utskottets ordförande Tero Juutilainen (tero.juutilainen(a)helsinki.fi)

https://docs.google.com/forms/d/1E_eQI13LQSKi9YXx-wxNsGQVV-pg7hrw1skyMuF...

HUS föreningsutskott hälsar ordförande för alla de fakultets- och ämnesföreningar, nationer och hobbyföreningar som verkar inom HUS välkomna till ett ordförandeseminarium den 3.11! Hur har ordförandeåret gått, har livet varit en dans på rosor? Vad ska man komma ihåg med tanke på resten av året, och hur för man vidare sin knowhow till nästa års aktiva?
 
Kom med och träffa andra som är i samma situation som du och tillbringa en trevlig kväll tillsammans. I seminariet deltar också representanter för HUS som berättar om aktuella föreningsärenden. Träffen är en utmärkt chans att ge direkt respons till HUS och diskutera aktuella frågor som rör föreningarna.
 
Anmäl dig till ordförandeseminariet senast den 1.11.2015 före kl. 23:59 med denna blankett:
 
http://goo.gl/forms/Yu7Yem2uo3
 
Förutom ordförande är också en annan representant för samma förening välkommen med. Mer information om tidtabell och workshoparnas innehåll finns det på blankett.
 
Seminariet hålls mestadels på finska.


NY!

Utöver ordförandeseminariet arrangeras en workshop för sådana som planerar att söka till ordförande. I workshopen behandlas olika saker som är bra att veta före man söker till ordförande. Dessutom får deltagarna bekanta sig med HUS verksamhet och höra före detta ordförandes kommentarer och funderingar angående ordförandeåret: vad var överraskande, och vad var trevligt respektive svårt?

Workshopen har inget maximiantal deltagare per förening, och deltagande i workshopen betyder inte att man behöver söka till ordförande nästa år. Det maximala deltagarantalet är dock inalles 80 personer, på grund av Mannerheimsalens kapacitet.

Workshopen hålls klockan 19–19:45 i Mannerheimsalen i Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5 A). Tyvärr är lokalen inte lättillgänglig för personer med rörelseförhinder, men tillställningens arrangörer hjälper vid behov.

Anmäl dig till den workshop senast den 1.11.2015 före kl. 23:59 med denna blankett::

http://goo.gl/forms/f8dpFkLq2E

Vi har tyvärr inte möjlighet att ordna bespisning för sådana som deltar endast i denna workshop, men vill hälsa alla deltagare välkomna att fortsätta kvällen i HUS bastu- och möteslokaler efter workshopen.

Seminariet finns också på Facebook: https://www.facebook.com/events/893311754055601/


 
Mera information om ordförandeträffen ger:
Tero Juutilainen
tero.juutilainen [ ] helsinki.fi

HUS firar sin födelsedag i Gamla studenthuset 26.11.2015 med ett party som börjar kl. 23. Det blir musik, dans, en fantastisk kväll och – tack vare vår samarbetspartner för årsfesten – mousserande vin till mycket, mycket studentvänligt pris. Med giltigt studentkort kommer man in gratis på festen (garderobsavgift 3 €). Mera information och Facebookevenemang kommer i slutet av oktober!

Eftersom det nästan alltid eller åtminstone oftast är trevligare att gå på fest tillsammans med sina kompisar vill vi uppmuntra er att ordna förfest före födelsedagspartyt. Tack vare vår samarbetspartner kan vi skänka er mousserande vin som höjer stämningen på förfesten!

Blev du intresserad? Skicka ett meddelande till HUS kulturproducent på adressen hanna.hynynen(a)hyy.fi. Berätta vem du är, var du har tänkt hålla förfesten och för hur många gäster, så tar vi kontakt så fort som möjligt!

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningstillfällena kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar våren 2016. För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Dessutom organiseras möjligen övriga obligatoriska utbildningar under hösten, ifall det anses behövligt.Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.
Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering
Förhandsreserveringar tas emot från 19. till 25.10. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).
Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: http://goo.gl/forms/udVLQej2ae
Av förhandsbokningen ska framgå:
    Vilken förening det är som gör bokningen
    Kontaktperson och telefonnummer
    För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är
Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 27.10 kl. 18-21.

Den egentliga bokningsrundan
Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsomgång ett är 29.10–8.11 och omgång två 11.11-16.11.
Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning.


OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 29.10 kl. 8.00 till 8.11 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/8eyC1h6S6f
Bokningarna behandlas 9.11 kl. 18-21 (Nya studenhuset, Cajsa)

Omgång II
Bokningstid från 11.11 kl. 8.00 till 16.11 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/kkIY9nuCVB
Bokningarna behandlas 18.11 kl. 18-21 (Domus Gaudium, Seppele)
Observera att bokningsomgångarna inte slutar vid midnatt!
Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.

Bokningar i efterskott
Från och med 20.11 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/.

Prioritering av bokningar
Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som måste hållas något visst datum. Under de egentliga bokningsomgångarna har man av tradition fäst störst vikt vid tillställningar som ordnas i samarbete med andra föreningar. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.
För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alinasalens_anvandningsvillko...

HUS förenings- och gulnäbbsutskott utlyser nu 2015 års föreningstävlingar. Deadline för tävlingarna varierar, men vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 3.11.2015. Då tillkännages också juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Overallmärkestävling
Tävling för föreningstidningar
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
Sitzvisetävling
Tävling om bästa utbildningen för aktiva
Aktiviteter för gulnäbbarna


Overallmärkestävling
 
Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser kan skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till tero.juutilainena(a)helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens och kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.
 
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
 
Tävlingens deadline är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


Tävling för föreningstidningar
 
Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! I år är det kanske din ämnesförening som får det eftertraktade priset? Det kan du ta reda på genom att delta i HUS föreningsutskotts tävling för föreningstidningar. Delta i tävlingen genom att skicka in ett tryckt eller digitalt nummer av tidningen från 2015. Tryckta tidningar levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Digitala tidningar skickas till föreningsutskottets ordförande tero.juutilainen(at)helsinki.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte. Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
 
Deadline för tävlingen är 16.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


 
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
 
Har du alltid velat ordna något evenemang tillsammans med en annan förening, men har inte kommit dig för att ta itu med saken? Nu kan du förverkliga din idé och samtidigt delta i HUS föreningsutskotts tävling om bästa gemensamma evenemanget!
 
Evenemanget kan vara hurdant som helst, men arrangörerna måste vara två eller flera föreningar som inte har samarbetat tidigare. Att evenemanget är originellt och att föreningssamarbetet överskrider gränserna mellan fakulteter, nationer, ämnes- och hobbyföreningar ses som fördelar. Evenemanget ska hållas under 2015. Om det inte har hållits innan anmälningstiden gått ut bedöms det utifrån beskrivningen av det planerade evenemanget.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av evenemanget via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/iQKlzGdKWe . Av beskrivningen ska framgå vilka de deltagande föreningarna är, kontaktpersoner, vad är för typ av evenemang samt när och var det hålls/har hållits. Man får också skicka in foto- och videomaterial från evenemanget.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi
 
 


Sitzvisetävling
 
Härmed utlyser HUS föreningsutskott en TÄVLING FÖR NYA SITZVISOR!
 
Visan ska åtminstone ha ny text, men nya kompositioner är också mycket välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitzar, men temat för den är fritt. Visan ska göras enkom för tävlingen, så det får inte vara en sång som tidigare har sjungits på sitzar eller andra tillställningar.
 
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Delta genom att skicka in sången till den värderade juryn. Vi önskar att man åtminstone skickar in texten och namnet på melodin som den sjungs till, om det är en ny sång bör man också skicka in noterna. Önskvärt är också att man skickar in någon form av inspelning av sången.
 
Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen antti.pollari(at)helsinki.fi eller alternativt på en CD-skiva som levereras till HUS centralkansli under dess öppettider (Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) i ett kuvert som är märkt med texten ”JOPO-POLLARI” senast 23.10.2015 före klockan 15.00. Visor som lämnas in för sent beaktas inte.
 
Den första gallringen görs av en kvalificerad jury som utses av HUS föreningsutskott och det slutgiltiga valet görs av HUS föreningsutskott.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information ger Antti Pollari, antti.pollari(at)helsinki.fi


Tävling om bästa utbildningen för aktiva
 
Frivilliga aktiva är ryggraden i all föreningsverksamhet! Duktiga funktionärer behövs alltid. Har din förening något inspirerande och utvecklande sätt att skola upp sina aktiva?
 
HUS föreningsutskott ordnar en tävling, där vi söker det bästa utbildningsevenemanget för aktiva. Utbildningen kan vara i vilken form som helst, i fråga om både längd och stil. De viktigaste kriterierna är tillställningens mångsidighet, kvalitet och förmåga att inspirera de aktiva.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av tillställningen via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/clI2pVj8NX . Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltar, kontaktpersoner, hurdan typ av evenemang det var samt när och var det hölls. Dessutom ska man bifoga bild- eller videomaterial.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Santeri Velin, santeri.velin(at)helsinki.fi
 
OBS! Evenemanget måste ha hållits före 23.10!
 
 
 
Aktiviteter för gulnäbbarna
 
Har din förening superfin gulnäbbsverksamhet?
 
Gulnäbbsutskottet söker den bästa aktiviteten för gulnäbbar! Det kan vara fråga om antingen ett gulnäbbsevenemang eller någon annan verksamhet för nya studerande i syfte att välkomna dem i universitetsgemenskapen. Huvudkriteriet i tävlingen är att evenemanget/verksamheten försöker beakta alla nya studerande i föreningen: originalitet och en låg tröskel för deltagande räknas som plus. Själva konceptet behöver inte vara nytt, men verksamheten ska genomföras hösten 2015.
 
Delta i tävlingen genom att skicka en bilaga per e-post (.doc /.pdf / .rtf) med en fritt formulerad beskrivning av aktiviteten på max. 1000 ord och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Vi önskar att beskrivningen också ska innehålla minst en kommentar av en gulnäbb som har deltagit i aktiviteten. Om man vill kan man dessutom bifoga högst två fotografier. Aktiviten måste ha genomförts innan tävlingstiden går ut.
 
Skicka e-post med beskrivningen till adressen jane.karna@helsinki.fi senast 20.10.2015. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren väljs av HUS utskott för gulnäbbsverksamhet. Vinnaren får ett presentkort på hundra euro.
 
Mera information och tävlingsbidrag: Jane Kärnä, jane.karna(a)helsinki.fi

HUS ekonomidirektion beslöt på sitt möte den 21.5 att minst en av ordningsmännen vid fester hädanefter måste ha gått kursen om användningen av Alinasalen. Uppgifterna kontrolleras i samband med att nycklarna hämtas. Under våren har det också framkommit brister och oklarheter i användningen av Alinasalen.

Av dessa orsaker organiserar HUS föreningsutskott kompletterande kurser innan läsåret officiellt inleds. Varje förening som vill använda sig av Alinasalen under hösten måste delta i kursen oberoende av om man deltagit i kursen under våren 2015 eller inte. Kursen innefattar en genomgång av Alinasalens utrymmen och utrustning men fokuserar också på säkerhetsfrågor.

Kursdagarna är: 17.8,18.8, 24.8, 25.8, 26.8 och 3.9. Kurserna börjar alltid kl. 17.00 och hålls i Alinasalen (Mannerheimvägen 5 A, 3. vån.). Kursen tar ungefär en timme.

Anmälningen till kurserna sker via e-blankett:

https://docs.google.com/forms/d/1X88l-VDgrqkFh_QDLE-vsm1RPOQ6K2FsATAkuaO...


Fler än en person per förening får och rekommenderas delta i kursen.

De nya villkoren för användning av Alinasalen träder i kraft 1.9.2015 och hittas här:
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/AlinaSVE.pdf. Föreningarna har meddelats om de förändrade användningsvillkoren den 5.6.2015.

Mer information om kurserna fås av föreningsutskottets ordförande Tero Juutilainen, tero.juutilainen(a)helsinki.fi

Alinasalen kan bokas från 15.3
Trimningsdag 9.3.2015
Sök bidrag för evenemang på campusmötesplatserna
Q & A i föreningsfrågor

Storsitsen är här igen!

 

Alinasalen kan bokas från 15.3

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2015.

Bokningsrundor

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningstillfällena kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2015. För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Vid behov hålls flera kurser hösten 2015. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering

Förhandsreserveringar tas emot från 15.3 till 22.3. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: http://goo.gl/forms/YDVbRT1gdQ

Av förhandsbokningen ska framgå:

  •     Vilken förening det är som gör bokningen
  •     Kontaktperson och telefonnummer
  •     För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är

Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 24.3 kl. 18-20.

Den egentliga bokningsrundan

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsomgång ett är 26.3–30.3 och omgång två 2.4-12.4.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 26.3 kl. 8.00 till 30.3 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/aRRWHU5CLy
Bokningarna behandlas 31.3 kl. 18-21

Omgång II
Bokningstid från 2.4 kl. 8.00 till 12.4 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/qlBP4oJAD5
Bokningarna behandlas 14.4 kl. 18-21

Observera att bokningsomgångarna inte slutar vid midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.

Bokningar i efterskott

Från och med 16.4 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/.

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som måste hållas något visst datum. Under de egentliga bokningsomgångarna har man av tradition fäst störst vikt vid tillställningar som ordnas i samarbete med andra föreningar. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen

http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alina_anvandningsvillkor.pdf

=============================================

 

Trimningsdag 9.3.2015

Trimma er förening, så den blir ännu bättre! HUS önskar alla hobbyföreningar, nationer och ämnes- och fakultetsföreningar välkomna till en ”Virityspäivä” (Trimningsdag) 9.3.2015. Har du frågor gällande föreningslagen? Hur utnyttjar man föreningserfarenheter i arbetslivet? Hur lockar man internationella studeranden med i verksamheten? De bästa tipsen får du på Trimningsdagen! Trimningsdagen är en kursdag, där det erbjuds många olika kurser för föreningarnas funktionärer. Platsen är universitetets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33.

Dagen börjar med en frukost med program som är gemensamt för alla, varefter kurserna börjar. Till sist samlas vi i Helsinki Think Companys utrymmen I Vuorikatu 5 för en gemensam avslutning.

Program:
hyy.helsinki.fi/fi/node/11068

Anmäl dig före midnatt 6.3.
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58651/lomake.html

=============================================

Sök bidrag för evenemang på campusmötesplatserna

HUS delar ut bidrag till studentgrupper och -föreningar som vill ordna onsdagsevenemang på en campusmötesplats. Bidraget är avsett för programarrangemang, exempelvis kaffeservering, tillbehör eller dekorationer. Bidragen delas ut efter prövning, men i princip är summan ungefär 50 euro per förening.

Campusmötesplatserna har öppnats som en del av universitetets 375-årsjubileum. Där kan man ordna program varje onsdag kl. 14–17. Mötesplatserna lämpar sig utmärkt till exempel för ett läroämnes kaffeservering eller för att välkomna nya medlemmar.

Bidragsansökningar ska skickas till adressen jarjesto@hyy.fi . Av ansökan ska framgå:
- Vem arrangören är eller vem som är arrangörens kontaktperson
- Tidpunkt för evenemanget
- För vilket ändamål man ansöker om stöd och en preliminär budget
- Bankkonto, ifall det inte är samma som det konto föreningen har anmält till Tahlo

Mera information om campusmötesplatserna:
http://hyy.helsinki.fi/sv/node/10918

Miran Hamidulla
Styrelsemedlem (föreningar, miljö)
miran.hamidulla@hyy.fi

=============================================

 

Q & A i föreningsfrågor

- Undrar du om person X kan fungera som er verksamhetsgranskare?
- Har Tahlo stängt och ni har glömt att lämna in papperen?
- Funderar du på något som har med din förenings eller ett utskotts verksamhet att göra?

Om du har frågor som rör förenings- eller utskottsverksamhet kan du ställa dem på adressen http://goo.gl/forms/WMyUjYQQE3 .
Svar på frågorna ges varje tisdag på HUS Facebooksida för föreningsfrågor ( www.facebook.com/HYYnjarjestoasiat ).

Det går bra att ställa frågor på svenska, engelska och finska!

=============================================

 

Storsitsen är här igen!

 

Hej bästa studentföreningsfunktionärer,

Storsitsen är här igen! År 2012 var Storsitsen en stor succé, men i år tänker vi göra det här evenemanget ännu finare och större. I år firar storsitsen både Helsingfors universitets 375-årsjubileum och studentmössetraditionens 150-årsjubileum. Detta otroliga evenemang firar vi i år på Almadagen den 28 maj mellan klockan 17 och 22.
Senatstorget är redan reserverat och meningen är att studerande från många olika organisationer samlas för att äta, dricka och ha det roligt tillsammans. För att detta ska lyckas har ni, organisationer, en central roll.
Varje organisation har möjlighet att boka så många platser man vill och sedan se till att platserna fylls. Organisationerna ansvarar själva för anmälningen och betalningen, samt att deltagarna får kärl, mat och dryck i traditionsenlig sitsstil. Dessutom kan organisationerna påverka innehållet i det gemensamma sånghäftet och föreslå sånger, varav de populäraste sedan väljs.
Organisationernas anmälan och förslag på sånger görs via ett formulär som skickas ut i mars. Samtidigt får ni mera information om ämnet, och det kommer att ordnas ett infotillfälle för organisationerna. I det här skedet är det säkert ändå bra om ni diskuterar deltagandet inom organisationen.
Ivriga funktionärer kan fortfarande gå med i Storsitsutskottet. Om du blev intresserad av att ordna årets största evenemang, ta då modigt kontakt med utskottets ordförande Noora Eilola (noora.eilola@helsinki.fi). För mera information om evenemanget kan man fråga mig eller Noora Eilola.

Med vänliga hälsningar,
Hennaleena Turpeinen
Storsitsutskottet
hennaleena.turpeinen@helsinki.fi

Studenternas fackeltåg 6.12.2014
Föreningsutskottet söker nya funktionärer
Welcome Fair: Välkomna utländska studerande!
Påminnelse: Bokslutskväll 3.12
Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna
Möbleringsstöd - sök före 12.12

 

 

Studenternas fackeltåg 6.12.2014

Studentkårerna i huvudstadsregionen (HUS, AUS, TaiYO och SHS) arrangerar studenternas traditionella fackeltåg på självständighetsdagen, lördagen den 6.12.

Fackeltåget ställs upp och facklor delas ut på området mellan Väinämöinenplanen och ingången till Sandudds begravningsplats fr.o.m. klockan 16. Fackeltåget startar mot Senatstorget cirka klockan 17 och rör sig genom centrum och förbi Presidentens slott där republikens president hälsar på fackeltåget. En medborgarfest på Senatstorget börjar klockan 17:55. På programmet står bl.a. körsång och tal av stadsdirektör Jussi Pajunen och representanter för studentkårerna. Programmet slutar cirka klockan 18:15. Klä dig varmt och sätt på studentmössan!

Föreningarna inom HUS bör meddela om de deltar med sin fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset (uppställning kl. 15:30) och i fackeltåget. Anmäl er senast onsdagen 3.12 per e-post till adressen
hanna.hynynen@hyy.fi. Mera information ger sakkunnig-producent Hanna-Maaria Hynynen, tel. 050 537 2831.

Mera information och anvisningar: http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/sv

 

Föreningsutskottet söker nya funktionärer

Vill du få breda kunskaper om föreningslivet i HUS, utbilda föreningsaktiva bland annat genom ordförandeseminarier, arrangera årets mest lockande tävlingar, ordna gatusitzar eller vara med om att utveckla föreningsfältet så det kan tackla nya utmaningar? Kanske har du en massa nya, spännande idéer och synpunkter, eller har du några andra äss i ärmen? I föreningsutskottet är allt möjligt.

Nästa års funktionärer i föreningsutskottet väljs på ett valmöte 5.12 kl. 16. Mötet hålls i Cajsa (Nya studenthuset, B-trappan, 4 våningen).

Förutom alla givande aktiviteter får du i föreningsutskottet också lära känna aktiva från olika fakulteter och kan lära dig en massa nya saker, också om du trodde att du redan har sett allt! Du får också besöka platser som du inte har sett tidigare.

Välkommen med i föreningsutskottet!
Https://www.facebook.com/events/1503766483238919/?fref=ts

 

Welcome Fair: Välkomna utländska studerande!

Välkomna utländska studerande! Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 8.1.2014
Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 8.1.2015. Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!
Presentera er verksamhet på engelska med en plansch eller flygblad. Materialet kan levereras till HUS kansli, Mannerheimvägen 5 A, 2.vån, 00100 Helsingfors eller per e-post fram till 15.12. åt HUS sakkunniga Katja Långvik, katja.langvik@hyy.fi.
Ni kan också delta på plats för att presentera er verksamhet, antingen bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 15.12. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

Påminnelse: Bokslutskväll 3.12

HUS arrangerar en kurs i hur man gör upp bokslut. Kursen riktar sig till kassörer i föreningarna inom HUS och kursledare är CGR Johanna Hilden. Kursen hålls i Mannerheimsalen kl. 17-20. Kursen hålls på finska.

På kursen används programmet Tilitin, så deltagarna ombeds ta med egna datorer och installera programmet i förväg. Programmet kan laddas ner gratis här: http://helineva.net/tilitin/

Man kan också skicka frågor till kursledaren i förväg. Om du undrar exempelvis hur man räknar ut balansen, vilka utgifter som ska finnas med i resultaträkningen, hur verifikat ska konteras eller något annat som rör bokslut kan du skicka dina frågor till Johanna på adressen johanna.hilden [at] outlook.com.

Anmäl dig till kursen senast 1.12 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55917/lomake.html

 

Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna

Varje år ordnar föreningsutskottet tävlingar för föreningarna. I år tävlades det i sex olika serier; bästa gulnäbbsevenemang, motionsevenemang, webbsidor, overallmärke och föreningstidning samt årets utbildningspolitiska gärning. De vinnande föreningarna 2014 är Obunden Vänster (SitVas), Polho, Natura, Kannstöparna, AIESEC, Kopeda, Mana, Keho och Kontakti.

Läs mera om vinnare:

http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/f%C3%B6rtj%C3%A4nta-f%C3...

 

Möbleringsstöd - sök före 12.12

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Stöd delas ut två gånger per år, i slutet av maj och i mitten av december. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
050 537 3798
jarjestosihteeri [at] hyy.fi

HUS arrangerar en kurs i hur man gör upp bokslut. Kursen riktar sig till kassörer i föreningarna inom HUS och kursledare är CGR Johanna Hilden. Kursen hålls i Mannerheimsalen kl. 17-20. Kursen hålls på finska.

På kursen används programmet Tilitin, så deltagarna ombeds ta med egna datorer och installera programmet i förväg. Programmet kan laddas ner gratis här: http://helineva.net/tilitin/

Man kan också skicka frågor till kursledaren i förväg. Om du undrar exempelvis hur man räknar ut balansen, vilka utgifter som ska finnas med i resultaträkningen, hur verifikat ska konteras eller något annat som rör bokslut kan du skicka dina frågor till Johanna på adressen johanna.hilden [at] outlook.com.

Anmäl dig till kursen senast 1.12 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55917/lomake.html

Ordförandeseminarium 11.11 kl. 16.30 i Nya studenthuset
HUS belönar årets tvåspråkiga bragd
HUS wiki för studentrepresentanter är klar
Universitetets resestipendier kan sökas tills 19.11
Bli HUS representant i Hoas delegation!
Kommande: Bokslutskväll för föreningskassörer 3.12 i Mannerheimsalen

 

 

Ordförandeseminarium 11.11 kl. 16.30 i Nya studenthuset

HUS föreningsutskott önskar alla nuvarande och blivande ordförande för föreningarna inom HUS hjärtligt välkomna med på ordförandeseminarium den 11.11! På seminariet utbyter vi erfarenheter av hur det är att verka som ordförande, delar med oss av goda idéer och hör om aktuella frågor i föreningsvärlden! Samtidigt kan blivande ordförande få värdefull information av sådana som redan förtjänstfullt har klarat av sitt ordförandeskap. Kom med och träffa andra i samma situation som du och tillbringa en trevlig kväll tillsammans!

Anmälningar till ordförandeseminariet tas emot 24.10-9.11, anmäl dig här:
http://goo.gl/wmnvLs  

Tisdag 11.11 kl. 16.30-20.30 i Mannerheimsalen (Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.). Förutom program serveras också något smaskigt att äta och något att dricka. Kvällen fortsätter under friare former (minisits+bastu)!

Förutom ordförande är en annan representant för samma förening välkommen.

I Facebook: https://www.facebook.com/events/738580296189112/

Mera information om seminariet ger:

Ahto Harmo
Ordförande för HUS föreningsutskott
ahto.fi.harm [at]helsinki.fi
0405467351

=============================================

HUS belönar årets tvåspråkiga bragd

Känner du en person, en förening eller en del av universitetet som har gjort något för att berika universitetets tvåspråkighet? Har du t.ex. Deltagit i bra tvåspråkigt program, fått bra tvåspråkig service eller gått på en bra tvåspråkig kurs? Eller kommer du på något annat som gjort din tvåspråkiga vardag eller fest lite bättre och gett dig ett leende på läpparna? Håller din egen förening kanske på med samarbete med de finskspråkiga studerandena?
Vinnaren av priset behöver inte på något sätt ge perfekt service på båda språken eller fungera perfekt på två språk, studentkåren vill med detta pris uppmunta till fortsatt utvecklan av tvåspråkigheten vid uni.
Förslag till vinnare bör ges senast den 27 oktober. Förslaget bör innehålla en kort motivering om varför den eller de föreslagna bör få detta pris. Priset utdelas på HUS kansli den 6.11., dvs. På Svenska dagen. Frågor och förslag till HUS styrelsemedlem Mats Ittonen, mats.ittonen(at)hyy.fi, 0505950327

=============================================

HUS wiki för studentrepresentanter är klar

HUS ”Hallopedwiki”, en webbguide för studentrepresentanter i förvaltningen, har nu publicerats och finns på adressen hyy.helsinki.fi/hallopedwiki. Webbguiden är öppen för alla och den är tänkt som ett stöd för studerande som verkar i universitetets förvaltning (fi. ”halloped”), och dessutom kan studerande som är intresserade av att påverka på uni få information om hur unis förvaltning fungerar.

För tillfället har wikin ungefär fyrtio artiklar som tar upp allt från olika sätt att påverka till universitetsförvaltningens strukturer. Wikin är inte någon heltäckande infobank om hela universitetet, men den försöker förklara de krångligaste och viktigaste krumelurerna i förvaltningen och visa på var man kan hitta fördjupande information. Wikin finns än så länge bara på finska.

”Hallopedwikin” är en naturlig fortsättning på andra guider som har gjorts för HUS frivilliga. Tidigare har det också gjorts en föreningswiki för dem som är aktiva i föreningarna i HUS. ”Hallopedwiki”: http://hyy.helsinki.fi/halloped

=============================================

Universitetets resestipendier kan sökas tills 19.11

En gång per år beviljar Helsingfors universitet bidrag till studentföreningar vid universitetet. Man kan ansöka om stöd för studieresor, för att ordna seminarier och kongresser eller för besök av utländska studentorganisationer

Läs mera på Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...

=============================================

Bli HUS representant i Hoas delegation!

Bli HUS representant i Hoas delegation! HUS söker nu ordinarie medlemmar och suppleanter till Hoas delegation för verksamhetsperioden 2015–2016.

http://hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/hae-hoas-valtuuskuntaan-...

Pages