HUS förenings- och gulnäbbsutskott utlyser nu 2015 års föreningstävlingar. Deadline för tävlingarna varierar, men vinnarna i alla serier offentliggörs på HUS ordförandeseminarium 3.11.2015. Då tillkännages också juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Overallmärkestävling
Tävling för föreningstidningar
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
Sitzvisetävling
Tävling om bästa utbildningen för aktiva
Aktiviteter för gulnäbbarna


Overallmärkestävling
 
Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). Ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser kan skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till tero.juutilainena(a)helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens och kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.
 
Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.
 
Tävlingens deadline är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


Tävling för föreningstidningar
 
Nu söker vi igen den bästa föreningstidningen! I år är det kanske din ämnesförening som får det eftertraktade priset? Det kan du ta reda på genom att delta i HUS föreningsutskotts tävling för föreningstidningar. Delta i tävlingen genom att skicka in ett tryckt eller digitalt nummer av tidningen från 2015. Tryckta tidningar levereras till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Digitala tidningar skickas till föreningsutskottets ordförande tero.juutilainen(at)helsinki.fi. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. Inskickat material returneras inte. Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn tillkännages i samband med att vinnaren offentliggörs.
 
Deadline för tävlingen är 16.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi


 
Tävling om bästa gemensamma evenemanget
 
Har du alltid velat ordna något evenemang tillsammans med en annan förening, men har inte kommit dig för att ta itu med saken? Nu kan du förverkliga din idé och samtidigt delta i HUS föreningsutskotts tävling om bästa gemensamma evenemanget!
 
Evenemanget kan vara hurdant som helst, men arrangörerna måste vara två eller flera föreningar som inte har samarbetat tidigare. Att evenemanget är originellt och att föreningssamarbetet överskrider gränserna mellan fakulteter, nationer, ämnes- och hobbyföreningar ses som fördelar. Evenemanget ska hållas under 2015. Om det inte har hållits innan anmälningstiden gått ut bedöms det utifrån beskrivningen av det planerade evenemanget.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av evenemanget via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/iQKlzGdKWe . Av beskrivningen ska framgå vilka de deltagande föreningarna är, kontaktpersoner, vad är för typ av evenemang samt när och var det hålls/har hållits. Man får också skicka in foto- och videomaterial från evenemanget.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Tero Juutilainen, tero.juutilainen(at)helsinki.fi
 
 


Sitzvisetävling
 
Härmed utlyser HUS föreningsutskott en TÄVLING FÖR NYA SITZVISOR!
 
Visan ska åtminstone ha ny text, men nya kompositioner är också mycket välkomna. Visan ska lämpa sig att sjungas på sitzar, men temat för den är fritt. Visan ska göras enkom för tävlingen, så det får inte vara en sång som tidigare har sjungits på sitzar eller andra tillställningar.
 
Alla föreningar inom HUS kan delta i tävlingen. Delta genom att skicka in sången till den värderade juryn. Vi önskar att man åtminstone skickar in texten och namnet på melodin som den sjungs till, om det är en ny sång bör man också skicka in noterna. Önskvärt är också att man skickar in någon form av inspelning av sången.
 
Tävlingsbidragen kan antingen skickas per e-post till adressen antti.pollari(at)helsinki.fi eller alternativt på en CD-skiva som levereras till HUS centralkansli under dess öppettider (Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) i ett kuvert som är märkt med texten ”JOPO-POLLARI” senast 23.10.2015 före klockan 15.00. Visor som lämnas in för sent beaktas inte.
 
Den första gallringen görs av en kvalificerad jury som utses av HUS föreningsutskott och det slutgiltiga valet görs av HUS föreningsutskott.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information ger Antti Pollari, antti.pollari(at)helsinki.fi


Tävling om bästa utbildningen för aktiva
 
Frivilliga aktiva är ryggraden i all föreningsverksamhet! Duktiga funktionärer behövs alltid. Har din förening något inspirerande och utvecklande sätt att skola upp sina aktiva?
 
HUS föreningsutskott ordnar en tävling, där vi söker det bästa utbildningsevenemanget för aktiva. Utbildningen kan vara i vilken form som helst, i fråga om både längd och stil. De viktigaste kriterierna är tillställningens mångsidighet, kvalitet och förmåga att inspirera de aktiva.
 
Delta i tävlingen genom att skicka in en skriftlig beskrivning av tillställningen via denna google-blankett: http://goo.gl/forms/clI2pVj8NX . Av beskrivningen ska framgå vilka föreningar som deltar, kontaktpersoner, hurdan typ av evenemang det var samt när och var det hölls. Dessutom ska man bifoga bild- eller videomaterial.
 
Deadline för tävlingen är 23.10 klockan 15.00. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren utses av en jury som HUS föreningsutskott väljer inom sig.
 
Vinnaren får ett pris på 100 euro.
 
Mera information: Santeri Velin, santeri.velin(at)helsinki.fi
 
OBS! Evenemanget måste ha hållits före 23.10!
 
 
 
Aktiviteter för gulnäbbarna
 
Har din förening superfin gulnäbbsverksamhet?
 
Gulnäbbsutskottet söker den bästa aktiviteten för gulnäbbar! Det kan vara fråga om antingen ett gulnäbbsevenemang eller någon annan verksamhet för nya studerande i syfte att välkomna dem i universitetsgemenskapen. Huvudkriteriet i tävlingen är att evenemanget/verksamheten försöker beakta alla nya studerande i föreningen: originalitet och en låg tröskel för deltagande räknas som plus. Själva konceptet behöver inte vara nytt, men verksamheten ska genomföras hösten 2015.
 
Delta i tävlingen genom att skicka en bilaga per e-post (.doc /.pdf / .rtf) med en fritt formulerad beskrivning av aktiviteten på max. 1000 ord och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Vi önskar att beskrivningen också ska innehålla minst en kommentar av en gulnäbb som har deltagit i aktiviteten. Om man vill kan man dessutom bifoga högst två fotografier. Aktiviten måste ha genomförts innan tävlingstiden går ut.
 
Skicka e-post med beskrivningen till adressen jane.karna@helsinki.fi senast 20.10.2015. Försenade bidrag beaktas inte. Vinnaren väljs av HUS utskott för gulnäbbsverksamhet. Vinnaren får ett presentkort på hundra euro.
 
Mera information och tävlingsbidrag: Jane Kärnä, jane.karna(a)helsinki.fi

HUS ekonomidirektion beslöt på sitt möte den 21.5 att minst en av ordningsmännen vid fester hädanefter måste ha gått kursen om användningen av Alinasalen. Uppgifterna kontrolleras i samband med att nycklarna hämtas. Under våren har det också framkommit brister och oklarheter i användningen av Alinasalen.

Av dessa orsaker organiserar HUS föreningsutskott kompletterande kurser innan läsåret officiellt inleds. Varje förening som vill använda sig av Alinasalen under hösten måste delta i kursen oberoende av om man deltagit i kursen under våren 2015 eller inte. Kursen innefattar en genomgång av Alinasalens utrymmen och utrustning men fokuserar också på säkerhetsfrågor.

Kursdagarna är: 17.8,18.8, 24.8, 25.8, 26.8 och 3.9. Kurserna börjar alltid kl. 17.00 och hålls i Alinasalen (Mannerheimvägen 5 A, 3. vån.). Kursen tar ungefär en timme.

Anmälningen till kurserna sker via e-blankett:

https://docs.google.com/forms/d/1X88l-VDgrqkFh_QDLE-vsm1RPOQ6K2FsATAkuaO...


Fler än en person per förening får och rekommenderas delta i kursen.

De nya villkoren för användning av Alinasalen träder i kraft 1.9.2015 och hittas här:
http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/AlinaSVE.pdf. Föreningarna har meddelats om de förändrade användningsvillkoren den 5.6.2015.

Mer information om kurserna fås av föreningsutskottets ordförande Tero Juutilainen, tero.juutilainen(a)helsinki.fi

Alinasalen kan bokas från 15.3
Trimningsdag 9.3.2015
Sök bidrag för evenemang på campusmötesplatserna
Q & A i föreningsfrågor

Storsitsen är här igen!

 

Alinasalen kan bokas från 15.3

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för hösten 2015.

Bokningsrundor

Alinasalen kan reserveras under bokningsrundorna. På våren hålls två egentliga bokningsrundor. Dessutom hålls en förhandsbokningsrunda. Vid de här bokningstillfällena kan man få reservera Alinasalen för sammanlagt två (2) kvällar hösten 2015. För att få tillgång till salen det datum som man har reserverat måste man under samma kalenderår ha gått en kurs i användningen av Alinasalen. Vid behov hålls flera kurser hösten 2015. Om en förening inte har gått kursen hävs föreningens bokning.

Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering

Förhandsreserveringar tas emot från 15.3 till 22.3. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).

Förhandsreserveringar görs med en separat bokningsblankett på adressen: http://goo.gl/forms/YDVbRT1gdQ

Av förhandsbokningen ska framgå:

  •     Vilken förening det är som gör bokningen
  •     Kontaktperson och telefonnummer
  •     För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är

Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 24.3 kl. 18-20.

Den egentliga bokningsrundan

Reserveringar görs under två bokningsrundor, vid varje runda kan man anhålla om att få använda salen en gång, ifall föreningen inte har någon beviljad förhandsbokning. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsomgång ett är 26.3–30.3 och omgång två 2.4-12.4.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om man inte kan komma överens om turerna avgörs genom lottdragning vem som ska få använda salen. Föreningsutskottet sköter eventuell medling och lottdragning.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 26.3 kl. 8.00 till 30.3 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/aRRWHU5CLy
Bokningarna behandlas 31.3 kl. 18-21

Omgång II
Bokningstid från 2.4 kl. 8.00 till 12.4 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/forms/qlBP4oJAD5
Bokningarna behandlas 14.4 kl. 18-21

Observera att bokningsomgångarna inte slutar vid midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.

Bokningar i efterskott

Från och med 16.4 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/.

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som måste hållas något visst datum. Under de egentliga bokningsomgångarna har man av tradition fäst störst vikt vid tillställningar som ordnas i samarbete med andra föreningar. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen

http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alina_anvandningsvillkor.pdf

=============================================

 

Trimningsdag 9.3.2015

Trimma er förening, så den blir ännu bättre! HUS önskar alla hobbyföreningar, nationer och ämnes- och fakultetsföreningar välkomna till en ”Virityspäivä” (Trimningsdag) 9.3.2015. Har du frågor gällande föreningslagen? Hur utnyttjar man föreningserfarenheter i arbetslivet? Hur lockar man internationella studeranden med i verksamheten? De bästa tipsen får du på Trimningsdagen! Trimningsdagen är en kursdag, där det erbjuds många olika kurser för föreningarnas funktionärer. Platsen är universitetets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33.

Dagen börjar med en frukost med program som är gemensamt för alla, varefter kurserna börjar. Till sist samlas vi i Helsinki Think Companys utrymmen I Vuorikatu 5 för en gemensam avslutning.

Program:
hyy.helsinki.fi/fi/node/11068

Anmäl dig före midnatt 6.3.
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58651/lomake.html

=============================================

Sök bidrag för evenemang på campusmötesplatserna

HUS delar ut bidrag till studentgrupper och -föreningar som vill ordna onsdagsevenemang på en campusmötesplats. Bidraget är avsett för programarrangemang, exempelvis kaffeservering, tillbehör eller dekorationer. Bidragen delas ut efter prövning, men i princip är summan ungefär 50 euro per förening.

Campusmötesplatserna har öppnats som en del av universitetets 375-årsjubileum. Där kan man ordna program varje onsdag kl. 14–17. Mötesplatserna lämpar sig utmärkt till exempel för ett läroämnes kaffeservering eller för att välkomna nya medlemmar.

Bidragsansökningar ska skickas till adressen jarjesto@hyy.fi . Av ansökan ska framgå:
- Vem arrangören är eller vem som är arrangörens kontaktperson
- Tidpunkt för evenemanget
- För vilket ändamål man ansöker om stöd och en preliminär budget
- Bankkonto, ifall det inte är samma som det konto föreningen har anmält till Tahlo

Mera information om campusmötesplatserna:
http://hyy.helsinki.fi/sv/node/10918

Miran Hamidulla
Styrelsemedlem (föreningar, miljö)
miran.hamidulla@hyy.fi

=============================================

 

Q & A i föreningsfrågor

- Undrar du om person X kan fungera som er verksamhetsgranskare?
- Har Tahlo stängt och ni har glömt att lämna in papperen?
- Funderar du på något som har med din förenings eller ett utskotts verksamhet att göra?

Om du har frågor som rör förenings- eller utskottsverksamhet kan du ställa dem på adressen http://goo.gl/forms/WMyUjYQQE3 .
Svar på frågorna ges varje tisdag på HUS Facebooksida för föreningsfrågor ( www.facebook.com/HYYnjarjestoasiat ).

Det går bra att ställa frågor på svenska, engelska och finska!

=============================================

 

Storsitsen är här igen!

 

Hej bästa studentföreningsfunktionärer,

Storsitsen är här igen! År 2012 var Storsitsen en stor succé, men i år tänker vi göra det här evenemanget ännu finare och större. I år firar storsitsen både Helsingfors universitets 375-årsjubileum och studentmössetraditionens 150-årsjubileum. Detta otroliga evenemang firar vi i år på Almadagen den 28 maj mellan klockan 17 och 22.
Senatstorget är redan reserverat och meningen är att studerande från många olika organisationer samlas för att äta, dricka och ha det roligt tillsammans. För att detta ska lyckas har ni, organisationer, en central roll.
Varje organisation har möjlighet att boka så många platser man vill och sedan se till att platserna fylls. Organisationerna ansvarar själva för anmälningen och betalningen, samt att deltagarna får kärl, mat och dryck i traditionsenlig sitsstil. Dessutom kan organisationerna påverka innehållet i det gemensamma sånghäftet och föreslå sånger, varav de populäraste sedan väljs.
Organisationernas anmälan och förslag på sånger görs via ett formulär som skickas ut i mars. Samtidigt får ni mera information om ämnet, och det kommer att ordnas ett infotillfälle för organisationerna. I det här skedet är det säkert ändå bra om ni diskuterar deltagandet inom organisationen.
Ivriga funktionärer kan fortfarande gå med i Storsitsutskottet. Om du blev intresserad av att ordna årets största evenemang, ta då modigt kontakt med utskottets ordförande Noora Eilola (noora.eilola@helsinki.fi). För mera information om evenemanget kan man fråga mig eller Noora Eilola.

Med vänliga hälsningar,
Hennaleena Turpeinen
Storsitsutskottet
hennaleena.turpeinen@helsinki.fi

Studenternas fackeltåg 6.12.2014
Föreningsutskottet söker nya funktionärer
Welcome Fair: Välkomna utländska studerande!
Påminnelse: Bokslutskväll 3.12
Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna
Möbleringsstöd - sök före 12.12

 

 

Studenternas fackeltåg 6.12.2014

Studentkårerna i huvudstadsregionen (HUS, AUS, TaiYO och SHS) arrangerar studenternas traditionella fackeltåg på självständighetsdagen, lördagen den 6.12.

Fackeltåget ställs upp och facklor delas ut på området mellan Väinämöinenplanen och ingången till Sandudds begravningsplats fr.o.m. klockan 16. Fackeltåget startar mot Senatstorget cirka klockan 17 och rör sig genom centrum och förbi Presidentens slott där republikens president hälsar på fackeltåget. En medborgarfest på Senatstorget börjar klockan 17:55. På programmet står bl.a. körsång och tal av stadsdirektör Jussi Pajunen och representanter för studentkårerna. Programmet slutar cirka klockan 18:15. Klä dig varmt och sätt på studentmössan!

Föreningarna inom HUS bör meddela om de deltar med sin fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset (uppställning kl. 15:30) och i fackeltåget. Anmäl er senast onsdagen 3.12 per e-post till adressen
hanna.hynynen@hyy.fi. Mera information ger sakkunnig-producent Hanna-Maaria Hynynen, tel. 050 537 2831.

Mera information och anvisningar: http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/sv

 

Föreningsutskottet söker nya funktionärer

Vill du få breda kunskaper om föreningslivet i HUS, utbilda föreningsaktiva bland annat genom ordförandeseminarier, arrangera årets mest lockande tävlingar, ordna gatusitzar eller vara med om att utveckla föreningsfältet så det kan tackla nya utmaningar? Kanske har du en massa nya, spännande idéer och synpunkter, eller har du några andra äss i ärmen? I föreningsutskottet är allt möjligt.

Nästa års funktionärer i föreningsutskottet väljs på ett valmöte 5.12 kl. 16. Mötet hålls i Cajsa (Nya studenthuset, B-trappan, 4 våningen).

Förutom alla givande aktiviteter får du i föreningsutskottet också lära känna aktiva från olika fakulteter och kan lära dig en massa nya saker, också om du trodde att du redan har sett allt! Du får också besöka platser som du inte har sett tidigare.

Välkommen med i föreningsutskottet!
Https://www.facebook.com/events/1503766483238919/?fref=ts

 

Welcome Fair: Välkomna utländska studerande!

Välkomna utländska studerande! Welcome Fair i språkcentralens utrymmen 8.1.2014
Föreningarna inom HUS har möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 8.1.2015. Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!
Presentera er verksamhet på engelska med en plansch eller flygblad. Materialet kan levereras till HUS kansli, Mannerheimvägen 5 A, 2.vån, 00100 Helsingfors eller per e-post fram till 15.12. åt HUS sakkunniga Katja Långvik, katja.langvik@hyy.fi.
Ni kan också delta på plats för att presentera er verksamhet, antingen bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 15.12. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

Påminnelse: Bokslutskväll 3.12

HUS arrangerar en kurs i hur man gör upp bokslut. Kursen riktar sig till kassörer i föreningarna inom HUS och kursledare är CGR Johanna Hilden. Kursen hålls i Mannerheimsalen kl. 17-20. Kursen hålls på finska.

På kursen används programmet Tilitin, så deltagarna ombeds ta med egna datorer och installera programmet i förväg. Programmet kan laddas ner gratis här: http://helineva.net/tilitin/

Man kan också skicka frågor till kursledaren i förväg. Om du undrar exempelvis hur man räknar ut balansen, vilka utgifter som ska finnas med i resultaträkningen, hur verifikat ska konteras eller något annat som rör bokslut kan du skicka dina frågor till Johanna på adressen johanna.hilden [at] outlook.com.

Anmäl dig till kursen senast 1.12 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55917/lomake.html

 

Förtjänta föreningar fick pris i föreningstävlingarna

Varje år ordnar föreningsutskottet tävlingar för föreningarna. I år tävlades det i sex olika serier; bästa gulnäbbsevenemang, motionsevenemang, webbsidor, overallmärke och föreningstidning samt årets utbildningspolitiska gärning. De vinnande föreningarna 2014 är Obunden Vänster (SitVas), Polho, Natura, Kannstöparna, AIESEC, Kopeda, Mana, Keho och Kontakti.

Läs mera om vinnare:

http://hyy.helsinki.fi/sv/media-arkisto/uutiset/f%C3%B6rtj%C3%A4nta-f%C3...

 

Möbleringsstöd - sök före 12.12

HUS stöder föreningar som vill skaffa möbler till sina föreningslokaler. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS utrymmen och det ska i främsta hand användas till att köpa bord, stolar, låsbara skåp och andra inredningsartiklar. Önskemålet är att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också föreningarnas vilja att ta väl hand om sina lokaler.

Då stödet fördelas fästs uppmärksamhet vid bl.a. följande: hur ekologisk anskaffningen är, hållbarheten och behovet. Stödet är inte avsett att täcka hela kostnaden, utan den förening som ansöker om stöd förväntas också delta i finansieringen.

Man kan ansöka om möbleringsstöd av den föreningssakkunniga när som helst under året. Stöd delas ut två gånger per år, i slutet av maj och i mitten av december. Ansök om stöd med en fritt formulerad ansökan, där det framgår:

- vilken/vilka förening/ar som ansöker
- vad det är man vill anskaffa
- budget
- motiveringar till anskaffningen

Ansökningarna kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per vanlig post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS. De föreningar som får stöd måste skicka in kopior på kvittona till samma adress inom fyra månader från det att stödet beviljats.

Mera information:

Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
050 537 3798
jarjestosihteeri [at] hyy.fi

HUS arrangerar en kurs i hur man gör upp bokslut. Kursen riktar sig till kassörer i föreningarna inom HUS och kursledare är CGR Johanna Hilden. Kursen hålls i Mannerheimsalen kl. 17-20. Kursen hålls på finska.

På kursen används programmet Tilitin, så deltagarna ombeds ta med egna datorer och installera programmet i förväg. Programmet kan laddas ner gratis här: http://helineva.net/tilitin/

Man kan också skicka frågor till kursledaren i förväg. Om du undrar exempelvis hur man räknar ut balansen, vilka utgifter som ska finnas med i resultaträkningen, hur verifikat ska konteras eller något annat som rör bokslut kan du skicka dina frågor till Johanna på adressen johanna.hilden [at] outlook.com.

Anmäl dig till kursen senast 1.12 med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/55917/lomake.html

Ordförandeseminarium 11.11 kl. 16.30 i Nya studenthuset
HUS belönar årets tvåspråkiga bragd
HUS wiki för studentrepresentanter är klar
Universitetets resestipendier kan sökas tills 19.11
Bli HUS representant i Hoas delegation!
Kommande: Bokslutskväll för föreningskassörer 3.12 i Mannerheimsalen

 

 

Ordförandeseminarium 11.11 kl. 16.30 i Nya studenthuset

HUS föreningsutskott önskar alla nuvarande och blivande ordförande för föreningarna inom HUS hjärtligt välkomna med på ordförandeseminarium den 11.11! På seminariet utbyter vi erfarenheter av hur det är att verka som ordförande, delar med oss av goda idéer och hör om aktuella frågor i föreningsvärlden! Samtidigt kan blivande ordförande få värdefull information av sådana som redan förtjänstfullt har klarat av sitt ordförandeskap. Kom med och träffa andra i samma situation som du och tillbringa en trevlig kväll tillsammans!

Anmälningar till ordförandeseminariet tas emot 24.10-9.11, anmäl dig här:
http://goo.gl/wmnvLs  

Tisdag 11.11 kl. 16.30-20.30 i Mannerheimsalen (Nya studenthuset, Mannerheimvägen 5 A, 5 vån.). Förutom program serveras också något smaskigt att äta och något att dricka. Kvällen fortsätter under friare former (minisits+bastu)!

Förutom ordförande är en annan representant för samma förening välkommen.

I Facebook: https://www.facebook.com/events/738580296189112/

Mera information om seminariet ger:

Ahto Harmo
Ordförande för HUS föreningsutskott
ahto.fi.harm [at]helsinki.fi
0405467351

=============================================

HUS belönar årets tvåspråkiga bragd

Känner du en person, en förening eller en del av universitetet som har gjort något för att berika universitetets tvåspråkighet? Har du t.ex. Deltagit i bra tvåspråkigt program, fått bra tvåspråkig service eller gått på en bra tvåspråkig kurs? Eller kommer du på något annat som gjort din tvåspråkiga vardag eller fest lite bättre och gett dig ett leende på läpparna? Håller din egen förening kanske på med samarbete med de finskspråkiga studerandena?
Vinnaren av priset behöver inte på något sätt ge perfekt service på båda språken eller fungera perfekt på två språk, studentkåren vill med detta pris uppmunta till fortsatt utvecklan av tvåspråkigheten vid uni.
Förslag till vinnare bör ges senast den 27 oktober. Förslaget bör innehålla en kort motivering om varför den eller de föreslagna bör få detta pris. Priset utdelas på HUS kansli den 6.11., dvs. På Svenska dagen. Frågor och förslag till HUS styrelsemedlem Mats Ittonen, mats.ittonen(at)hyy.fi, 0505950327

=============================================

HUS wiki för studentrepresentanter är klar

HUS ”Hallopedwiki”, en webbguide för studentrepresentanter i förvaltningen, har nu publicerats och finns på adressen hyy.helsinki.fi/hallopedwiki. Webbguiden är öppen för alla och den är tänkt som ett stöd för studerande som verkar i universitetets förvaltning (fi. ”halloped”), och dessutom kan studerande som är intresserade av att påverka på uni få information om hur unis förvaltning fungerar.

För tillfället har wikin ungefär fyrtio artiklar som tar upp allt från olika sätt att påverka till universitetsförvaltningens strukturer. Wikin är inte någon heltäckande infobank om hela universitetet, men den försöker förklara de krångligaste och viktigaste krumelurerna i förvaltningen och visa på var man kan hitta fördjupande information. Wikin finns än så länge bara på finska.

”Hallopedwikin” är en naturlig fortsättning på andra guider som har gjorts för HUS frivilliga. Tidigare har det också gjorts en föreningswiki för dem som är aktiva i föreningarna i HUS. ”Hallopedwiki”: http://hyy.helsinki.fi/halloped

=============================================

Universitetets resestipendier kan sökas tills 19.11

En gång per år beviljar Helsingfors universitet bidrag till studentföreningar vid universitetet. Man kan ansöka om stöd för studieresor, för att ordna seminarier och kongresser eller för besök av utländska studentorganisationer

Läs mera på Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...

=============================================

Bli HUS representant i Hoas delegation!

Bli HUS representant i Hoas delegation! HUS söker nu ordinarie medlemmar och suppleanter till Hoas delegation för verksamhetsperioden 2015–2016.

http://hyy.helsinki.fi/fi/media-arkisto/uutiset/hae-hoas-valtuuskuntaan-...

1 Alinasalen kan bokas från 1.10
2 Universitetets resestipendier kan sökas från 16.10
3 Har er förening en postbox på centralkansliet?
4 Kom ihåg: utskottens tävlingar för föreningar

 

1 Alinasalen kan bokas från 1.10

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren
2015.

Bokningsrundor

Alinasalen kan reserveras under de bokningsrundor som ordnas två gånger i året. Bokningsrundorna görs i två omgångar, vid varje omgång kan man reservera salen för en kväll.
Den förening som gör bokningen måste gå på kurs i användningen av Alinasalen under år 2015, eller delta i en extrakurs som ordnas separat. Om föreningen inte deltar i någon kurs förfaller bokningen.
Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering

Förhandsreserveringar tas emot från 1.10 kl. 12.00 till 5.10 kl. 22.00. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).
Begäran om förhandsreservering görs på adressen: http://goo.gl/WFThrl
Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 7.10 kl. 16.30-19.30.

Den egentliga bokningsrundan

Bokningarna görs i två omgångar, vid varje omgång kan man ansöka om rätt att använda Alinasalen en gång. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsomgång ett är 8.10–12.10 och omgång två 15.10.–19.10.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om föreningarna inte kan komma överens avgör lotten vem som får använda lokalen. För jämkningen och lottdragningen ansvarar föreningsutskottets ordförande tillsammans med utskottet.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 8.10 kl. 12.00 till 12.10 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/vSn5S5
Bokningarna behandlas 13.10 kl. 16.30-19.30

Omgång II
Bokningstid från 15.10 kl. 12.00 till 19.10 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/QgKT4Z
Bokningarna behandlas 20.10 kl. 13.00-16.00

Observera att bokningsomgångarna inte slutar vid midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.

Bokningar i efterskott

Från och med 24.10 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/.

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som måste hållas något visst datum. Under de egentliga bokningsomgångarna har man av tradition fäst störst vikt vid tillställningar som ordnas i samarbete med andra föreningar. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen

http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alina_anvandningsvillkor.pdf

=============================================

2 Universitetets resestipendier kan sökas från 16.10

En gång per år beviljar Helsingfors universitet bidrag till studentföreningar vid universitetet. Man kan ansöka om stöd för studieresor, för att ordna seminarier och kongresser eller för besök av utländska studentorganisationer

Läs mera på Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...

=============================================

3 Har er förening en postbox på centralkansliet?

Har er förening angett att er post ska levereras till Nya studenthuset, eller är er förenings postadress Mannerheimvägen 5 A? I så fall ska ni inte glömma att kolla föreningens postbox på centralkansliet! Postiljonen bär upp posten bara till andra våningen, så all post som är adresserad till någon föreningslokal i Nya studenthuset stannar på centralkansliet. Postboxarna kommer man åt under servicebyråns öppettider. Om ni inte är säkra på vart er förenings post levereras ska ni kontakta den sakkunniga i föreningsfrågor.

=============================================

4 Kom ihåg: utskottens tävlingar för föreningar

HUS föreningsutskott och utbildningspolitiska utskott utlyste för en tid sedan tävlingar för föreningarna och man hinner fortfarande delta i dem. Tröskeln för att delta är låg, så det lönar sig för er förening att tävla, klasserna är intressebevakning, motionsverksamhet, föreningstidning, overallmärke och webbsidor. De bästa får pris!

Närmare anvisningar och tidtabeller för tävlingarna: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar-2014

1 Glad höst, bästa föreningsaktiva!
2 Lämna era spår i Alinasalen, bli bordsfaddrar
3 Gulnäbbsäventyret 25.9
4 Bjud in HUS gulnäbbskansler till din förening!
5 Ordförandeseminarium II 11.11

 

 

Glad höst, bästa föreningsaktiva!

Hösten till ära har golvet i Alinasalen blivit vackert lackerat och vi har skaffat nya, stadigare bord till salen.

=============================================


Lämna era spår i Alinasalen, bli bordsfaddrar

Vill er förening ha ett fadderbord i Alinasalen? För att fira de nya borden erbjuder vi föreningarna möjligheten att få ett fadderbord i salen. Föreningarna som blir bordsfaddrar får pryda sitt bord, exempelvis med föreningens logo. Ett fadderbord kostar 50 €, högst ett bord per förening delas ut. Borden fördelas i den ordning föreningarna anmäler sig.
Mera information och anmälningar:
Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
emi.maeda@hyy.fi

=============================================

Gulnäbbsäventyret 25.9

Höstens största gulnäbbsevenemang är Gulnäbbsäventyret, en orientering med 40 olika föreningar som kontrollpunkter. Nu behöver vi dessutom få med en massa nya studerande. Även om er förening inte är en av kontrollerna kan ni ändå anmäla era gulnäbbar. Se till att de inte går miste om något under sin unika gulnäbbshöst! Mera information och anmälningsblankett finns här: http://hyy.helsinki.fi/sv/för-studerande/gulnäbbsäventyret . Sista anmälningsdag är 15.9.

=============================================

Bjud in HUS gulnäbbskansler till din förening!

HUS har nyligen fått sin första gulnäbbskansler någonsin. Kanslern fungerar som förenande länk för gulnäbbarna och som studentkårens ansikte utåt. Gulnäbbskansler för år 2014 är Juuso Nieminen, som nu har varit studerande i två år. Han deltar i HUS egna gulnäbbsevenemang, det vill säga i öppningskarnevalen 1.9 och Gulnäbbsäventyret 25.9 och dessutom har han en egen sida på Facebook https://www.facebook.com/fuksikansleri. På den sidan förmedlar han nyheter och bilder från studentorienterade platser och tillställningar som han har besökt.
 
Det är här som din förening kommer in i bilden. Vill ni att gulnäbbskanslern ska berätta om just er verksamhet och era tillställningar för de nya studenterna på uni? Ordnar ni något evenemang som lämpar sig speciellt bra för gulnäbbskanslern att besöka, antingen som gäst eller till och med som programnummer?
 
Gulnäbbskanslern hoppas få komma med på så många tillställningar som möjligt, oavsett om det är en stilla kaffestund eller ett stort spektakel, en liten hobbygrupp eller en stor förening. Hans mål är att visa de nya studenterna allt det intressanta som finns i studentgemenskapen, och det kan han ju inte göra utan att presentera föreningarna!
 
Om ni vill bjuda in gulnäbbskanslern till något evenemang ska ni skicka e-post till fuksikansleri@hyy.fi. Berätta när ert evenemang hålls, vad det är för typ av tillställning, vilken förening det är som ordnar evenemanget och vad ni önskar för insats av gulnäbbskanslern (en snabb hälsning, ett tal, något annat…).
 
I väntan på hösten,
 
Juuso Nieminen, HUS gulnäbbskansler
Matleena Kosonen, HUS styrelsemedlem

=============================================

Ordförandeseminarium II 11.11

HUS föreningsutskott önskar alla ordförande för föreningarna inom HUS hjärtligt välkomna med på ordförandeseminarium den 11.11! På seminariet utbyter vi erfarenheter av hur det är att verka som ordförande, delar med oss av goda idéer och hör om aktuella frågor i föreningsvärlden.

Mera information och anmälning senare.

1 Föreningar, kom med på årets största gulnäbbstillställning!
2 Sammanställning av Trimningsdagen nu på webben
3 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!
4 Kom ihåg: HUS föreningstävlingar 2014
5 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 27.-28.8.2014 kl 10-17
6 Vill du ordna HUS 146:e årsfest?
7 STUDERANDENA FÅR FORTSÄTTA MED AVGIFTSFRIA UTSKRIFTER
8 Städa föreningsutrymmen innan sommaren
9 HUS håller semester 19.6-27.7

 F Ö R E N I N G S B U L L E T I N E N
=============================================
HUS Föreningswikin: http://hyy.helsinki.fi/wiki
HUS föreningsärenden på Facebook: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat
Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

1 Föreningar, kom med på årets största gulnäbbstillställning!

Tycker du att din fakultet arrangerar den bästa gulnäbbsorienteringen? Eller är din nations gulnäbbsintagning den kreativaste av alla? Brukar gulnäbbarna tycka att din idrottsförenings tipsvandring är roligast? I så fall kanske du inte har sett precis allt ännu.

Gulnäbbsäventyret är ett evenemang för alla nya studerande vid Helsingfors universitet. Det hålls 25 september på flera olika platser runtom i Helsingfors. Då får de nya studerandena bekanta sig med HUS föreningar genom olika aktiviteter och uppgifter som görs just där föreningen brukar ha sin verksamhet. Som en del av evenemanget presenterar också HUS sig och öppnar dörrarna till sina lokaler.

I år hålls Gulnäbbsäventyret för första gången.
Så ta chansen att värva nya medlemmar till din förening, presentera föreningen för studerande från olika fakulteter och visa de andra föreningarna att just din förening har den bästa stämningen och hittar på de mest uppfinningsrika aktiviteterna!

Evenemanget börjar med en gemensam start i centrum och breder sedan ut sig över staden för att återvända till centrum, där det också blir efterfest. Starten går kl. 16 och målområdet stänger kl. 21, då också de olika kontrollpunkterna stänger. Det är önskvärt att föreningarna presenterar sin verksamhet i sina egna lokaler, så att gulnäbbarna ser alla platser där det finns levande studentkultur och så att evenemanget också sprider sig utanför centrum. Föreningar som inte har någon egen lokal eller som inte vill använda sin lokal är naturligtvis också välkomna. Åt de föreningarna söker vi tillsammans någon lämplig plats.

Deltagarna i Gulnäbbsäventyret samlar poäng på de olika kontrollpunkterna/presentationsplatserna. Poäng måste samlas i olika kategorier, så att alla kontroller säkert får tillräckligt med besökare. Föreningarna kan naturligtvis göra reklam för sina kontrollpunkter i förväg, exempelvis på Öppningskarnevalen, eller locka till sig gulnäbbarna genom att t.ex. Sälja overallmärken eller biljetter till sina evenemang. Av kontrollpunkterna krävs en enda sak: medryckande aktiviteter!

Att ha en kontrollpunkt innebär i praktiken att man ger gulnäbbsgrupper av varierande storlek (5-10 personer) någon liten uppgift att lösa under den tid evenemanget pågår, antingen i föreningens egen lokal eller någon annanstans. Mera information om Gulnäbbsäventyret och de praktiska detaljerna kommer i början av augusti.

Anmäl din förening före 16.6 med e-blanketten nedan. Uppge föreningens namn och en preliminär idé för er kontrollpunkt och var den befinner sig i Helsingfors. I slutet av augusti ber vi de anmälda föreningarna meddela sina slutgiltiga, finslipade idéer.

E-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51712/lomake.html

=============================================

2 Sammanställning av Trimningsdagen nu på webben

Trimningsdagen, en kursdag för HUS föreningsaktiva, hölls 25.4. Kursledarnas material och en sammanställning av dagen finns här: http://hyy.helsinki.fi/sv/node/10526

=============================================

3 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!

Måndagen den 1 september hålls universitetets inskription och öppningskarnevalen. Under senaste åren har det given ingen undervisning på eftermiddagen, så alla vid universitetet kan om de vill delta både i inskriptionen kl. 12 och i öppningskarnevalen kl. 14-18.

Föreningar som verkar inom HUS och universitetets olika enheter kan delta i karnevalen och presentera sin verksamhet för tusentals studerande. Det här är en utmärkt möjlighet att skaffa nya ivriga medlemmar till föreningen! Anmälan görs med följande e-blankett före 11.8 kl. 12:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43329/lomake.html?rinnakkaislomake...

På öppningskarnevalen blir det förutom föreningspresentationer också annat mångsidigt program, bl.a. uppträder de körer, orkestrar, teatergrupper och idrottsföreningar som verkar inom HUS. Om er förening eller grupp vill uppträda på karnevalen ska ni ta kontakt med HUS sakkunnig-producent Pipsa Penttinen direkt (pipsa.penttinen@hyy.fi, 050 537 2831).

Mera information om hela dagens program finns på HUS webbplats i augusti!

=============================================

4 Kom ihåg: HUS föreningstävlingar 2014

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Årets tävlingar är:

Bästa gulnäbbsevenemang
Bästa motionsevenemang
Bästa webbsidorna
Bästa föreningstidningen
Bästa overallmärket
Årets utbildningspolitiska dåd

Mera information här: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar-2014

=============================================

5 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 27.-28.8.2014 kl 10-17

I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 27-28.8 kl 10-17 Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!
Anmäl er förening till Welcome Fair hösten 2014, man kan anmäla sig bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 20.8. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

=============================================

6 Vill du ordna HUS 146:e årsfest?

Är stora fester din grej, trivs du på akademiska årsfester? Har du varit med om att arrangera sådana fester, är du bra på att styra och ställa?
Då ska du ansöka om att bli HUS årsfestmarskalk!
HUS 146:e årsfest hålls 26.11 i form av en traditionell akademisk årsfest. Årsfestmarskalken är med om att planera festen och ansvarar för de praktiska arrangemangen. Två personer kan också söka tillsammans! Årsfestmarskalken eller -marskalkarna får ett arvode på sammanlagt 1000 euro.
Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen hallinto(at)hyy.fi med rubriken ”JA! – årsfestmarskalk 2014” senast må 9.6.2014 före kl. 16. Eventuella intervjuer hålls vecka 24.
Mera information:
Pipsa Penttinen, sakkunnig-producent (kultur) tfn 050 537 2831, pipsa.penttinen(a)hyy.fi
Aarni Suvitie, styrelsemedlem med ansvar för kultur tfn 050 325 8041, aarni.suvitie(a)hyy.fi

=============================================

7 STUDERANDENA FÅR FORTSÄTTA MED AVGIFTSFRIA UTSKRIFTER

IT-centrets styrelse har bestämt att förlänga den nuvarande utskriftspraxisen för studerande till slutet av 2015.
Studerandena får fortsätta att skriva ut svartvita utskrifter avgiftsfritt på separat angivna skrivare som finns i de allmänna IT-lokalerna. Dessa skrivare skriver endast ut svartvita utskrifter, och de kan inte användas till att kopiera eller skanna. Endast studierelaterade utskrifter får skrivas ut på dessa skrivare.
Unigrafias multifunktionsskrivare som är avsedda för färgutskrifter, skanning och kopiering blev avgiftsbelagda den 15 april. Multifunktionsskrivarna kan även användas till att skriva ut annat än studierelaterat material.
Arbetet med att utveckla en digital inlärningsmiljö på universitetet pågår för att man i fortsättningen till exempel ska kunna lämna in studierelaterade skriftliga arbeten elektroniskt, varvid behovet av studierelaterade utskrifter blir så litet som möjligt.
Https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_windowLabel=contentviewer&contentId=HY320157&lang=sv&_pageLabel=content_view

=============================================

8 Städa föreningsutrymmen innan sommaren

För att undvika att föreningsutrymmena invaderas av flugor och annat otyg är det viktigt att utrymmena städs ordentligt innan sommaren. Alla livsmedel bör städas undan innan sommarvärmen och alla tomma flaskor måste föras till butiken eller återvinningspunkten.

=============================================

9 HUS håller semester 19.6-27.7

HUS servicebyrå är stängd 19.6-27.7. HUS önskar alla föreningsaktiva en skön och avslappnande sommar!

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Bästa gulnäbbsevenemang

Ordnar er förening något unikt och inspirerande gulnäbbsevenemang? Tutorutskottet söker den bästa gulnäbbstillställningen - något lite nytt och annorlunda: motion, picknick, trekking… Konceptet behöver inte vara nytt, men evenemanget ska hållas i höst. Det viktigaste kriteriet är att man med evenemanget försöker beakta alla nya studenter i föreningen.

För att delta i tävlingen ska man skicka en e-postbilaga (.doc/.odt/.pdf) med en fritt formulerad beskrivning av evenemanget (max. 300 ord) och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Utifrån beskrivningarna väljer tutorutskottet ut de cirka fem evenemang som verkar mest lovande och besöker dem. Vinnaren offentliggörs på ordförandeseminariet 11.11, så evenemanget måste hållas före det! OBS! Bara föreningar kan delta.

E-postmeddelandet med beskrivningen av evenemanget skickas till tutorutskottet ordförande, ville.eerola a helsinki.fi senast 15.8.2014. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: ville.eerola a helsinki.fi

Bästa motionsevenemang

Är er förening den rörligaste i HUS? Ordnar ni något motionsevenemang som samlar massor av ivriga motionärer? HUS föreningsutskott och Unisport söker det rörligaste och mest unika evenemangskonceptet bland HUS föreningar. Motionsevenemanget ses som en helhet, och juryn beaktar speciellt att tröskeln för att delta är låg.

Föreningar som vill delta ska skicka in en beskrivning av ett motionsevenemang som de ordnat. Berätta för oss hur evenemanget arrangeras och hur ni gör för att nå ut till motionärer av alla slag i er förening. Ni kan också bifoga bilder eller video från evenemanget. Skicka in bidraget till föreningsutskottet på adressen jyrki.eriksson a helsinki.fi senast 10.10.2014. Försenade bidrag beaktas inte.

Evenemangen bedöms av en jury som utses av föreningsutskottet och där det ingår deltagare från både Unisport och föreningsutskottet.
 
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro och dessutom låter Unisport vinnaren gratis pröva på någon idrottsgren i någon av Unisports lokaler.

Mera information och tävlingsbidrag: jyrki.eriksson a helsinki.fi

Bästa webbsidorna

Har er förening verkligt snygga webbsidor? Och hur är det med innehållet? Föreningsutskottet söker de vackraste och mest ändamålsenliga webbsidorna bland HUS föreningar. Webbsidorna är en helhet, där utseende, innehåll och användbarhet beaktas.

Föreningsutskottet utser inom sig en jury som väljer finalisterna. Vid behov kan också utomstående sakkunniga bjudas in. Vinnaren röstas fram på utskottets möte.
Föreningar som vill delta ska skicka in en skärmbild av webbsidorna, adressen till webbplatsen samt föreningens kontaktuppgifter till tero.juutilainen@helsinki.fi senast 10.10.2014.

Tävlingsbidragen ska vara framme senast 10.10. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: tero.juutilainen a helsinki.fi

Bästa föreningstidningen

Har er förening den bästa tidningen? Visa klorna genom att skicka tidningen för bedömning av en expertjury som HUS föreningsutskott utser.

Delta i tävlingen genom att skicka ett tryckt exemplar av tidningen från 2014 till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Inskickat material returneras inte.

Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn offentliggörs i samband med att vinnaren offentliggörs.

Deadline för deltagandet är 17.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Bästa overallmärket

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.

Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser till blivande märken skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till ahto.fi.harmo a helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.

Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.

Deadline för deltagandet är 31.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Årets utbildningspolitiska dåd

Jobbar er förening stenhårt med att bevaka studenternas intressen eller försöker den förbättra undervisningen? Till tävlingen, som ordnas av HUS utbildningspolitiska utskott, kan man anmäla föreningar som har gjort något speciellt inom intressebevakningen eller för att utveckla undervisningen. Det kan röra sig om exempelvis studiehandledning eller informationsspridning, om lyckade förhandlingar om användningen av utrymmen eller om projekt för tillgodoräknande av kurser.

Fritt formulerade anmälningar skickas per e-post till ordförandena för utbildningspolitiska utskottet på adressen elli.saari a helsinki.fi. I tävlingsanmälan ska man berätta bakgrunden till föreningens dåd, slutresultatet och vilken roll föreningen spelade i frågan. Förslagen presenteras på utbildningspolitiska utskottets möte på hösten, då utskottet röstar fram vinnaren.

Anmälan ska göras senast 3.10. före kl. 15. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på sextio (60) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: elli.saari a helsinki.fi

Pages