1 Alinasalen kan bokas från 1.10
2 Universitetets resestipendier kan sökas från 16.10
3 Har er förening en postbox på centralkansliet?
4 Kom ihåg: utskottens tävlingar för föreningar

 

1 Alinasalen kan bokas från 1.10

Det är igen dags för bokningsrundorna för dem som vill reservera Alinasalen. Nu reserveras turer för våren
2015.

Bokningsrundor

Alinasalen kan reserveras under de bokningsrundor som ordnas två gånger i året. Bokningsrundorna görs i två omgångar, vid varje omgång kan man reservera salen för en kväll.
Den förening som gör bokningen måste gå på kurs i användningen av Alinasalen under år 2015, eller delta i en extrakurs som ordnas separat. Om föreningen inte deltar i någon kurs förfaller bokningen.
Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsreservering

Förhandsreserveringar tas emot från 1.10 kl. 12.00 till 5.10 kl. 22.00. Då kan föreningarna reservera lokalen innan de egentliga bokningsrundorna börjar, ifall de har motiverade skäl till att hålla sin tillställning en viss dag (t.ex. En årsfest).
Begäran om förhandsreservering görs på adressen: http://goo.gl/WFThrl
Föreningsutskottet beslutar om förhandsreserveringarna tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 7.10 kl. 16.30-19.30.

Den egentliga bokningsrundan

Bokningarna görs i två omgångar, vid varje omgång kan man ansöka om rätt att använda Alinasalen en gång. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsomgång ett är 8.10–12.10 och omgång två 15.10.–19.10.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varandra försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om föreningarna inte kan komma överens avgör lotten vem som får använda lokalen. För jämkningen och lottdragningen ansvarar föreningsutskottets ordförande tillsammans med utskottet.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon då bokningarna behandlas i slutet av båda bokningsomgångarna, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den!

Omgång I
Bokningstid från 8.10 kl. 12.00 till 12.10 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/vSn5S5
Bokningarna behandlas 13.10 kl. 16.30-19.30

Omgång II
Bokningstid från 15.10 kl. 12.00 till 19.10 kl. 22.00.
Bokningar görs med denna blankett: http://goo.gl/QgKT4Z
Bokningarna behandlas 20.10 kl. 13.00-16.00

Observera att bokningsomgångarna inte slutar vid midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsrundorna.

Bokningar i efterskott

Från och med 24.10 kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga turer. De lediga turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/.

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som måste hållas något visst datum. Under de egentliga bokningsomgångarna har man av tradition fäst störst vikt vid tillställningar som ordnas i samarbete med andra föreningar. Om den som gör bokningen inte har kontrollerat när det finns lediga turer kan det påverka hur bokningarna prioriteras. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler, som finns på adressen

http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Alina_anvandningsvillkor.pdf

=============================================

2 Universitetets resestipendier kan sökas från 16.10

En gång per år beviljar Helsingfors universitet bidrag till studentföreningar vid universitetet. Man kan ansöka om stöd för studieresor, för att ordna seminarier och kongresser eller för besök av utländska studentorganisationer

Läs mera på Flamma: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...

=============================================

3 Har er förening en postbox på centralkansliet?

Har er förening angett att er post ska levereras till Nya studenthuset, eller är er förenings postadress Mannerheimvägen 5 A? I så fall ska ni inte glömma att kolla föreningens postbox på centralkansliet! Postiljonen bär upp posten bara till andra våningen, så all post som är adresserad till någon föreningslokal i Nya studenthuset stannar på centralkansliet. Postboxarna kommer man åt under servicebyråns öppettider. Om ni inte är säkra på vart er förenings post levereras ska ni kontakta den sakkunniga i föreningsfrågor.

=============================================

4 Kom ihåg: utskottens tävlingar för föreningar

HUS föreningsutskott och utbildningspolitiska utskott utlyste för en tid sedan tävlingar för föreningarna och man hinner fortfarande delta i dem. Tröskeln för att delta är låg, så det lönar sig för er förening att tävla, klasserna är intressebevakning, motionsverksamhet, föreningstidning, overallmärke och webbsidor. De bästa får pris!

Närmare anvisningar och tidtabeller för tävlingarna: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar-2014

1 Glad höst, bästa föreningsaktiva!
2 Lämna era spår i Alinasalen, bli bordsfaddrar
3 Gulnäbbsäventyret 25.9
4 Bjud in HUS gulnäbbskansler till din förening!
5 Ordförandeseminarium II 11.11

 

 

Glad höst, bästa föreningsaktiva!

Hösten till ära har golvet i Alinasalen blivit vackert lackerat och vi har skaffat nya, stadigare bord till salen.

=============================================


Lämna era spår i Alinasalen, bli bordsfaddrar

Vill er förening ha ett fadderbord i Alinasalen? För att fira de nya borden erbjuder vi föreningarna möjligheten att få ett fadderbord i salen. Föreningarna som blir bordsfaddrar får pryda sitt bord, exempelvis med föreningens logo. Ett fadderbord kostar 50 €, högst ett bord per förening delas ut. Borden fördelas i den ordning föreningarna anmäler sig.
Mera information och anmälningar:
Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda
emi.maeda@hyy.fi

=============================================

Gulnäbbsäventyret 25.9

Höstens största gulnäbbsevenemang är Gulnäbbsäventyret, en orientering med 40 olika föreningar som kontrollpunkter. Nu behöver vi dessutom få med en massa nya studerande. Även om er förening inte är en av kontrollerna kan ni ändå anmäla era gulnäbbar. Se till att de inte går miste om något under sin unika gulnäbbshöst! Mera information och anmälningsblankett finns här: http://hyy.helsinki.fi/sv/för-studerande/gulnäbbsäventyret . Sista anmälningsdag är 15.9.

=============================================

Bjud in HUS gulnäbbskansler till din förening!

HUS har nyligen fått sin första gulnäbbskansler någonsin. Kanslern fungerar som förenande länk för gulnäbbarna och som studentkårens ansikte utåt. Gulnäbbskansler för år 2014 är Juuso Nieminen, som nu har varit studerande i två år. Han deltar i HUS egna gulnäbbsevenemang, det vill säga i öppningskarnevalen 1.9 och Gulnäbbsäventyret 25.9 och dessutom har han en egen sida på Facebook https://www.facebook.com/fuksikansleri. På den sidan förmedlar han nyheter och bilder från studentorienterade platser och tillställningar som han har besökt.
 
Det är här som din förening kommer in i bilden. Vill ni att gulnäbbskanslern ska berätta om just er verksamhet och era tillställningar för de nya studenterna på uni? Ordnar ni något evenemang som lämpar sig speciellt bra för gulnäbbskanslern att besöka, antingen som gäst eller till och med som programnummer?
 
Gulnäbbskanslern hoppas få komma med på så många tillställningar som möjligt, oavsett om det är en stilla kaffestund eller ett stort spektakel, en liten hobbygrupp eller en stor förening. Hans mål är att visa de nya studenterna allt det intressanta som finns i studentgemenskapen, och det kan han ju inte göra utan att presentera föreningarna!
 
Om ni vill bjuda in gulnäbbskanslern till något evenemang ska ni skicka e-post till fuksikansleri@hyy.fi. Berätta när ert evenemang hålls, vad det är för typ av tillställning, vilken förening det är som ordnar evenemanget och vad ni önskar för insats av gulnäbbskanslern (en snabb hälsning, ett tal, något annat…).
 
I väntan på hösten,
 
Juuso Nieminen, HUS gulnäbbskansler
Matleena Kosonen, HUS styrelsemedlem

=============================================

Ordförandeseminarium II 11.11

HUS föreningsutskott önskar alla ordförande för föreningarna inom HUS hjärtligt välkomna med på ordförandeseminarium den 11.11! På seminariet utbyter vi erfarenheter av hur det är att verka som ordförande, delar med oss av goda idéer och hör om aktuella frågor i föreningsvärlden.

Mera information och anmälning senare.

1 Föreningar, kom med på årets största gulnäbbstillställning!
2 Sammanställning av Trimningsdagen nu på webben
3 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!
4 Kom ihåg: HUS föreningstävlingar 2014
5 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 27.-28.8.2014 kl 10-17
6 Vill du ordna HUS 146:e årsfest?
7 STUDERANDENA FÅR FORTSÄTTA MED AVGIFTSFRIA UTSKRIFTER
8 Städa föreningsutrymmen innan sommaren
9 HUS håller semester 19.6-27.7

 F Ö R E N I N G S B U L L E T I N E N
=============================================
HUS Föreningswikin: http://hyy.helsinki.fi/wiki
HUS föreningsärenden på Facebook: https://www.facebook.com/HYYnJarjestoasiat
Problemanmälningar om föreningslokaler: toimisto at hyy.fi, 050 551 6145. Jarjestosihteeri at hyy.fi, 050 537 3798.

1 Föreningar, kom med på årets största gulnäbbstillställning!

Tycker du att din fakultet arrangerar den bästa gulnäbbsorienteringen? Eller är din nations gulnäbbsintagning den kreativaste av alla? Brukar gulnäbbarna tycka att din idrottsförenings tipsvandring är roligast? I så fall kanske du inte har sett precis allt ännu.

Gulnäbbsäventyret är ett evenemang för alla nya studerande vid Helsingfors universitet. Det hålls 25 september på flera olika platser runtom i Helsingfors. Då får de nya studerandena bekanta sig med HUS föreningar genom olika aktiviteter och uppgifter som görs just där föreningen brukar ha sin verksamhet. Som en del av evenemanget presenterar också HUS sig och öppnar dörrarna till sina lokaler.

I år hålls Gulnäbbsäventyret för första gången.
Så ta chansen att värva nya medlemmar till din förening, presentera föreningen för studerande från olika fakulteter och visa de andra föreningarna att just din förening har den bästa stämningen och hittar på de mest uppfinningsrika aktiviteterna!

Evenemanget börjar med en gemensam start i centrum och breder sedan ut sig över staden för att återvända till centrum, där det också blir efterfest. Starten går kl. 16 och målområdet stänger kl. 21, då också de olika kontrollpunkterna stänger. Det är önskvärt att föreningarna presenterar sin verksamhet i sina egna lokaler, så att gulnäbbarna ser alla platser där det finns levande studentkultur och så att evenemanget också sprider sig utanför centrum. Föreningar som inte har någon egen lokal eller som inte vill använda sin lokal är naturligtvis också välkomna. Åt de föreningarna söker vi tillsammans någon lämplig plats.

Deltagarna i Gulnäbbsäventyret samlar poäng på de olika kontrollpunkterna/presentationsplatserna. Poäng måste samlas i olika kategorier, så att alla kontroller säkert får tillräckligt med besökare. Föreningarna kan naturligtvis göra reklam för sina kontrollpunkter i förväg, exempelvis på Öppningskarnevalen, eller locka till sig gulnäbbarna genom att t.ex. Sälja overallmärken eller biljetter till sina evenemang. Av kontrollpunkterna krävs en enda sak: medryckande aktiviteter!

Att ha en kontrollpunkt innebär i praktiken att man ger gulnäbbsgrupper av varierande storlek (5-10 personer) någon liten uppgift att lösa under den tid evenemanget pågår, antingen i föreningens egen lokal eller någon annanstans. Mera information om Gulnäbbsäventyret och de praktiska detaljerna kommer i början av augusti.

Anmäl din förening före 16.6 med e-blanketten nedan. Uppge föreningens namn och en preliminär idé för er kontrollpunkt och var den befinner sig i Helsingfors. I slutet av augusti ber vi de anmälda föreningarna meddela sina slutgiltiga, finslipade idéer.

E-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/51712/lomake.html

=============================================

2 Sammanställning av Trimningsdagen nu på webben

Trimningsdagen, en kursdag för HUS föreningsaktiva, hölls 25.4. Kursledarnas material och en sammanställning av dagen finns här: http://hyy.helsinki.fi/sv/node/10526

=============================================

3 Föreningar, anmäl er till öppningskarnevalen!

Måndagen den 1 september hålls universitetets inskription och öppningskarnevalen. Under senaste åren har det given ingen undervisning på eftermiddagen, så alla vid universitetet kan om de vill delta både i inskriptionen kl. 12 och i öppningskarnevalen kl. 14-18.

Föreningar som verkar inom HUS och universitetets olika enheter kan delta i karnevalen och presentera sin verksamhet för tusentals studerande. Det här är en utmärkt möjlighet att skaffa nya ivriga medlemmar till föreningen! Anmälan görs med följande e-blankett före 11.8 kl. 12:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/43329/lomake.html?rinnakkaislomake...

På öppningskarnevalen blir det förutom föreningspresentationer också annat mångsidigt program, bl.a. uppträder de körer, orkestrar, teatergrupper och idrottsföreningar som verkar inom HUS. Om er förening eller grupp vill uppträda på karnevalen ska ni ta kontakt med HUS sakkunnig-producent Pipsa Penttinen direkt (pipsa.penttinen@hyy.fi, 050 537 2831).

Mera information om hela dagens program finns på HUS webbplats i augusti!

=============================================

4 Kom ihåg: HUS föreningstävlingar 2014

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Årets tävlingar är:

Bästa gulnäbbsevenemang
Bästa motionsevenemang
Bästa webbsidorna
Bästa föreningstidningen
Bästa overallmärket
Årets utbildningspolitiska dåd

Mera information här: http://hyy.helsinki.fi/sv/blog/hus-f%C3%B6reningst%C3%A4vlingar-2014

=============================================

5 Locka med utländska studerande i er verksamhet - Welcome Fair 27.-28.8.2014 kl 10-17

I augusti har föreningarna inom HUS möjlighet att delta i välkomsttillställningen Welcome Fair för utländska examens- och utbytesstuderande. Evenemanget hålls i Helsingfors universitets språkcentrum 27-28.8 kl 10-17 Bli internationell på hemmaplan, kom med och bjud in utländska studerande att delta i er förenings verksamhet!
Anmäl er förening till Welcome Fair hösten 2014, man kan anmäla sig bara för ett par timmar eller för hela dagen. Antalet platser är begränsat, anmälningar till HUS sakkunniga Katja Långvik på adressen katja.langvik@hyy.fi före 20.8. Mera information ges också per telefon: 050 543 9608.

=============================================

6 Vill du ordna HUS 146:e årsfest?

Är stora fester din grej, trivs du på akademiska årsfester? Har du varit med om att arrangera sådana fester, är du bra på att styra och ställa?
Då ska du ansöka om att bli HUS årsfestmarskalk!
HUS 146:e årsfest hålls 26.11 i form av en traditionell akademisk årsfest. Årsfestmarskalken är med om att planera festen och ansvarar för de praktiska arrangemangen. Två personer kan också söka tillsammans! Årsfestmarskalken eller -marskalkarna får ett arvode på sammanlagt 1000 euro.
Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen hallinto(at)hyy.fi med rubriken ”JA! – årsfestmarskalk 2014” senast må 9.6.2014 före kl. 16. Eventuella intervjuer hålls vecka 24.
Mera information:
Pipsa Penttinen, sakkunnig-producent (kultur) tfn 050 537 2831, pipsa.penttinen(a)hyy.fi
Aarni Suvitie, styrelsemedlem med ansvar för kultur tfn 050 325 8041, aarni.suvitie(a)hyy.fi

=============================================

7 STUDERANDENA FÅR FORTSÄTTA MED AVGIFTSFRIA UTSKRIFTER

IT-centrets styrelse har bestämt att förlänga den nuvarande utskriftspraxisen för studerande till slutet av 2015.
Studerandena får fortsätta att skriva ut svartvita utskrifter avgiftsfritt på separat angivna skrivare som finns i de allmänna IT-lokalerna. Dessa skrivare skriver endast ut svartvita utskrifter, och de kan inte användas till att kopiera eller skanna. Endast studierelaterade utskrifter får skrivas ut på dessa skrivare.
Unigrafias multifunktionsskrivare som är avsedda för färgutskrifter, skanning och kopiering blev avgiftsbelagda den 15 april. Multifunktionsskrivarna kan även användas till att skriva ut annat än studierelaterat material.
Arbetet med att utveckla en digital inlärningsmiljö på universitetet pågår för att man i fortsättningen till exempel ska kunna lämna in studierelaterade skriftliga arbeten elektroniskt, varvid behovet av studierelaterade utskrifter blir så litet som möjligt.
Https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_windowLabel=contentviewer&contentId=HY320157&lang=sv&_pageLabel=content_view

=============================================

8 Städa föreningsutrymmen innan sommaren

För att undvika att föreningsutrymmena invaderas av flugor och annat otyg är det viktigt att utrymmena städs ordentligt innan sommaren. Alla livsmedel bör städas undan innan sommarvärmen och alla tomma flaskor måste föras till butiken eller återvinningspunkten.

=============================================

9 HUS håller semester 19.6-27.7

HUS servicebyrå är stängd 19.6-27.7. HUS önskar alla föreningsaktiva en skön och avslappnande sommar!

HUS utskott utlyser härmed 2014 års föreningstävlingar. Tävlingstiden varierar i de olika tävlingarna, men vinnaren i varje serie offentliggörs samtidigt på HUS ordförandeseminarium 11.11.2014. Vid samma tillfälle tillkännages juryernas sammansättning. Priserna varierar beroende på tävling.

Bästa gulnäbbsevenemang

Ordnar er förening något unikt och inspirerande gulnäbbsevenemang? Tutorutskottet söker den bästa gulnäbbstillställningen - något lite nytt och annorlunda: motion, picknick, trekking… Konceptet behöver inte vara nytt, men evenemanget ska hållas i höst. Det viktigaste kriteriet är att man med evenemanget försöker beakta alla nya studenter i föreningen.

För att delta i tävlingen ska man skicka en e-postbilaga (.doc/.odt/.pdf) med en fritt formulerad beskrivning av evenemanget (max. 300 ord) och kontaktuppgifter till en ansvarsperson. Utifrån beskrivningarna väljer tutorutskottet ut de cirka fem evenemang som verkar mest lovande och besöker dem. Vinnaren offentliggörs på ordförandeseminariet 11.11, så evenemanget måste hållas före det! OBS! Bara föreningar kan delta.

E-postmeddelandet med beskrivningen av evenemanget skickas till tutorutskottet ordförande, ville.eerola a helsinki.fi senast 15.8.2014. Försenade bidrag beaktas inte.
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: ville.eerola a helsinki.fi

Bästa motionsevenemang

Är er förening den rörligaste i HUS? Ordnar ni något motionsevenemang som samlar massor av ivriga motionärer? HUS föreningsutskott och Unisport söker det rörligaste och mest unika evenemangskonceptet bland HUS föreningar. Motionsevenemanget ses som en helhet, och juryn beaktar speciellt att tröskeln för att delta är låg.

Föreningar som vill delta ska skicka in en beskrivning av ett motionsevenemang som de ordnat. Berätta för oss hur evenemanget arrangeras och hur ni gör för att nå ut till motionärer av alla slag i er förening. Ni kan också bifoga bilder eller video från evenemanget. Skicka in bidraget till föreningsutskottet på adressen jyrki.eriksson a helsinki.fi senast 10.10.2014. Försenade bidrag beaktas inte.

Evenemangen bedöms av en jury som utses av föreningsutskottet och där det ingår deltagare från både Unisport och föreningsutskottet.
 
Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro och dessutom låter Unisport vinnaren gratis pröva på någon idrottsgren i någon av Unisports lokaler.

Mera information och tävlingsbidrag: jyrki.eriksson a helsinki.fi

Bästa webbsidorna

Har er förening verkligt snygga webbsidor? Och hur är det med innehållet? Föreningsutskottet söker de vackraste och mest ändamålsenliga webbsidorna bland HUS föreningar. Webbsidorna är en helhet, där utseende, innehåll och användbarhet beaktas.

Föreningsutskottet utser inom sig en jury som väljer finalisterna. Vid behov kan också utomstående sakkunniga bjudas in. Vinnaren röstas fram på utskottets möte.
Föreningar som vill delta ska skicka in en skärmbild av webbsidorna, adressen till webbplatsen samt föreningens kontaktuppgifter till tero.juutilainen@helsinki.fi senast 10.10.2014.

Tävlingsbidragen ska vara framme senast 10.10. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: tero.juutilainen a helsinki.fi

Bästa föreningstidningen

Har er förening den bästa tidningen? Visa klorna genom att skicka tidningen för bedömning av en expertjury som HUS föreningsutskott utser.

Delta i tävlingen genom att skicka ett tryckt exemplar av tidningen från 2014 till HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors) tillsammans med ett följebrev. Av följebrevet ska framgå vilken förening som ger ut tidningen samt namn, e-postadress och telefonnummer till en kontaktperson. På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Bästa föreningstidningen” som mottagare. Inskickat material returneras inte.

Vinnaren utses av en sakkunnigjury bestående av tre personer som utses av ordföranden för HUS föreningsutskott. Juryn utser vinnaren enbart utifrån de inskickade tidningarna. Eventuellt extramaterial beaktas inte. Medlemmarna i juryn offentliggörs i samband med att vinnaren offentliggörs.

Deadline för deltagandet är 17.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Bästa overallmärket

Planerar er förening ett nytt overallmärke, eller har ni redan ett superfint eller roligt overallmärke? Om svaret är JA ska ni skicka in ert märke till föreningsutskottet för utvärdering.

Delta i tävlingen genom att skicka in ett overallmärke eller en skiss till ett märke. Redan existerande overallmärken skickas till föreningsutskottet på HUS centralkansli (Studentkåren vid Helsingfors universitet, Mannerheimvägen 5 A, 00100 Helsingfors). På kuvertet ska man ange ”HUS föreningsutskott / Overallmärkestävling” som mottagare. Skisser till blivande märken skickas i jpg-, pdf- eller svg-format per e-post till ahto.fi.harmo a helsinki.fi. Både skisser och färdiga märken ska ha ett följebrev, där följande framgår: föreningens namn samt kontaktpersonens namn, e-postadress och telefonnummer. I följebrevet kan man också ge en kort, fritt formulerad beskrivning av märket. Inskickat material returneras INTE.

Vinnaren utses av HUS föreningsutskott.

Deadline för deltagandet är 31.10 kl. 15.00. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på hundra (100) euro.

Mera information: ahto.fi.harmo a helsinki.fi

Årets utbildningspolitiska dåd

Jobbar er förening stenhårt med att bevaka studenternas intressen eller försöker den förbättra undervisningen? Till tävlingen, som ordnas av HUS utbildningspolitiska utskott, kan man anmäla föreningar som har gjort något speciellt inom intressebevakningen eller för att utveckla undervisningen. Det kan röra sig om exempelvis studiehandledning eller informationsspridning, om lyckade förhandlingar om användningen av utrymmen eller om projekt för tillgodoräknande av kurser.

Fritt formulerade anmälningar skickas per e-post till ordförandena för utbildningspolitiska utskottet på adressen elli.saari a helsinki.fi. I tävlingsanmälan ska man berätta bakgrunden till föreningens dåd, slutresultatet och vilken roll föreningen spelade i frågan. Förslagen presenteras på utbildningspolitiska utskottets möte på hösten, då utskottet röstar fram vinnaren.

Anmälan ska göras senast 3.10. före kl. 15. Försenade bidrag beaktas inte.

Vinnaren får ett pris på sextio (60) euro.

Mera information och tävlingsbidrag: elli.saari a helsinki.fi

Vill er förening förtjäna pengar under valborg och första maj?

Nu har ni en strålande chans att göra ett miljötalko och samtidigt fylla på föreningens kassakista. HUS ber föreningarna lämna in anbud på städningen av Ulrikasborgsparken.

Föreningen måste förbinda sig att ställa upp med minst tio personer som gör en full arbetsinsats. Städningen görs fre 2.5 ca kl. 7-14.

Anbud lämnas in senast 12.4 till Pipsa Penttinen (pipsa.penttinen(at)hyy.fi, 050 537 2831).

HUS beviljar projektbidrag till föreningar som verkar inom studentkåren. Bidragen är avsedda för att göra verksamheten mångsidigare och för att genomföra nya projekt samt göra anskaffningar i anknytning till projekten. Vid fördelningen av projektbidrag betonas speciellt projekt som fokuserar på mottagandet av nya studerande och integreringen av utländska studerande.

Sammanlagt delas 7.000 euro ut, varje projekt kan få maximalt 500 euro. Ansök om projektbidrag med en egen blankett som finns på adressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/50163/. Blanketten stängs 11.4.2014 kl. 23:59.

 

Villkor för projektbidrag

 • Projektet är inte en del av föreningens pågående eller årliga verksamhet.
 • Projektets mål står inte i konflikt med HUS målsättningar eller likabehandlingsplan.
 • HUS försöker bevilja bidrag jämlikt till olika slags projekt i olika typer av föreningar.
 • Bidrag kan också beviljas för projekt som genomförts tidigare under året, så länge de i övrigt uppfyller bidragskriterierna.
 • Bidrag beviljas inte för ordinarie löner eller arvoden.
 • Varje projekt kan få maximalt 500 euro i bidrag.
 • Bidraget kan anvisas för att täcka någon viss utgift.
 • Om projektet inte genomförs eller om det väsentligt ändrar karaktär måste föreningen betala tillbaka sitt bidrag.
 • Föreningen måste göra en rapport eller utredning till HUS om hur projektet har genomförts, antingen vid en tidpunkt som meddelas separat eller i samband med verksamhetsberättelsen för 2014.

Alla föreningar som har ansökt om bidrag får information om bidragsbeslutet. Alla föreningar som får bidrag får information om den summa som har beviljats, en påminnelse om villkoren för bidraget och eventuellt ett datum för när föreningen ska skicka in sin utredning om hur bidraget har använts.

 

Mera information:

Teemu Palkki

HUS styrelsemedlem

Ekonomidirektionen, frändefolk, motion

050-5950324

teemu.palkki@hyy.fi

Bokningsrundan

Alinasalen kan reserveras under de bokningsrundor som ordnas två gånger i året. Bokningen görs i två etapper och vid varje etapp kan man reservera salen för en kväll. Den förening som gör bokningen måste ha gått på kurs i användningen av Alinasalen under år 2014,
eller sedan delta i en extrakurs som ordnas separat. Om föreningen inte deltar i någon kurs förfaller bokningen.

Bokningarna görs med en elektronisk blankett.

Förhandsbokning

Förahandsbokningar tas emot under tiden 25.-31.3. Då kan föreningarna reservera lokalen i förväg, innan den egentliga bokningsrundan börjar, ifall de har motiverade skäl till att en tillställning måste hållas en viss dag (t.ex. årsfest). Förhandsbokningarna skickas per e-post till föreningsutskottets ordförande Ahto Harmo på adressen ahto.fi.harmo@helsinki.fi.

Av förhandsbokningen ska framgå:

 • Vilken förening det är som gör bokningen
 • Kontaktperson och telefonnummer
 • För vilket evenemang man behöver lokalen och hurdan typ av tillställning det är

Beslut om förhandsbokningar fattas av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor 1.4 kl. 17-19.

Den egentliga bokningsrundan

Bokningarna görs i två etapper, vid varje etapp kan man ansöka om rätt att använda salen en gång. Föreningarna ska kontrollera vilka turer som är lediga i studentkårens elektroniska kalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/. Bokningsetapp I 3.4.-7.4. och etapp II 10.4.-14.4.

Tidpunkten för när bokningen lämnas in spelar ingen roll för om man får lokalen eller inte, men felaktigt gjorda eller försenade reserveringar beaktas inte. Ifall det görs bokningar som går på varann försöker vi jämka mellan föreningarna och erbjuda andra lediga turer. Om föreningarna inte
kan komma överens avgör lotten vem som får använda lokalen. För jämkningen och lottdragningen ansvarar föreningsutskottets ordförande tillsammans med utskottet.

OBS! Den kontaktperson som föreningen utser måste gå att nå per telefon i slutet av bokningsetapperna då bokningarna behandlas, för att man ska kunna förhandla om eventuella dubbelbokningar. Det är också bra om föreningen funderar på alternativa bokningsdagar ifall den
ursprungliga bokningen kolliderar med någon annan förenings. Kontrollera före varje bokning att lokalen är ledig den dag ni vill ha den.

Etapp I

Bokningstid 3.4 12.00 – 7.4. kl. 22.00 Bokningarna görs med denna blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49284/lomake.html
Behandling 8.4. kl. 17.00-20.00

Etapp II

Bokningstid 10.4 kl. 12.00 – 14.4. kl. 22.00 Bokningarna görs med denna blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/49285/lomake.html
Behandling 15.4. kl. 17.00-20.00

Obs! Notera att tidsfristerna går ut före midnatt!

Bokningarna förs in i den elektroniska kalendern efter bokningsetapperna.

Bokningar i efterskott

Från och med 17.4. kan man höra sig för med HUS servicebyrå om ev. lediga dagar. De lediga
turerna syns i HUS evenemangskalender på adressen http://hyy.helsinki.fi/varaukset/

Prioritering av bokningar

Förhandsbokningen gäller speciellt för årsfester, nachspiel efter årsfester och för evenemang som brukar hållas vissa speciella datum. Under de vanliga bokningsetapperna har man av tradition speciellt fäst vikt vid samarbetstillställningar för föreningarna. Prioriteringen görs av föreningsutskottet tillsammans med den föreningsansvariga i styrelsen och den sakkunniga i föreningsfrågor.

För användningen av Alinasalen gäller HUS användningsvillkor för festlokaler på adressen http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/Anvandningsvillkor_fest.pdf

Alla föreningar som vill använda Alinasalen under vår- eller höstterminen måste skicka minst en representant till kursen om användningen av salen - annars får man inte utnyttja sin salbokning. Följande kurs hålls 18.3 klockan 16 i Alinasalen (Mannerheimvägen 5 A, 3 vån.). Observera, att om din förening redan har deltagit i en kurs under år 2014 behöver ni inte gå kursen på nytt. Förutom denna kurs hålls också en kurs på hösten.

Anmälningar - senast 17.3 - och mera information: föreningsutskottets ordförande Ahto Harmo, ahto.fi.harmo@helsinki.fi.

HUS föreningsutskott önskar ordförande för alla de fakultets- och ämnesföreningar, nationer och hobbyföreningar som verkar inom HUS välkomna till ett ordförandeseminarium 25.2! Har början på din ordförandeperiod varit en dans på rosor eller rena ökenvandringen? Löper mötena som de ska? Hur får man föreningens medlemmar att aktivera sig mera i verksamheten och hur får man styrelsen att engagera sig för gemensamma mål?

Kom med och träffa andra som är i samma situation som du och tillbringa en trevlig kväll tillsammans. Det kan ju hända att ordförande för någon annan förening har hittat lösningen på just ditt problem! I seminariet deltar också representanter för HUS som berättar om aktuella föreningsärenden. Träffen är en utmärkt chans att ge direkt respons till HUS och diskutera aktuella frågor som rör föreningarna.

Anmäl dig till ordförandeseminariet senast 23.2 före kl. 24:00 med denna e-blankett:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/48941/lomake.html

Det exakta programmet fastställs senare.

Förutom ordförande är också en annan representant för samma förening välkommen med.

Seminariet hålls mestadels på finska.

Mera information om ordförandeträffen ger:
ahto.fi.harmo@helsinki.fi
0405467351

1 Infopaket om hur man ansöker om studiepoäng för föreningsverksamhet

2 Emi Maeda åter föreningssakkunnig

3 Bokslutskväll 12.12

4 Vinnarna i föreningstävlingarna 2013

5 Studenternas fackeltåg 6.12.2013

6 Ansök om HUS möbleringsstöd

 

1 Infopaket om hur man ansöker om studiepoäng för föreningsverksamhet

Enligt rektors beslut kan man i examina som avläggs vid Helsingfors universitets fakulteter inkludera max. 10 studiepoäng för förtroendeuppdrag i föreningar och inom förvaltningen. I nuläget beviljar alla Helsingfors universitets elva fakulteter åtminstone några studiepoäng för förtroendeuppdrag.
HUS har sammanställt en rapport och ett infopaket på webben som berättar hur studerande vid olika fakulteter ska göra för att ansöka om studiepoäng.
Utredning om hur fakulteterna vid Helsingfors universitet beviljar studiepoäng för förvaltnings- och föreningsverksamhet: http://hyy.helsinki.fi/sites/default/files/jarjestonoppaselvitys_2013_0.pdf
Infopaket för studerande om hur man ansöker om studiepoäng: http://hyy.helsinki.fi/fi/j%C3%A4rjest%C3%B6t/opintopisteit%C3%A4-j%C3%A...
Utredningen och infopaketen finns tyvärr bara på finska. Kontakta din fakultet för hur man ansöker om studieopäng.
 

2 Emi Maeda åter föreningssakkunnig

HUS sakkunniga i föreningsfrågor Emi Maeda som har varit studieledig i ett år har återgått till sitt arbete från 18.11. Kontakt: emi.maeda(at)hyy.fi, 050 5373798.
Maedas vikarie Akseli Huhtanen ber att få tacka alla föreningsfunktionärer för samarbetet och för era insatser för det frivilliga studentarbetet!

 
3 Bokslutskväll 12.12

12.12. Bokslutskväll, Mannerheimsalen, kl. 17-20: Kursledare på bokslutskvällen är CGR Johanna Hilden. Kursen är avsedd för föreningskassörer och den ger konkreta verktyg för att göra bokslut i en förening. HUS ber deltagarna att ta med sin dator och ladda ner Tilitin-program före utbildningen. Anmäla dig innan 10.12 via E-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/46340/lomake.html

4 Vinnarna i föreningstävlingarna 2013

På seminariet för HUS-föreningarnas ordförande 14.11 tillkännagavs vinnarna i årets föreningstävlingar. Nivån var hög i alla serier och till exempel deltog hela 17 föreningar i föreningstidningsserien. I den serien beslöt man också att ge hedersomnämnanden åt tre tidningar. De vinnande föreningarna får ett penningpris på 100 euro var och vinnaren i tidningsserien får dessutom verket ”Ylioppilaslehden vuosisata”. Vinnaren i serien för årets samarbetsgärning får en gratis bastutur i takbastun Sivistys.

Vinnarna 2013 är:
Bästa evenemangskoncept: Katharsis & Putkinotko, för evenemanget RUNOSOUL
Bästa samarbetsgärning: Lääketieteenkandidaattiseura, för BMI Innovation Project (i samarbete med Athene, Inkubio, Prodeko)
Bästa overallmärke: Helsingin akateemiset kinkyt HÄKKI
Bästa föreningstidning, vinnare: Tyyppiarvo (Moodi ry), hedersomnämnanden: Teema (Katharsis rf), Tutkain (Kannstöparna rf), Varsinaissuomalainen (Varsinaissuomalainen osakunta)
 

5 Studenternas fackeltåg 6.12.2013

Studentkårerna i huvudstadsregionen (HUS, AUS, TaiYO och SHS) arrangerar studenternas traditionella fackeltåg på självständighetsdagen, fredagen den 6.12. Fackeltåget ställs upp och facklor delas ut på området mellan Väinämöinenplanen och ingången till Sandudds begravningsplats fr.o.m. klockan 16. Klä dig varmt och sätt på studentmössan!
Fackeltåget startar circa kl. 17 och rör sig genom centrum via Presidentens slott till Senatstorget, där det hålls en medborgarfest som börjar lite före kl. 18. På programmet står bl.a. körsång och tal av representanter för staden och studentkårerna. Programmet slutar ca klockan 18.15.
Föreningarna inom HUS bör meddela om de deltar med sin fana i kransnedläggningen vid Hjältekorset (uppställning kl. 15.30) och i fackeltåget. Anmäl er senast tisdagen 4.12 per e-post till adressen pipsa.penttinen@hyy.fi<mailto:pipsa.penttinen@hyy.fi>. Mera information ger sakkunnig-producent Pipsa Penttinen, tel. 050 537 2831.
Mera information och anvisningar: http://itsenaisyyspaiva.ayy.fi/sv.
 

6 Ansök om HUS möbleringsstöd

HUS stöder möbelanskaffningar till föreningslokalerna. Stödet är främst avsett för föreningar som verkar i HUS lokaler och anslaget riktas närmast till anskaffning av bord, stolar, låsbara skåp och annan inredning. Vid bedömningen av ansökningarna fästs vikt vid att möblerna ska öka trivseln i föreningslokalerna och därmed också öka föreningarnas vilja att sköta sina lokaler ännu bättre.
Möbelstödet delas ut två gånger per år, på våren och på hösten, i enlighet med de inkomna ansökningarna. Höstens stöd betalas ut i början av december, men det går att lämna in ansökningar redan nu. Sista ansökningsdag är 30.11.2013.
I ansökningen ska man specificera sitt möbelbehov och andra detaljer kring anskaffningen. Ansökningen kan skickas per e-post till jarjestosihteeri(at)hyy.fi eller per post till Studentkåren vid Helsingfors universitet, PB 1099, 00101 HELSINGFORS.

 

 

Pages