För föreningar

Föreningarna vid HUS

Inom HUS verkar cirka 250 studentföreningar. Mycket av det arbete föreningarna gör är sådant som främjar studentkårens mål: de deltar i påverkansarbetet på fakultets- och institutionsnivå, de fungerar som övningsfält för samhällelig aktivitet och de erbjuder tjänster som ökar medlemmarnas välmående. I studentföreningarna kan man dessutom lära sig många sådana saker som inte ingår i universitetets undervisningsplan, men som ändå är en viktig del av universitetsstudierna och som hjälper en att växa till en bildad människa.

Bland HUS många föreningar finns nationer, ämnes- och fakultetsföreningar, politiska och samhälleliga föreningar, körer, orkestrar, teatrar och andra kulturföreningar, internationella föreningar, idrotts- och spelföreningar. De flesta av dem är öppna för alla intresserade. HUS föreningsfält, en sammanfattning med visualiserade nyckeltal (på finska).

I denna avdelning finns en katalog över alla de föreningar som verkar inom HUS och information om hur man grundar en ny förening.

Kontaktuppgifter till föreningsutskottet och information om utskottets verksamhet finns här.