För föreningar

Föreningarna vid HUS

Ämnes- och fakultetsföreningar

Helsingfors universitet har elva fakulteter. Vid alla fakulteter har studenterna grundat föreningar för dem som studerar samma ämne. På flera fakulteter finns en fakultetsförening som koordinerar ämnesföreningarnas verksamhet. På universitetet finns också mångvetenskapliga ämnesföreningar som överskrider fakultetsgränserna.

Teologiska fakulteten

Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (teologi)

Juridiska fakulteten

Codex (juridik, svenskspråkig)
Justus rf (juridik, Vasa)
Pykälä ry (juridik)

Medicinska fakulteten

Foni Ry (logopedi)
Hammaslääketieteenkandidaattiseura (odontologi)
Kompleksi (psykologi)
Lääketieteenkandidaattiseura (medicin)
Medicinarklubben Thorax rf (medicin, svenskspråkig)

Humanistiska fakulteten

Humanisticum ry. (fakultetsförening)
Aistimus ry (estetik)
Aksentti (finska språket och kulturen)
Allofoni ry (fonetik och talkommunikation)
Aspekti (allmän språkvetenskap och språkteknologi)
Bouffe (fransk filologi)
Daina (baltiska språk och kulturer)
Dilemma (filosofi)
Divina Compagnia (italiensk filologi)
Eidos (konsthistoria)
Fibula (arkeologi)
Frontier (Nordamerikastudier)
Historicus rf (historia, svenskspråkig)
Intelligenzia (kognitionsvetenskap)
Karavaani (asiatiska och afrikanska språk och kulturer)
Katharsis (allmän litteratur)
KouKi ry (översättningsvetenskap)
Kronos (Finlands och Nordens historia, allmän historia)
Macondo (Sydamerikastudier)
Mythos (religionsvetenskap)
NEFA-Helsinki ry. (folkloristik och etnologi)
Putkinotko (inhemsk litteratur)
Ráidu (sameforskning)
Repliikki (teatervetenskap)
Rupla (slaviska språk och kulturer)
Saga rf (nordiska språk)
Sasha (Alexanderinstitutet)
Setenta (iberoromanska språk)
Siula (finska språket och kulturen, finsk-ugriska språk)
SUB (engelsk filologi)
Symposion (klassiska språk)
Synkooppi (musikvetenskap)
Umlaut (germansk filologi)
Vastakarva (könsforskning)
Vietti (Rysslands- och Östeuropaforskning)
artmark. (konstkritik)

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten

Matlu ry (fakultetsförening)
Limes (matematik, fysik, kemi, datavetenskap, geografi, geologi)
Geysir (geofysik)
Helsingin Yliopiston Kemistit ry (kemi)
HY:n polymeeri- ja puukemistit (trä- och polymerkemi)
Lambda (datavetenskap, språkvetenskap, matematik)
Maantieteen opiskelijat (geografi)
Matrix ry (matematik)
Meridiaani (astronomi)
Resonans rf (fysik)
Spektrum (matematik, kemi, fysik, datavetenskap, svenskspråkig)
Svenska Naturvetarklubben (biologi och geografi, svenskspråkig)
Synop (meteorologi)
TKO-äly (datavetenskap)
Vasara (geologi)

Farmaceutiska fakulteten

Universitetets farmaciekår rf (farmaci)

Bio- och miljövetenskapliga fakulteten

Biosfääri ry (fakultetsförening)
BOA ry (bioteknik)
Helix (biokemi, cell- och molekylärbiologi)
Natura ry (miljöekologi)
Symbioosi (biologi)
Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (miljövetenskaper)

Pedagogiska fakulteten

Condus ry (fakultetsförening)
Aikuiskasvatuksen Kilta (vuxenpedagogik)
Didacta (pedagogik och vuxenpedagogik, svenskspråkig)
EBE (barnträdgårdslärare)
Erikeepperi (specialpedagogik)
Helsingin aineenopettajiksi opiskelevat (ämneslärare)
Kopeda (hushållsvetenskap)
Peduca (klasslärare, allmän pedagogik, vuxenpedagogik)
Phenomena (klasslärare, pedagogisk psykologi)
Tekstiilarit (slöjdvetenskap)

Statsvetenskapliga fakulteten

Kannstöparna rf (fakultetsförening)
Kansantaloustieteen opiskelijat (nationalekonomi)
Kehitysmaatutkimuksen opiskelijat (u-landsforskning)
Kontakti ry (sociologi)Mana ry (social- och kulturantropologi)
Media (kommunikation)
Moodi (statistik)
Poliittisen historian opiskelijat (politisk historia)
Politicus (föreningen för Helsingfors universitets statsvetare som är intresserade av svenskspråkig verksamhet)
Status (socialpsykologi)
Stigma ry. (socialpolitik)
Stydi ry (socialt arbete)Talous- ja sosiaalihistorian opiskelijat (ekonomisk historia och socialhistoria)
Valtio-opin opiskelijat(statsvetenskap)
StudentOrganisationen vid Soc&kom rf (fakultetsförening för Soc&Kom, svenskspråkig)
Borderline (socialpsykologi, svenskspråkig)
Bricolage (tvärvetenskaplig, samhällsvetenskaper)Habitus (sociologi, svenskspråkig)
Journalistföreningen vid Soc&kom (journalistik, svenskspråkig)Statsvett (statsvetenskap, svenskspråkig)
Octavia(socialt arbete, svenskspråkig)

Argikultur-forstvetenskapliga fakulteten

Agroforststudenternas förbund rf (fakultetsförening)
Agro-Forst (agrikultur- och forstvetenskap, svenskspråkig)
Lipidi (livsmedelsvetenskap)
Markkina-Agraarit (lantbruksekonomi och -politik, lantbrukets företagsekonomi, marknadsföring)
Metsäylioppilaat (forstvetenskaper)
Oikos (konsumentekonomi och livsmedelsvetenskap)
Sampsa (agrikulturvetenskaper)
Viikin taloustieteilijät (livsmedelsekonomi)
Viri Lactis (mjölkteknologi)
Voluntas (marknadsföring)
Vuorovaikeutus (miljöekonomi)
Ympäristötieteiden opiskelijat MYY ry (miljövetenskaper)

Vetenärmedicinska fakulteten

Veterinärmedicinska kandidatföreningen EKY ry (veterinärmedicin)