För föreningar

Föreningarna vid HUS

Att grunda en ny förening som verkar inom HUS

Inom HUS verkar just nu ca 250 föreningar. Alla föreningar för studerande vid Helsingfors universitet hör inte automatiskt till HUS. Det är enbart de föreningar som har upptagits i HUS föreningsregister som får använda sig av HUS föreningstjänster.

Allmänna anvisningar om hur man grundar en förening och modellstadgar finns på Patent- och registerstyrelsens webbplats (även på svenska) och i  HUS Föreningswiki (på finska). Föreningar kan upptas i HUS om de uppfyller reglerna för föreningar som verkar inom HUS.

Ansöka om att upptas i HUS

Föreningar som vill bli upptagna i HUS ska fylla i en elektronisk ansökningsblankett i TAHLO-systemet som finns på HUS webbplats och lämna in alla nödvändiga bilagor, antingen genom TAHLO eller till HUS servicebyrå. Ansökningstiden bestäms årligen, vanligtvis är den två gånger per år: för vårens ansökning före utgången av februari månad och på hösten före utgången av september. De senaste anvisningarna för ansökningen publiceras i HUS medlemsbulletin och i bloggen Ajankohtaista järjestöasiaa.

Mera information:
HUS styrelsemedlem Santeri Velin, santeri.velin [ a ] hyy.fi, 050 543 9615
Sakkunnig (föreningar) Emi Maeda, jarjestosihteeri [ a ] hyy.fi, 050 537 3798