För föreningar

Föreningarna vid HUS

Studiepoäng för föreningsaktivitet

Enligt ett beslut av rektor för Helsingfors universitet (77/2011) kan kan man i examina som avläggs vid Helsingfors universitets fakulteter inkludera max. 10 studiepoäng för minst ett år långa förtroendeuppdrag i studentkåren, de föreningar som verkar inom studentkåren, nationerna eller högskolornas officiella förvaltningsorgan.

I nuläget beviljar alla Helsingfors universitets elva fakulteter åtminstone några studiepoäng för förtroendeuppdrag. Olika fakulteter följer dock olika praxis i fråga om vilka typer av föreningsaktivitet de beviljar studiepoäng för och hur studenterna ska göra för att ansöka om studiepoäng. På denna sida har vi samlat fakulteternas anvisningar för hösten 2013, uppgifterna är insamlade våren 2013. Efter att denna kartläggning gjordes har en del fakulteter förändrat t.ex. sin informationspraxis. Om systemet har förändrats på din fakultet eller om anvisningarna på denna sida inte stämmer ber vi dig kontakta HUS sakkunniga i föreningsfrågor.

HUS utredning från 2013 om studiepoäng som beviljas för verksamhet i förvaltningen och i föreningar finns här.

(Beskrivningar och länkar tyvärr enbart på finska.)

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta
Eläinlääketieteellinen tiedekunta
Farmasian tiedekunta
Humanistinen tiedekunta
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Lääketieteellinen tiedekunta
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
Teologinen tiedekunta
Valtiotieteellinen tiedekunta 

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta (2-10 opintopistettä): 

Ulkoiset verkkosivut: http://www.helsinki.fi/bio/opiskelu/jarjestot
Alma: http://www.helsinki.fi/bio/liitetiedostot/opiskelu/hallinto_jarjestotoiminta_opintopisteet.pdf (Bio-ja ympäristötieteellinen tiedekunta -> Opintoasioiden määräyksiä ja ohjeita -> Hallinto- ja järjestötoiminnan opintopisteet)
WebOodi: 570006

Eläinlääketieteellinen tiedekunta (2-3 opintopistettä): 

Opinto-opas: Vaihtoehtoiset opinnot -> Hallinto ja päätöksenteko yliopistossa
WebOodi: 90391

Farmasian tiedekunta (1-10 opintopistettä): 

Opinto-opas: Tiedekunnan tutkintorakenteiden kuvauksen yhteydessä maininta opintojaksosta nimeltä Yliopiston hallinto- ja opiskelijajärjestötoiminta
WebOodi: 590163

Humanistinen tiedekunta (3-8 opintopistettä): 

Flamma: https://flamma.helsinki.fi/fi/HY297705 (Opiskelijalle -> Neljäs ikkuna -> Opintopisteet järjestötoiminnasta)
Flammasta ladattavia hakemuslomakkeita löytyy myös paperisena tiedekunnan kansliasta osoitteesta Fabianinkatu 33, 2. kerros.

Käyttäytymistieteellinen tiedekunta (1-10 opintopistettä):

Tietoa opintopisteiden myöntämisestä ja hakemisesta löytyy tiedekuntajärjestö Condus ry:n verkkosivuilta osoitteesta http://www.condus.fi/@Bin/207068/Opintopisteet+ainej%C3%A4rjest%C3%B6ty%....

Lääketieteellinen tiedekunta (1,5-4,5 opintopistettä): 

Ulkoiset verkkosivut: 

http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/ll_pysyvaismaarayksetIII.html#valinnaiset
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/perustutkinnot/valinnaiset.html,
http://www.med.helsinki.fi/peruskoulutus/docs/perustutkinnot/lomakkeet/valinnaiset_opinnot_kaavake2013.pdf

Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (1-10 opintopistettä): 

Opinto-opas: Elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos -> Y206 Osallistuminen yliopiston hallinto- ja järjestötoimintaan. Vaikka maininta on vain yhden laitoksen kohdalla, ovat käytännöt samat koko tiedekunnassa ja opintopisteitä voivat siis hakea myös muiden laitosten opiskelijat.
WebOodi: Y206

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (2-5 opintopistettä): 

Ulkoiset verkkosivut: http://www.helsinki.fi/ml/lomakkeet/jarjestopisteet.pdf 

Oikeustieteellinen tiedekunta (3-6 opintopistettä): 

Opinto-opas: Yhdistystoiminnan käytännön taidot lakimiehelle.
WebOodi: 22043

Teologinen tiedekunta (2-5 opintopistettä): 

Opinto-opas: Valinnaiset opinnot -> Opintopisteiden myöntäminen järjestötoiminnasta.

Valtiotieteellinen tiedekunta (3-10 opintopistettä: 

Ulkoiset verkkosivut:
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijalle/lomakkeet/lomakej%C3%A4rjest%C3%B6pisteist%C3%A4.rtf
http://www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/opiskelu/opiskelijalle/lomakkeet/hallinto-%20ja%20j%C3%A4rjest%C3%B6toiminta.rtf