För föreningar

Föreningarna vid HUS

Föreningsutskottet

Samarbetsorgan och informationskanal för föreningarna inom HUS

HUS försöker erbjuda sina ca 30 000 medlemmar så mångsidig verksamhet som möjligt. Bäst lyckas det genom föreningarna och därför är också stödet till föreningsverksamheten en av HUS viktigaste uppgifter.

Föreningsutskottet är en jovial mångsysslare inom föreningssektorn. Kom med, så kan du hitta dig själv räknande sönderdansade bord i Alinasalen – eller vara med om att utveckla föreningsservicen och -kommunikationen. Kaffe med bulle! Sitzar mitt på gatan! Föreningsutskottet samlar på ett konstruktivt sätt åsikterna inom HUS mångfasetterade föreningsfält och utvecklar nya koncept, belönar föreningar och erbjuder stöd och nätverk för de utmaningar som föreningarna möter i sin vardag.

Inom HUS verkade år 2012 närmare 250 föreningar. HUS erbjuder en lång rad tjänster för dem.
Till föreningsutskottets verksamhetsområde hör:
- HUS tjänster för föreningarna
- Ärenden som rör lokaler och kurser för föreningarna i hur lokalerna får användas
- Föreningsinformation
- Samverkan mellan HUS och föreningarna

Ta kontakt: jarj-vlk@helsinki.fi

Om du vill gå med i föreningsutskottet ska du skicka e-post till adressen majordomo@helsinki.fi, lämna rubrikfältet tomt och skriv ”subcribe jarj-vlk” (utan citationstecken) på första raden i själva meddelandet.

Information om aktuella ärenden och evenemang i föreningsutskottet hittar du på utskottets FB-sida: https://www.facebook.com/jarjestovaliokunta