Kontakt

Styrelse

Sara Järvinen
Ordförande i ekonomidirektionen, arbetsliv, studenter med familj
sara.jarvinen@hyy.fi
050 595 0324

Jane Kärnä
Föreningar, föreningskommunikation, likabehandling (föreningar)
jane.karna@hyy.fi
050 543 9615

Laura Wathén
Frivilliga, hälsa, motion, likabehandling (universitet och samhälle)
laura.wathen@hyy.fi
050 409 1383

Sebastian Österman
Utbildningspolitik (riksnivå), intressebevakningskommunikation, tvåspråkighet, miljö
sebastian.osterman@hyy.fi
040 844 5620