Kontakt

Styrelse

Claes Bergh
Ylva, tvåspråkighet, frändefolk, studentkårens strategi
050 5950327
claes.bergh@hyy.fi

Anna Lemström
Val, staden (WSC), försörjning, likabehandling (samhälle)
050 4751280
anna.lemstrom@hyy.fi

Aleksi Rytkönen
Utbildningspolitik (studieförmåga), likabehandling (universitet), miljö
050 4727478
aleksi.rytkonen@hyy.fi

Ilona Raimas
Utbildningspolitik (studentrepresentanter), rättskydd
046 9217850
ilona.raimas@hyy.fi