Media och arkiv

Åtminstone var fjärde nya stadsfullmäktigemedlem stöder HUS initiativ

01.11.2012

Alltsomallt 20 medlemmar av Helsingfors nya stadsfullmäktige undertecknade före valet två eller tre av HUS målsättningar gällande staden. Initiativen, som var skrivna i formen av fullmäktigemotioner, handlade om studentbostäder, ett bilfritt centrumcampus och om att förbättra den tvärgående trafiken. Även 23 nya ersättare i stadsfullmäktige stöder ett eller flera initiativ. Största delen av de undertecknade ställde sig bakom alla tre initiativ. Dessutom hade många andra nya stadsfullmäktigeledamöter valteman som liknade HUS initiativ.

HUS utredde före kommunalvalet de helsingforsiska kandidaternas åsikter i tre frågor som påverkar vardagen bland de studerande vid Helsingfors universitet och som styrs av beslut på kommunal nivå. Sammanlagt 137 kommunalvalskandidater undertecknade ett, två eller alla av HUS initiativ.  Undertecknarna representerade alla nuvarande fullmäktigepartier förutom kristdemokraterna och dessutom piratpartiet. Meningen med initiativen var att underlätta de studerandes röstningsbeslut.

Initiativet som gäller boende kräver att Helsingfors reserverar tomter för att producera i medeltal 200 studentbostäder per år i områden med goda kollektivtrafikförbindelser som ligger nära campusområdena. Det andra initiativet föreslår att de centrala gatorna på Helsingfors universitets centrumcampus omvandlas till gågator. Undertecknarna av det tredje initiativet vill att Helsinfors stad i samarbete med Esbo gör upp en plan för hur man kunde underlätta den kollektiva tvärtrafiken och cykeltrafiken mellan högskolornas campusområden. Initiativens undertecknare och de oavkortade texterna hittas på adressen www.hyy.fi/initiativ.

Mera information:

Sofia Lindqvist, sakkunnig (boende, hälsa, staden), sofia.lindqvist(at)hyy.fi, tfn 050 543 9605

Hanna Hannus, styrelsemedlem, hanna.hannus(at)hyy.fi, tfn 050 576 5073

www.hyy.fi/initiativ