Media och arkiv

”Stora hjulet” börjar rulla – universitetets examensprogram reformeras

01.04.2015

I början av året körde universitetsledningen igång ett projekt, ”Iso pyörä” (Stora hjulet) för att reformera universitetets strukturer och examina. I bakgrunden till det finns många stora utbildningspolitiska frågor som är betydligt större än Helsingfors universitet, som den strukturpolitiska debatten, profileringen av högskolorna, studenternas möjligheter att röra sig mellan olika examensprogram, förkortning av studietiden och internationaliseringen. Avsikten är att förnya undervisningen vid universitetet i enlighet med Bolognaprocessen, det vill säga separera lägre och högre högskoleexamina och göra dem till tydligare, mera självständiga helheter. Samtidigt ska studentantagningen reformeras och utbildningens innehåll och examina förändras så att de bättre motsvarar de krav som arbetslivet ställer.

 

I ”det stora hjulet” ska man ställa upp egna mål för varje fakultet, så alla fakulteter kommer inte att genomgå samma förändringar. För mera information lönar det sig att fråga studentrepresentanterna, chefen för studieärenden eller vicedekanus med ansvar för undervisningen på din egen fakultet.

 

Prorektor Keijo Hämäläinen har önskat att studenterna ska komma med nya idéer och aktivt delta i projektet! Studenterna kan kontakta studentrepresentanterna i universitetets förvaltning eller fakultetens undervisningsförvaltning. Fakulteterna kommer att informera om olika sätt att delta bara projektet framskrider.

 

Reformen innebär positiva möjligheter. Exempelvis genom att det ska bli lättare att röra sig över fakultetsgränserna från ett examensprogram till ett annat och genom att undervisningens innehåll uppdateras. För att reformen ska bli lyckad förutsätter HUS öppenhet i projektet, att studenterna kan delta och att man under hela projektet informerar om det på ett sätt som också beaktar studenterna.

 

Studenterna måste från första början engageras i reformarbetet – och man måste kunna hålla dem kvar då ”det stora hjulet” introduceras på fakulteterna. Reformen måste fokusera på undervisningens kvalitet, och man får inte heller glömma studenternas rättsskydd. Reformen får inte användas för att underminera det breda undervisningsutbud som ett bildningsuniversitetet har.

 

Mera information på Flamma (tyvärr bara på finska): https://flamma.helsinki.fi/fi/tiedotteet/yleiset-tiedotteet-isopyora