Media och arkiv

627 kandidater vill sitta i HUS delegation – de obundna fortfarande starka

28.09.2012

Kandidatuppställningen för HUS delegationsval avslutades idag måndag klockan 12. Inom utsatt tid lämnade 627 studerande in sina kandidatanmälningsblanketter, vilket är nio flera än i föregående val, då de var 618. Tio olika grupperingar ställer upp kandidater, medan en kandidat är självständig. HUS centralvalnämnd fastställer kandidaterna på sitt möte 4.10.

”Jag är nöjd över att studenterna fortfarande vill kunna påverka och att det också i år finns mer än tio gånger så många kandidater som platser att fördela”, kommenterar HUS generalsekreterare Katri Korolainen-Virkajärvi.

Också i år är det nationerna (Osakuntalainen vaalirengas) som ställer upp det största antalet kandidater, 191, vilket är 30 flera än i föregående val som hölls i fjol. Antalet kandidater som ställer upp för HYAL (ämnesföreningarna) samt HELP (odontologi-, veterinärmedicin-, medicin- och juridikstudenterna samt de utländska studenternas förening Tsemppi Group) sjönk något jämfört med föregående val. HYAL lämnade in 107 kandidatblanketter (2011:116) och HELP 91 (2011:101). Svenska nationer och ämnesföreningar SNÄf r.f. lämnade in 25 kandidatblanketter (2011:18). Ungefär två tredjedelar av alla kandidater är obundna. För tillfället har HYAL 21 mandat av de 60 i delegationen, medan nationerna och HELP båda har 10.

Av de politiska föreningarna ökade vänstern sitt kandidatantal, medan antalet kandidater i alla högergrupperingar sjönk. Obunden vänsters och De Gröna vid HUS gemensamma valring Maailmanpyörä har nu 99 kandidater (2011:92), Socialdemokratiska studerande 31 (2011:24), valringen Oikea suunta (Kokoomusopiskelijat, Keskeiset och en kandidat som står utanför valförbunden) 67 (2011:91).

I delegationsvalet deltar också piratpartiet (Piraatit), sannfinländarna (Perussuomalainen vaaliliitto), liberalerna (Liberaalinen vaaliliitto) och en kandidat som inte hör till någon lista.

Centralvalnämnden fastställer kandidaterna på sitt möte 4.10. Det preliminära antalet kandidater per gruppering är:

Gruppering Kandidater 2012 Kandidater 2011
HELP 91 101
HYAL 107 116
Liberaalinen vaaliliitto 3 2
Maailmanpyörä 99 92
Oikea Suunta 67 91
Socialdemokratiska studerande 31 24
Osakuntalainen vaalirengas 191 161
Perussuomalainen vaaliliitto 4 3
Piraatit 8 10
Svenska nationer och ämnesföreningar SNÄf r.f. 25 18
liittoihin kuulumaton ehdokas 1  

I HUS delegationsval väljs studentkårens högsta beslutande organ, delegationen som har 60 medlemmar. Röstberättigade är HUS medlemmar, det vill säga närmare 30 000 studerande vid Helsingfors universitet.

Man kan utnyttja sin rösträtt i sammanlagt 14 vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och i universitetets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet blir klart på valvakan i Gamla studenthuset (Mannerheimvägen 3) sent på kvällen onsdagen den 7 mars.

I fjol valdes HUS delegation undantagsvis bara för ett år för att delegationsvalet i fortsättningen inte ska hållas samma år som universitetets förvaltningsval. Den delegation som väljs nu har en mandatperiod på två år.