Media och arkiv

635 vill in i HUS delegation – antalet sossekandidater ökar, högern minskar

06.10.2014

På måndag kl. 12 upphörde kandidatuppställningen inför delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet. Sammanlagt lämnades 635 kandidatanmälningsblanketter in inom utsatt tid. Antalet kandidater är alltså lite högre än i det senaste delegationsvalet 2012, då de var 627. I år ställer 11 grupperingar upp i valet. HUS centralvalnämnd fastställer kandidaterna på sitt möte 8.10.

Flest kandidater har denna gång nationernas valring, Osakuntalainen vaalirengas, som ställer upp 145 kandidater. Nationernas kandidater är dock betydligt färre än i det senaste valet, då de var 191. De övriga stora obundna grupperingarna ökade däremot sitt kandidatantal: gruppen HYAL+Tsemppi (ämnesföreningar och utländska studerande) har 127 kandidater (2012: 107), HELP (tandläkar-, läkar- och juridikstuderande) 106 (2012: 91). De svenskspråkiga nationernas och ämnesföreningarnas grupp SNäf har i år 36 kandidater (2012: 25).

I valet finns också en ny obunden gruppering, Maltilliset. Gruppens lista har tio kandidater, alla från statsvetenskapliga fakulteten.

Av de politiska grupperna har Sosialidemokraattiset opiskelijat – OSY ökat sitt kandidatantal märkbart: medan den 2012 hade 31 kandidater är de nu 54. De gröna vid HUS och obunden vänsters grupp Maailmanpyörä har i år 100 kandidater på sin lista (2012: 99). Högergrupperingarnas kandidater är betydligt färre än förra gången: samlingspartisternas och centerns valring Edistykselliset har 43 kandidater, medan de i fjol var 67. Sannfinländarna har 8 kandidater, piraterna 4 och liberalerna 2.

- Det är fint att studenterna fortfarande är intresserade av att påverka och att det också finns en ny gruppering. För socialdemokraternas del kan man tala om en stor ökning, samtidigt som vänstern och de gröna fortfarande är starka. Högerns kandidatantal minskade dock för fjärde gången i rad. De obundna är fortfarande den klart största gruppen, åtminstone i fråga om antalet kandidater, säger HUS generalsekreterare Katri Korolainen.

HUS delegationsval hålls 4–5.11. I valet utses delegationen, HUS högsta beslutande organ, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla studentkårens medlemmar, det vill säga de ca 28000 studenterna vid Helsingfors universitet. Delegationen beslutar bland annat om huvudlinjerna i studentkårens ekonomi, om stadgarna och om köp och försäljning av fastigheter. Delegationen väljer också studentkårens generalsekreterare och chefredaktören för Ylioppilaslehti. Den nya delegationen inleder sitt arbete 1.12.2014.

Väljarna kan utnyttja sin rösträtt i 14 röstlokaler på Helsingfors universitets fyra campus och i universitetets filialer i Lahtis och Vasa. Valresultatet klarnar under valvakan på restaurang Virgin Oil i Nya studenthuset (Mannerheimvägen 5) sent på kvällen onsdagen den 5 november. HUS centralvalnämnd fastställer valresultatet efter kontrollräkningen 13.11.2014.

Antal kandidater (förändring jämfört med föregående val inom parentes)

Osakuntalainen vaalirengas 145 (-46)
HYAL+Tsemppi 127 (+20, i förra valet ingick Tsemppi i HELP)
- HYAL 115
- Tsemppi 12
HELP 106 (+15)
Maailmanpyörä 100 (+1)
- Obunden vänster 50
- De Gröna vid HUS 50
Sosialidemokraattiset opiskelijat – OSY 54 (+23)
Edistykselliset 43 (-24, i förra valet under namnet Oikea suunta)
- Keskeiset 7
- Kokoomusopiskelijat 36
Svenska nationer och ämnesföreningar SNÄf r.f. 36 (+11)
Maltilliset 10 (ny gruppering)
Perussuomalaiset 8 (+4)
Piraatit 4 (-4)
Liberaalit 2 (-1)