Media och arkiv

9,1% förhandsröstade i HUS delegationsval

31.10.2014

Pressmeddelande 31.10.2014
Fritt för publicering

Förhandsröstningen i delegationsvalet vid Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) var livlig. I år förhandsröstade en större andel av studenterna än någonsin förr.

Förhandsröstningen pågick i två dagar och den avslutades idag, torsdag 30.10 kl. 17.00. 2470 studerande eller cirka 9,1 % av de röstberättigade deltog i förhandsröstningen. Röstberättigade är alla de cirka 27 000 närvaroanmälda studenterna vid Helsingfors universitet.

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) håller delegationsval 4–5.11.2014 för att utse studentkårens högsta beslutande organ, delegationen, som har 60 medlemmar. Delegationens tvååriga mandatperiod börjar 1.12.2014.

Antalet förhandsröstande var något lägre än i föregående val, som hölls 2012. I det föregående valet, som hölls 2012, förhandsröstade 2671 personer och andelen förhandsröstande var 9,5 procent. Vanligtvis brukar studenterna vara mera ivriga att rösta på de egentliga valdagarna.

Under de egentliga valdagarna 4–5.11 kan studenterna rösta i sammanlagt tolv vallokaler på Helsingfors universitets fyra campus och dessutom i universitetets filialer i Lahtis och Vasa. I HUS delegationsval kandiderar sammanlagt 626 studenter. Antalet kandidater är något större än i det föregående valet 2012, då de var 622. Kandidater har ställts upp av elva olika grupperingar, av vilka en del kommer att verka som flera olika grupper i delegationen. På studentkårens valsidor hyy.fi/val kan man få närmare information om valringarna, valförbunden och antalet uppställda kandidater.

Under valdagarna kommer valkampanjerna att synas i närheten av campusområdena runtom i staden. Valet kulminerar i en valvaka på restaurang Virgin oil på onsdagskvällen 5.11. Valvakan är öppen för alla.

På 2000-talet har valdeltagandet i HUS delegationsval varit högre än valdeltagandet i hela landet.

HUS delegationsval (valdeltagande)
2001: 28,92
2003: 31,56
2005: 34,88
2007: 33,2
2009: 35,2
2011: 34,2
2012: 32,3 %

Valdeltagandet i delegationsval på riksnivå
2001: 27,5
2003: 29,7
2005: 26,1
2007: 27,6
2009: 28,4
2011: 29,6
2013: 24,96 %

HUS informerar om resultatet i delegationsvalet genast på onsdagskvällen 5.11, då det preliminära valresultatet är klart. Centralvalnämnden fastställer resultatet efter att kontrollräkningsnämnden avslutat kontrollräkningen 13.11.2014.

Delegationsval hålls varannan höst i nästan alla studentkårer i Finland. I HUS har valet dock en annan rytm än i övriga studentkårer – förutom HUS är det bara Svenska Handelshögskolans Studentkår som håller val i år. HUS val hålls alltid jämna år, medan de andra studentkårernas delegationsval hålls udda år.

Mera information om HUS-valet ger generalsekreterare Katri Korolainen, paasihteeri(at)hyy.fi, 0400 816 426 och informatör Jenni Heikkinen, tiedottaja(at)hyy.fi, 050 543 9609.