Media och arkiv

Aaro Riitakorpi blir HUS nya generalsekreterare

16.10.2017

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS har på sitt möte 10.10.2017 valt juris studerande Aaro Riitakorpi till ny generalsekreterare. Han inleder sitt treåriga mandat i november med en introduktionsperiod.

Riitakorpi, 29, studerar juridik vid Helsingfors universitet. Han har bred erfarenhet av olika förtroendeuppdrag i studentkårer och Helsingfors universitets förvaltning. I HUS har Riitakorpi bland annat varit styrelsemedlem år 2011 och medlem i HUS Gruppens styrelse åren 2012–2015. Han har också varit generalsekreterare för Sibelius-Akademins studentkår åren 2012–2013 och ordförande för De gröna unga och Studerandenas förbund år 2014.

Senast har Riitakorpi varit studentkårens sakkunniga för utbildningspolitik sedan augusti 2016.

Generalsekreteraren leder HUS verksamhet. Hen ansvarar bland annat för studentkårens operativa verksamhet och ekonomi och är chef för studentkårens cirka 20 sakkunniga och anställda. Dessutom utvecklar generalsekreteraren HUS organisation och sköter den allmänna intressebevakningen samt relationerna till intressentgrupper.

Studentkåren vid Helsingfors universitet HUS är ett offentligrättsligt samfund med cirka 27 000 universitetsstuderande som medlemmar. HUS är en intresse- och serviceorganisation för medlemmarna och de föreningar som verkar inom studentkåren.

Mer information:
Jannica Aalto, generalsekreterare
0400 816 426
jannica.aalto@hyy.fi