Media och arkiv

Aino Jones blir HUS sakkunnig i internationella ärenden och försörjningsfrågor

12.06.2015

Aino Jones (hum. kand.) blir HUS sakkunnig med ansvar för internationella ärenden och försörjningsfrågor för heltidsanställning på viss tid under en studieledighet, 17.8.2015–15.4.2017.


Den sakkunniga har det huvudsakliga ansvaret för försörjningsfrågor och för intressebevakning i frågor som rör utländska studerande, i synnerhet vid Helsingfors universitet. I internationella ärenden ligger tyngdpunkten på att följa upp internationaliseringen av Helsingfors universitet och integreringen av utländska studerande. I försörjningsfrågor är det centrala att följa upp frågor som rör studiestöd och försörjning, att observera och lyfta fram eventuella problem och göra påverkansarbete kring dem, samt att informera studentkårens medlemmar i frågor som rör deras ekonomi.


Jones har jobbat i Helsingfors universitet som byråsekreterare och i sekä Helsinki Education and Research Area HERA som projektsekreterare till evenemanger och intressebevakning för internationella studerande. Jones var HUS styrelsemedlem i 2012 med ansvar för internationella ärenden och boende. Hon har också haft flera olika förtroendeuppdrag i HUS, Helsingfors universitetets förvaltning och HUS Gruppen. Jones studerar allmän språkvetenskap vid humanistiska fakultetet.