Media och arkiv

Aktuellt nu vid uni del 2/5: Vad ska uni skära ned på, och hur?

11.11.2015

Vad ska uni skära ned på, och hur?

Förändringsprogram, nedskärningsprogram, sparprogram – i september 2015 började Helsingfors universitet planera för omfattande nedskärningar. Universitetet måste anpassa sin ekonomi på grund av regeringens beslut om massiva nedskärningar i universitetens finansiering.

Nedskärningarna som drabbar Helsingfors universitet är enligt universitetets egna uppskattningar 106 miljoner euro fram till 2020. Universitetets styrelse försöker spara in sammanlagt 86 miljoner euro, vilket betyder att man måste dra ner på kostnaderna över hela organisationen. Den sparsamma linjen kommer sannolikt att fortsätta de närmaste åren, om man inte till exempel får betydande donationer som kan ge universitetet ovanligt stora intäkter.

Apotekskompensationen slopas – nästan 30 miljoner faller bort

Den största nedskärningen som uttryckligen riktas mot Helsingfors universitet är att den så kallade apotekskompensationen faller bort, vilket innebär ett hål på cirka 29 miljoner i universitetets budget varje år. Apotekskompensationen går ut på att staten hittills har betalat tillbaka den apoteksavgift som universitetet har betalat för Universitetsapoteken.

Universitetets styrelse lämnade i oktober in ett utlåtande om slopandet av apotekskompensationen till undervisnings- och kulturministeriet. Enligt universitetet betyder ett slopande av kompensationen att man ingriper i universitetets autonomi. Utlåtandet finns här:
http://jolu.it.helsinki.fi/halvi/hallinto/HYhallitus.nsf/821ea8991f743f7...$FILE/Liite%2003%20HYn_lausunto_Yliopistolaki75.3.pdf

Förutom att apotekskompensationen slopas får också Finlands Akademi och Tekes minskad finansiering. Eftersom de beviljar forskningsanslag leder det till att universitetet får ännu mindre medel för sin forskning.

Mindre personal, mindre lokaler

Universitetets största utgiftsposter består av lokaler och löner.

På senare år har universitetet enbart kunnat anställa förvaltningspersonal av motiverade skäl. På grund av förändringsprogrammet och de pågående samarbetsförhandlingarna råder det rekryteringsförbud på universitetet, det vill säga att man tills vidare inte gör några nyanställningar alls. I september inledde universitetet samarbetsförhandlingar som siktar till att minska personalen med max. 1200. Eftersom mer än hälften av de anställda på uni arbetar med undervisning och forskning kommer också de att beröras av samarbetsförhandlingarna och uppsägningarna.

Uppsägningarna påverkar oundvikligen fakulteternas och institutionernas möjligheter att ordna undervisning, se till att studierna löper smidigt och göra högkvalitativ forskning.

Universitetsstyrelsens mål är att kvaliteten på undervisning och forskning inte ska bli lidande. Men det är ändå sannolikt att ovissheten, uppsägningarna och övergångsskedet också kommer att påverka servicen för studerande och forskare och deras vardag efter att uppsägningarna har trätt i kraft. Alla enheters basfinansiering skärs ned med 20 procent, vilket betyder att det knappast anställs några timlärare den närmaste framtiden.

Universitetet kommer sannolikt också att försöka skära ner på hyres- och underhållskostnaderna genom att minska sina lokaler på campusområdena. Det har man också velat göra redan tidigare, men i och med förändringsprogrammet kommer man nu att tvingas se ännu mera kritiskt på lokalanvändningen.
Förutom personal- och lokalkostnader tar förändringsprogrammet också upp andra sparobjekt. Sannolikt kommer inbesparingarna också att drabba stödtjänster som bibliotek och IT-tjänster. Information om nedskärningsplanerna på din egen fakultet och institution får du av studentrepresentanterna på din enhet, deras kontaktuppgifter finns på din enhets webbsidor eller på hyy.helsinki.fi/halloped. Om du upplever några problem är det bra att kontakta studentkåren som kan föra saken vidare till universitetets ledning.

De slutgiltiga sparobjekten och -åtgärderna kommer att specificeras i universitetets målprogram för 2016, så än så länge vet man inte exakt hur nedskärningarna kommer att påverka studenterna. Studentkåren gör sitt bästa för att studenterna ska få information om inbesparingarna när besluten har fattats. I december ska universitetets styrelse godkänna målprogrammet för nästa år.

Inte bara nedskärningar

Förutom förändringsprogrammet pågår också flera andra reformer på universitetet: examensprogrammen reformeras i Stora hjulet, universitetets förvaltning ska reformeras, liksom också fakultetsstrukturen. Alla de förändringarna berättar vi mera om i den här artikelserien under höstens lopp.

Stora hjulet är en reform som inleddes redan före riksdagsvalet och före beskedet om de massiva nedskärningarna i universitetets finansiering. Målet med den reformen är att förbättra undervisningens kvalitet och ge examina större relevans i arbetslivet.

Universitetet informerar om förändringsprogrammet på Flamma, adressen är: https://flamma.helsinki.fi/portal/home/sisalto?_nfpb=true&_pageLabel=con...