Media och arkiv

Anmälningen till campusodlingarna börjar 16.3!

11.03.2015

Campusodlingarna är öppna för studerande, forskarstuderande och personal vid Helsingfors universitet. Odlingar finns både i Vik och på centrumcampus. I Vik finns 35 odlingslådor på gräsmattan intill Biocenter 3. I centrum finns sammanlagt 50 odlingssäckar på innergårdarna till Snellmania (Unionsgatan 37) och Topelia (Unionsgatan 38). Varje odlare kan reservera en hel eller en halv odlingssäck eller -låda. Om du veta mera om campusodlingarna eller om utskottet som administrerar dem ska du läsa denna blogg http://blogs.helsinki.fi/kampusviljely-campus-farming/blogi/ eller kontakta campusodlingsutskottet!

 

Anmälningar tas emot från och med måndag 16.3.2015 kl. 9.00 fram till söndag 22.3.2015 kl. 18.00. Antalet platser är begränsat, så det lönar sig att vara snabb. Anmäl dig med denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58666/lomake.html.

 

Alla som har anmält sig får en lägesrapport per e-post inom en vecka från det att anmälningstiden gått ut.

 

Ögna igenom nedanstående information och anvisningar innan du anmäler dig.

 

Campusodlingarna har 85 odlingsplatser (säckar eller lådor) på minst ca 80 cm x 80 cm x 80 cm. Varje odlare kan reservera antingen en hel eller en halv odlingsplats. Odlarna väljs i den ordning de anmäler sig.

 

Odlingsplatserna i centrum finns på innergårdar med portar som är låsta på kvällar och veckoslut. Därför rekommenderar vi att anställda som har nyckel till Topelias port ska placera sig där. Snellmanias port öppnas med samma nyckel som den man använder för att komma till lärocentret Alexandria nattetid. Alla som ska odla på Snellmanias innegård uppmanas därför att skaffa en nyckel innan odlingsperioden börjar. Alternativet är att man enbart kan besöka sin odling vardagar under ”kanslitid”.

 

För campusodlingarna tas en liten avgift som används för att upprätthålla campusodlingen och ordna olika evenemang. En halv odlingsplats kostar 5 €, en hel 10 €. Utskottet för campusodlingarna förser odlarna med mull, gödsel, frön, verktyg, handledning, och ordnar också evenemang för dem.

 

Under våren hålls en kurs i stadsodling och i början av sommaren hålls ett startjippo, då odlarna får praktiska instruktioner och fröna delas ut. På sommaren hålls några evenemang och på hösten blir det skördefest!

 

Campusodlingen organiseras av utskottet för campusodlingarna. Den som vill kan komma med i verksamheten. Detta är frivillig verksamhet, så odlarna förutsätts ta hand om sina egna odlingsplatser (från starten ända till säsongens slut). Önskvärt är också att man har en gnutta gemenskapsanda. Även om alla har sina egna platser får man ta hand om andras odlingar också, och vi uppmanar alla att komma med på eventuella talkon eller andra arrangemang.

 

Läs e-blanketten noga då du anmäler dig, besvara frågorna så noggrant som möjligt. Om du får problem med anmälningen ska du kontakta campusodlingsutskottet.

 

Marianne Saviaho
Ordförande för campusodlingsutskottet
marianne.saviaho@helsinki.fi