Media och arkiv

Anne Soinsaari HUS nya sakkunniga

13.03.2018

HUS styrelse har valt Anne Soinsaari till HUS andra sakkunniga för utbildningspolitik. Hon inledde sitt arbete i mitten av februari. 

Den sakkunniga för utbildningspolitik ansvarar bland annat för utvecklingen av undervisningen vid Helsingfors universitet, nya undervisningsrelaterade trender och kopplingarna mellan studier och arbetsliv. Dessutom ingår det i arbetet att internt på kansliet och till exempel i sociala medier informera om det egna områdets ärenden.

Tidigare har Soinsaari bland annat arbetat som organisationssekreterare på Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund och satt sig in i temat livslångt lärande som högskolepraktikant på Undervisnings- och kulturministeriets högskole- och forskningspolitiska avdelning.  

Hon har en gedigen bakgrund i studentpolitiken från studentkåren vid Tammerfors universitet. Där satt Soinsaari två perioder i studentkårens delegation och ett år i styrelsen med ansvar för utbildningspolitiken. Dessutom satt hon i styrelsen för Tammerfors universitet i två år och som studentrepresentant i flera arbetsgrupper inom universitetet.

27-åriga Soinsaari är kandidat i samhällsvetenskaper. Hon finslipar som bäst sin avhandling pro gradu i sociologi vid Tammerfors universitet i ämnet universitetens samhälleliga genomslag. 

''Jag är glad och entusiastisk över mitt nya arbete! Som sakkunnig för högskolepolitik får jag jobba med intressanta frågor i en fantastiskt fin arbetsgemenskap och arbeta för HUS dröm om världens lyckligaste studenter som bygger upp en rättvisare värld'', säger Soinsaari.