Media och arkiv

Ansök om stöd för innovativa inlärningsformer!

13.03.2012

HUS beviljar understöd för nya studieprojekt som organiseras av studenter. Projekten kan t.ex. handla om att utveckla nya undervisningsmetoder, tillämpa teori i praktiken eller främja yrkesmässiga färdigheter. Stöd beviljas inte retroaktivt.

Sammanlagt delas 4800 euro ut (ca 100-500 euro per projekt). När understöden beviljas fästs uppmärksamhet vid initiativrikedom och inlärningsformer som uppmuntrar till aktivitet. De projekt som får stöd kan användas i HUS informationsmaterial som goda exempel på sådan här verksamhet.

Stöd beviljas exempelvis för:
– anskaffningar av material och utrustning
– kostnadsersättningar och avlöning av undervisningspersonal

Stöd beviljas inte för
• Kostnader för resor eller servering
• Tryckning av publikationer
• Graduprojekt
• Sådan basundervisning som institutionerna i första hand har ansvar för

Projektets ansvarsperson förbinder sig att lämna in en rapport om projektet efter att det har slutförts.

Ansökan om stöd görs i år med en webblankett. Blanketten finns på adressen https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27241/lomake.html

Du kontrollerar väl alla uppgifter innan du skickar iväg blanketten! Uppgifterna kan inte korrigeras i efterskott, så det lönar sig att i förväg fundera ut vilka uppgifter som behövs. Ansökan kan skissas upp i ett ordbehandlingsprogram, så är lätt att bara kopiera in uppgifterna i blanketten.

Den sista ansökningsdagen är onsdagen 11.4.2012 (kl. 15). Försenade ansökningar beaktas inte. Nästa ansökningsperiod är på hösten, då sådant stöd som eventuellt inte använts på våren delas ut. Information om den exakta tidpunkten för ansökan ges senare.

Alla sökande får senast 7.5. besked om stödet har beviljats. Mera information ger styrelsemedlem Suvi Pulkkinen, suvi.pulkkinen(at)hyy.fi p. 050-543961