Media och arkiv

Ansökningarna till HUS studentbostäder måste förnyas från 1.4

25.03.2015

Uthyrningsverksamheten och förvaltningen av HUS bostäder övergår från Hoas till Ovenia från och med 1.4.2015.

 

Alla som har ansökt om en HUS bostad via Hoas och vill fortsätta köa måste från och med 1.4 kl. 8.00 lämna in en ny ansökan på adressen www.ovenia.fi/asunnot/opiskelija-asunnot. (OBS! Länken öppnas först då. Tyvärr i detta skede bara på finska).

 

De ansökningar som är i kö (till Ida Aalbergs väg 1 och B-huset i Domus Academica) flyttas inte automatiskt över från Hoas till Ovenia. Dataskyddslagen förhindrar flyttningen av köuppgifterna från ett system till ett annat: HUS eller Ovenia får inte tillgång till köuppgifterna, varför kön måste upprättas på nytt från början. Lediga bostäder erbjuds i den ordning de nya ansökningarna har kommit in.

 

Bostädernas nuvarande invånare fortsätter som hyresgäster helt normalt utan förändringar. Hyreskontrakten förblir ikraft och hyresbetalningen fortsätter som vanligt.

 

Eftersom operatören för uthyrningsverksamheten har bytts gör FPA nya beslut om studiestödets bostadstillägg. Förändringen borde inte påverka utbetalningen av bostadstillägget och den fortsätter som vanligt. Eftersom Ovenia inte överför information till FPA automatiskt måste invånarna i fortsättningen själva sköta om att meddela FPA om eventuella förändringar i boendet.

 

Mer information:
Sofia Lindqvist, sakkunnig
sofia.lindqvist@hyy.fi
Tfn 050 543 9605