Media och arkiv

Ansku Holstila till HUS kommunalvalskoordinator

24.01.2017

Studentkåren vid Helsingfors universitet har valt pol.mag, miljövetenskapsstud. Ansku Holstila till kommunalvalskoordinator. Holstila inleder sitt arbete 24.1 och anställningen pågår till 24.5.2017.

Holstila har tidigare varit kampanjkoordinator för bland annat kampanjen Hiilivapaa Suomi och har dessutom arbetat med information och koordinering i andra klimatkampanjer.

Till kommunalvalskoordinatorns uppgifter hör bland annat att ordna kampanjevenemang, producera och skaffa informationsmaterial i anslutning till valet samt att främja World Student Capital-nätverkets målsättningar, speciellt i Helsingfors. Vid rekryteringen lades vikt vid de sökandes erfarenhet av stadspåverkande och deras kommunikationsförmågor.

HUS prioriterade mål för kommunalvalet 2017 är att försnabba byggandet av en Vetenskapsspårväg, så att byggnadsarbetena skulle kunna inledas 2025. Vetenskapsspåran blir en förenande länk för 40 procent av högskolestudenterna i huvudstadsregionen och i dess verkningsområde finns upp till 100 000 arbetsplatser.