Media och arkiv

Anu Aarnio HUS ordförande

18.12.2013

Delegationen för Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) valde på sitt möte 17.12.2013 pedagogie magister Anu Aarnio till ordförande för studentkåren. Aarnio verdade som HUS styrelsemedlem år 2009. För tillfället arbetar Aarnio som lärare.

Till studentkårens första vice ordförande valdes pedagogie magister Ville Ylikahri och till andra vice ordförande medicine doktor Sami Heistaro.

Studentkåren vid Helsingfors universitet grundades år 1868 och är Finlands äldsta och största studentkår. Dit hör ca 28 000 grundexamens- och forskarstuderande vid Helsingfors universitet. Studentkårens högsta beslutande organ är delegationen som har 60 medlemmar. HUS ordförande leder delegationens möten och representerar studentkåren. Styrelsens verksamhet leds av styrelseordföranden.