Media och arkiv

Att övergå till nya examina från 1.8.2017 – antagningen till populära magisterprogram begränsas

26.04.2017

Från 1.8.2017 övergår Helsingfors universitetet till de nya utbildningsprogrammen för kandidat- och magisterexamen. Hur ska studenterna göra för att övergå från det gamla systemet till det nya och hur fortsätter man från nya kandidatprogram till nya magisterprogram? Universitetets rektor beslöt i mars om de allmänna principerna för övergång och fortsättning, utifrån dem ska fakulteterna sedan fatta sina egna, detaljerade beslut.

Här har vi samlat den viktigaste informationen för studenternas del.

Universetet har också meddeledat information om övergången till ämnesföreningarnas maillistor på tisdagen 25.4.

Hur ska man göra för att övergå från det gamla examenssystemet till det nya?
Studenterna kan övergå från gamla utbildningsprogram och läroämnen till nya enligt fakulteternas motsvarighetstabeller. Tabellerna är fortfarande under arbete. Studerande som övergår från ett gammalt program till ett nytt har rätt att välja program, så länge deras huvudämne passar in i det nya utbildningsprogrammet och de har gjort alla de kurser som krävs enligt fakultetens och läroämnets motsvarighetstabeller.

Studenterna har rätt att fortsätta i de gamla programmen fram till övergångsperiodens slut, d.v.s. 31.7.2020. Man kan övergå till de nya utbildningsprogrammen i det skede som passar en bäst. Även om universitetet i princip önskar att övergången ska ske snabbt är det inte alltid det bästa alternativet ur studenternas synvinkel. Det gäller att kolla vilka möjligheter man har att till exempel komma in på väldigt populära magisterprogram (se nedan). Om man är på slutrakan med kandidat- eller magisterstudierna och är säker på att bli färdig före 31.7.2020 lönar det sig kanske inte alls att flytta över till det nya systemet mitt i studierna.

Hur övergår man från nya kandidatprogram till nya magisterprogram?
Enligt rektors beslut kommer det för en del kandidatprogram att finnas alternativa ”optioner för magisterprogram”, som studenterna kan välja mellan då de ska fortsätta från nya kandidatprogram till nya magisterprogram. Till alla nya magisterprogram, speciellt till de mest populära, kommer man alltså inte att ta in alla som vill komma in på programmet, utan för att bli antagen måste man uppfylla vissa kriterier. Fakulteternas antagningskriterier kan vara exempelvis de tidigare studiernas omfattning och innehåll, studieframgången och hur lång tid man har studerat. Kriterierna gäller inte studenter som övergår från det gamla examenssystemet till ett nytt program.

I praktiken innebär begränsningen att alla studenter inte kommer att få plats i önskat magisterprogram efter kandidatexamen. Examensrätten vid Helsingfors universitet bibehålls ändå. De studerande som inte fått plats i de populäraste programmen får istället plats i något alternativt magisterprogram.

Hur försöker studentkåren påverka övergången mellan de olika systemen?
Före rektorns beslut om övergångs- och fortsättningsbestämmelserna diskuterades saken i universitetets utbildningsråd (ONE). Studentkårens representant i utbildningsrådet är sakkunnig Heikki Isotalo och studenternas representant är Minna Mäkitalo. I diskussionen i ONE har HUS poängterat att fakulteterna måste besluta om och informera om ansökningskriterierna i så god tid som möjligt. Studenterna måste få veta vad som krävs för att komma in på olika magisterprogram redan då de ansöker om studieplats.

Studentkåren anser att så många magisterprogram som möjligt ska vara öppna för alla som vill, så man inte skapar nya, onödiga hinder i studiegången. HUS diskuterar med ledningen på fakulteterna och stöder studentrepresentanterna i fakultetsråden, så att studenterna också i fortsättningen ska ha så stor valfrihet som möjligt.

Mera information:
Heikki Isotalo
Sakkunnig
heikki.isotalo@hyy.fi
050 543 8458