Media och arkiv

Besvara enkäten Studerandenas huvudstadsregion!

15.09.2015

Vill du påverka stadsplanering och studerandenas boende i huvudstadsregionen? I början av höstterminen samlar Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus tillsammans med huvudstadregionens student- och studerandekårers World Student Capital-nätverk in studerandes åsikter och idéer om hur huvudstadsregionen kunde utvecklas till mer studentvänlig med tanke på boende, trafik och trivsel.

Enkäten är indelad i två delar* och du kan välja vad du svarar på beroende på hur mycket tid och intresse du har. Avsikten med det material som vi samlar är att få studerandes röst att höras bättre inom utvecklingen av huvudstadsregionen och studentboende. Resultaten kommer att användas som stöd för beslutsfattande som rör studerande och inom stadsplaneringen.

Vi uppskattar väldigt mycket att du tar dig tid att svara. Varje svar är värdefullt, vi vill få idéer från alla områden i staden och från studerande vid alla högskolor. Bland alla som fyllt i hela enkäten lottar vi ut 20 presentkort (á 10 euro styck) till S-kedjans affärer.

Besvara enkäten här

Om oss bakom enkätundersökningen:
Samarbetspartner inom projektet är bl.a. högskolorna i huvudstadsregionen, Helsingfors stad, Esbo stad samt studentorganisationerna i huvudstadsregionen. För insamling av data och forskningen ansvarar Forskningsstiftelsen för studier och utbildning Otus.

Mer information finns på World Student Capital-nätverkets webbsida

Eller e-post:
opiskelijankaupunki(at)otus.fi


*Första delen är en kort, kartbaserad enkät om idéer för utveckling av studentboende, trivsel och kollektivtrafik (svara på de punkter där du har någon idé eller synpunkt). Om du hinner kan du dessutom besvara den lite längre enkäten. I den samlar vi in mer detaljerad information om hur studerande bor och använder olika fortskaffningsmedel i huvudstadsregionen.