Media och arkiv

Bli HUS representant i Hoas delegation! Senast 4.11.

11.10.2013

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är en viktig påverkare inom Hoas. HUS söker nu fem ordinarie medlemmar och fem suppleanter till Hoas delegation för verksamhetsperioden 2014–2015.

Delegationens viktigaste uppgifter är att utse och övervaka Hoas styrelse, fastställa budgeten, verksamhetsprogrammet och bokslutet samt att besluta om åtgärder med anledning av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen. Delegationen fastställer också verksamhetsplaner på längre sikt. Till Hoas delegation hör 37–40 medlemmar och den sammanträder i regel till vår- och höstmöte varje år. Medlemskapet i Hoas delegation är ett förtroendeuppdrag som det inte utbetalas något arvode för.

De representanter som söks nu ingår i HUS delegationsgrupp bestående av 17 ordinarie medlemmar och 17 suppleanter. De övriga medlemmarna är valda eller väljs på förslag av grupperingarna i HUS delegation. HUS utbildar delegaterna för uppdraget och stöder dem i arbetet.

Av de sökande önskas att de är intresserade av studentbostadsfrågor och är motiverade att arbeta för Hoas syfte, vilket är att underlätta studenternas bostadssituation. Kännedom om Hoas verksamhetsmiljö och beredskap att samarbeta med HUS och andra berörda parter bidrar till att sköta förtroendeuppdraget framgångsrikt. Att bo eller ha bott i Hoas-hus, aktivitet i boendekommittéer och erfarenhet av HUS verksamhet räknas dessutom som meriter.

Fritt formulerade ansökningar skickas per e-post till adressen kirjaamo@hyy.fi senast 4.11. Den sökandes alla förnamn, efternamn, personsignum, adress, hemkommun, nationalitet och e-postadress bör framgå av ansökan. Det är frivilligt att bifoga CV.

Mera information:
Lauri Jurvanen, HUS sakkunniga i boendefrågor, lauri.jurvanen@hyy.fi, 050 543 9605