Media och arkiv

Bli HUS representant i Hoas styrelse!

24.09.2015

Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) är en av de organisationer som har grundat Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse (Hoas) och är även en viktig bakgrundskraft i Hoas. Nu söker HUS en engagerad styrelsemedlem i Hoas styrelse för perioden 2016–2017.  

Hoas styrande organ är styrelsen och delegationen. Styrelsen har till uppgift att leda Hoas operativa verksamhet och ansvara för Hoas ekonomi, vid behov med sin personliga egendom. Styrelsen utser bl.a. verkställande direktör och leder hens arbete samt beslutar om Hoas strategi och allt annat som delegationen inte beslutar om. För att kunna sköta förtroendeuppdraget väl krävs det att man inte bara deltar i styrelsemötena, utan också i andra tillställningar för Hoas förvaltning och intressentgrupper. Att sitta i Hoas styrelse är ett ansvarsfullt förtroendeuppdrag som det betalas ett skäligt arvode för.

Enligt Hoas stadgar har styrelsen maximalt 10 medlemmar och HUS utser kandidater till tre av styrelseposterna. I Hoas styrelse sitter sakkunniga inom olika områden, många av dem har en studentkårsbakgrund. Representanterna för städerna i huvudstadsregionen är ofta politiker. Dessutom har Hoas hyresgäster en egen representant i styrelsen. Av de sökande förutsätter vi att de har nära kontakt till studievärlden, kan samarbeta med HUS, känner till Hoas verksamhetsmiljö och är motiverade att arbeta för Hoas syfte, det vill säga att förbättra bostadssituationen för studerande. Meriterande är kunskaper som stöder styrelsearbetet, såsom fastighets-, ekonomi-, dataadministrations- eller personaladministrationskunskaper. Hoas styrelse arbetar på finska så tillräcklig förmåga att förstå och uttrycka sig på finska i tal och skrift är en förutsättning för god skötsel av förtroendeuppdraget.

Vi önskar ansökningar av personer med olika bakgrund. Fritt formulerade, max. två sidor långa ansökningar med CV skickas per e-post till kirjaamo@hyy.fi senast 11.10. Av ansökan ska framgå den sökandes alla förnamn, efternamn, personnummer, adress, hemort, medborgarskap och e-postadress. HUS styrelse väljer sin kandidat till Hoas styrelse under oktober månad, efter en eventuell intervjurunda. HUS kan även utse en person som inte finns bland de sökande.

Bekanta dig med Hoas stadgar här (på finska).

Mera information:
Sofia Lindqvist, HUS sakkunnig i boendefrågor, sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605