Media och arkiv

Bli studentrepresentant!

14.02.2014

Bli studentrepresentant!
 
Studentkåren söker studentrepresentanter till flera olika poster. Vi önskar oss så många ansökningar som möjligt av studerande som representerar olika kön, läroämnen och campus. Vi söker studentrepresentanter till följande organ:
 
1.  Språkcentrets studentnämnd
2.  Direktionen för Helsingfors universitets IT-center
3.  Direktionen för Helsingfors universitets lokal- och fastighetscenter
4.  Biblioteksdelegationerna på alla fyra campus
 
Ansökningar till alla dessa poster görs på adressen https://www.halloped.fi

Mera information om uppdragen ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Janne Lardot, tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.