Media och arkiv

Bli studentrepresentant!

08.12.2015

För att stöda och utveckla campusbibliotekens verksamhet grundar Helsingfors universitets bibliotek en biblioteksdelegation på vart och ett av universitetets campus.


Campusdelegationerna har till uppgift att 1. fungera som diskussions- och samarbetsforum för användarna och biblioteket; 2. delta i den strategiska planeringen av bibliotekstjänster som betjänar undervisning och forskning samt delta i beredningen av verksamhetsplanen och användningsplanen för campus; 3. delta i beredningen av beståndspolicyn och anskaffningsplanen för campus samt i beredningen och behandlingen av anskaffnings- och urvalsprinciper för informationsmaterial; 4. delta i utvecklingen av bibliotekstjänster samt i beredningen av ämnesspecifika och lokala tjänsters nivå, innehåll, utvecklingsbehov och prioriteringar.
Då bibliotekets direktion tillsätter delegationen kan den även ge delegationen övriga uppgifter. Delegationerna kan tillsätta permanenta eller tillfälliga arbetsgrupper till stöd för sin verksamhet.


Motiverade ansökningar riktas till studentkårens styrelse och ska lämnas in senast måndag 14.12. före kl. 12.00 i www.halloped.fi-systemet som administreras av studentkåren. Studentkåren hoppas få sökande av olika kön. Mera information om uppdraget ger sakkunnigen för universitetsförvaltning och högskolepolitik Janne Lardot, tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.

Bli studentrepresentant i direktionen för Helsingfors universitets lokal- och fastighetscenter!

Lokal- och fastighetscentret är en fristående enhet vid universitetet. Centret förvaltar lokaler och fastigheter samt sköter fastighetstjänster. Lokal- och fastighetscentret ansvarar för de lokaler och fastigheter som ägs av Helsingfors universitetskoncern och som används av universitetet, samt för effektiva och ekonomiska tjänster och anskaffningar i anslutning till detta. Dessutom ansvarar centret för koordinering och anvisningar i miljöfrågor på universitetet.

Direktionen för lokal- och fastighetscentret har till uppgift att utveckla centrets verksamhet i enlighet med universitetets strategi och centrets målprogram.

Till direktionen för lokal- och fastighetscentret söker vi nu en studentrepresentant för den verksamhetsperiod som pågår fram till 31.12.2017.

Ansökningar riktas till studentkårens styrelse och de ska göras på adressen www.halloped.fi senast tisdag 15.12.2015 före klockan 12.00. Studentkåren önskar sig sökande av olika kön. Mera information om uppdraget ger Janne Lardot, sakkunnig (universitetsförvaltning och högskolepolitik), tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.

Studentkåren hoppas få ansökningar av studerande på alla campus.

Bli studentrepresentant i direktionen för Helsingfors universitets IT-center!

Helsingfors universitets IT-center är en fristående enhet som leder universitetets IT-sektor, ansvarar för centraliserade datasäkerhetstjänster och den strategiska planeringen av IT-verksamheten samt producerar centraliserade IT-tjänster som stöder universitetets grundläggande uppgifter.


Till direktionen för IT-centret söker vi nu en studentrepresentant för den verksamhetsperiod som pågår till 31.12.2017.


Ansökningar riktas till studentkårens styrelse och de ska göras på adressen www.halloped.fi senast måndag 14.12.2015 före klockan 12.00. Studentkåren önskar sig sökande av olika kön. Mera information om uppdraget ger Janne Lardot, sakkunnig (universitetsförvaltning och högskolepolitik), tfn 050-543 8460, e-post janne.lardot(at)hyy.fi.


Studentkåren hoppas få ansökningar av studerande på alla campus.