Media och arkiv

Bli studentrepresentant i styrelsen för Helsingfors universitet!

28.08.2017

Helsingfors universitetets styrelse är universitetets högsta beslutande organ. Till styrelsen väljs två studentrepresentanter i höst. Representanteren utses av Studentkåren vid Helsingfors universitet. Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är två år från 1.1.2018–31.12.2019. Ansökningarna lämnas in före 7.9.2017 kl. 12.00. Mera information här.