Media och arkiv

Campusodlingen fortsätter ännu större och vackrare i år!

08.04.2014

Förutom på centrumcampus odlar vi också i Vik! Kom med och bygg upp en blomstrande campusodling och se hur maten växer! Anmälningstiden börjar 10.4!

Du kan anmäla dig som odlare från och med 10.4 kl. 10.00 fram till 17.4 kl. 16.00. Anmälan görs med en e-blankett och odlarna väljs i den ordning de anmäler sig. Det gäller alltså att vara snabb om man vill få en egen odling! Anmälningen är bindande.

Campusodlingarna finns på centrumcampus och i Vik. I centrum fortsätter vi odla på de gamla platserna, det vill säga på Statsvetenskapligas och Topelias gårdar. I Vik odlar vi på gräsmattan intill Biocenter 3. Vi försöker få 10–20 nya odlingssäckar till Centrumcampus, förutom de 30 som redan finns där. I Vik ska det bli 30 odlingslådor som vi bygger själva. De som odlar i Vik får dessutom också använda mindre örtlådor.

En person (studerande eller personal vid universitetet) får reservera antingen en halv eller en hel säck/låda åt sig. Grupper (t.ex. en ämnesförening) kan också reservera en säck/låda.
En halva kostar 5 € och en hel säck/låda kostar 10 €.

Vårt första gemensamma odlingstalko hålls 24–25.5, samtidigt på båda campus. Det är obligatoriskt för alla odlare att delta i talkot. Talkot börjar 24.5 och fortsätter vid behov 25.5. Vi önskar att så många som möjligt deltar båda dagarna, men det räcker om man är med ens en del av tiden. Den 31.5–1.6 hålls ett öppningsjippo!

Den som är riktigt ivrig kan delta i en gratiskurs i stadsodling i början av maj. På öppningsjippot 31.5–1.6 får alla som vill gratis frön till snabbt växande nyttoväxter. Fröna kommer från odlingskommitténs fröbank. Campusodlingen stöds av siemenkauppa.com.

Läs mera om odlingen på campusodlingens blogg. Du kan följa med hur arbetet framskrider och där hittar du dessutom all nödvändig information.

I odlingskommitténs Facebookgrupp får du information om alla aktuella evenemang på campusodlingarn.

Kontakt: Marianne Saviaho (ordförande för campusodlingskommittén), Niina Nylander (vice ordförande, odlingsansvarig på centrumcampus), Viljami Kankaanpää (vice ordförande, odlingsansvarig på campus Vik). E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@helsinki.fi.