Media och arkiv

Chefredaktör för Kimppu-tidningen sökes

09.09.2014

HUS utvecklingssamarbetsutskott ger årligen ut tidningen Kimppu. Kimppu är en publikation för utvecklingsjournalistik som tar upp frågor om och lösningar för den globala världen. Tidningen görs och distribueras med hjälp av Utrikesministeriets understöd för information om utvecklingsfrågor och global fostran och den skickas hem till alla första- och tredjeårsstuderande på universitetet och distribueras på olika platser på universitetet. Tidningen är till största delen finskspråkig.

 

Till chefredaktörens uppgifter hör att:

 

- ansvara för genomförandet av projektet och dess budget

- sköta ansökningsprocessen för Utrikesministeriets understöd för information om utvecklingsfrågor och global fostran, d.v.s. att göra ansökan och leverera den till UM. Ansökningen är sannolikt i oktober-november.

- skriva en rapport till Utrikesministeriet om hur stödet har använts

- vara chefredaktör för tidningen; planera temat för den, skriva, söka skribenter, redigera samt hitta en grafiker och ett tryckeri (tillsammans med redaktionen)

- hålla Utvecklingssamarbetsutskottet informerat om hur arbetet med Kimppu framskrider, vilket innebär att man måste närvara vid utskottets möten

- ordna en tidningsrelease tillsammans med utvecklingssamarbetsutskottet

- informera om hur arbetet med Kimppu framskrider på Kimppus blogg, gärna också på utvecklingssamarbetsutskottets blogg, på Facebook och Twitter

- chefredaktören får gärna utveckla verksamheten och reformera Kimppu

 

Arbetet är ett frivilliguppdrag, men om UM beviljar stöd kan chefredaktören få ett arvode på cirka 300 €. Uppdraget varar åtminstone till juni 2015, då tidningen har utkommit och rapporten om hur understödet använts har lämnats in.

 

Av chefredaktören krävs erfarenhet av att redigera en tidning (helst i egenskap av chefredaktör), intresse för utvecklingssamarbetsfrågor samt ett långsiktigt engagemang, så att uppdraget kan skötas ända till slut. Erfarenhet av projektadministration räknas som merit.

 

Ansökningar med meritförteckning ska skickas in senast 23.9.2014 till adressen noora.stenholm(at)helsinki.fi, som också ger mera information om uppdraget.
Kimppu kan läsas i pdf-version på utsam-utskottets blogg: http://blogs.helsinki.fi/kimppu-lehti/