Media och arkiv

De obundna fortfarande starka i HUS delegationsval

05.11.2014

De obundna grupperna har fortfarande en klar majoritet i HUS delegationen. De Gröna vid HUS blev den största politiska gruppen i delegationen med 8 mandat.

Ämnesföreningarnas gruppering HYAL bibehöll sin starka ställning, trots att den förlorade två mandat. HELP (medicin-, odontologi-, veterinärmedicin- och juridikstudenter) håll sin ställning med 9 mandat. SNÄf  (Svenska Nationer och Ämnesföreningar) vann ett mandat och har nu 3. De utländska studenternas grupp Tsemppi fick två mandat och gör nu comeback i delegationen.

Socialdemokratiska studerande ställde upp betydligt flera kandidater i detta val, och de fick nu två mandat. Obunden vänster förlorade två mandat och har nu fem. Kokoomusopiskelijat förlorade ett mandat och har nu två, Keskeiset håll sin ställning med ett mandat.
I valet röstade 8594 av Helsingfors universitets ca 27 000 röstberättigade studerande. Valdeltagandet var till 31,7. År 2012 var valteltagandet 32,3.

HUS delegationsval hölls den 4–5 november som ett traditionellt urnval på Helsingfors universitets fyra campus och i universitetets filialer i Lahtis och Vasa. Röstberättigade i valet var alla studentkårsmedlemmar, det vill säga mer än 27 000 studerande vid Helsingfors universitet. I valet kandiderade sammanlagt 626 studerande. Delegationen med 60 medlemmar är HUS högsta beslutande organ.

Det preliminära valresultatet finns på adressen: vaalitulos.hyy.fi/2014.

Preliminär mandatfördelning i delegationen (förändring jämfört med år 2012):
HYAL 20 (-2)
HELP: 9 (-)
Maailmanpyörä / De Gröna vid HUS: 8 (+2)
Osakuntien suuri vaalirengas: 8 (-1)
Obunden vänster: 5 (-2)
Kokoomusopiskelijat: 2 (-1)
Tsemppi: 2 (+2)
Keskeiset: 1 (-)
Socialdemokratiska studerande 2(+1)
Svenska Nationer och Ämnesföreningar SNÄf 3 (+1)
Maltilliset: 0
Liberaalinen vaaliliitto 0
Piraatit 0
Sannfinländarna: 0

Centralvalnämnden fastställer det officiella valresultatet efter kontrollräkningen den 13 november. Den nya delegationen inleder sitt arbete 1.12.2014.
Mera information:
Generalsekreterare Katri Korolainen, tfn 0400 816 426, paasihteeri@hyy.fi