Media och arkiv

Delegationen godkände HUS teman inför riksdagsvalet

26.02.2014

Måndag 25.2 höll HUS delegation sitt första möte för året. På mötet beslöt man om HUS teman inför riksdagsvalet 2015. Av de målsättningar som styrelsen hade föreslagit valde delegationen följande: ”Förmånligt boende för studerande!”, ”Utbildning tryggar välfärden och konkurrenskraften” och ”Studerande med partiell studieförmåga ska beaktas och ha rättigheter”.

HUS kommer att göra påverkansarbete kring dessa teman och de kommer speciellt att uppmärksammas inför riksdagsvalet.

”Delegationen var så gott som enhällig i fråga om bostadstemat, vilket visar att det är viktigt för studenterna att förbättra den usla studentbostadssituationen. Bostadsfrågan är också i övrigt ett av HUS viktigaste påverkansobjekt detta år. Nästa steg är att kavla upp ärmarna och börja göra konkret påverkansarbete”, konstaterar styrelsens vice ordförande Iiris Niinikoski.

På mötet behandlades också bl.a. elektronisk distribution av möteshandlingarna och studentkårens stadgereform. Dessutom informerade styrelsen om sina särskilda projekt för detta år.

Delegationen med 60 medlemmar är HUS högsta beslutande organ, vars möten är öppna för alla HUS-medlemmar. Delegationen väljs genom allmänna val bland medlemmarna. Nästa val hålls hösten 2014.

Mera information om HUS teman inför riksdagsvalet ger styrelsens ordförande Anna-Maija Riekkinen (anna-maija.riekkinen(at)hyy.fi, 050 543 9610).