Media och arkiv

Delegationsmöte 3.10

12.10.2012

Den 3.10 hölls det sista delegationsmötet för denna mandatperiod. Det viktigaste ärendet på mötet var remissdebatten om målprogrammet. Målprogrammet är s.a.s. en verksamhetsplan som delegationen har gjort upp för nästa års styrelse och där målen för nästa år slås fast. Programmet ska godkännas av den nya delegationen, men genom remissdebatten hade den gamla delegationen också chans att påverka det.

I programmet har styrelsen föreslagit åtta mål och dessutom tre valfria mål, av vilka man ska välja två. Målprogrammet ansågs över lag vara bra. Nationernas Elina Mattero föreslog ett nytt mål, att HUS nästa år ska ge miljöfrågorna en mera framträdande roll än man gjort de senaste åren. Förslaget understöddes av flera grupper. Motionsfrågor och de utländska studenternas ställning väckte också debatt.

Den 3.10 hölls det sista delegationsmötet för denna mandatperiod. Det viktigaste ärendet på mötet var remissdebatten om målprogrammet. Målprogrammet är s.a.s. en verksamhetsplan som delegationen har gjort upp för nästa års styrelse och där målen för nästa år slås fast. Programmet ska godkännas av den nya delegationen, men genom remissdebatten hade den gamla delegationen också chans att påverka det.

I programmet har styrelsen föreslagit åtta mål och dessutom tre valfria mål, av vilka man ska välja två. Målprogrammet ansågs över lag vara bra. Nationernas Elina Mattero föreslog ett nytt mål, att HUS nästa år ska ge miljöfrågorna en mera framträdande roll än man gjort de senaste åren. Förslaget understöddes av flera grupper. Motionsfrågor och de utländska studenternas ställning väckte också debatt.