Media och arkiv

Delta i ParaUniSportDay 24.9.2015!

02.09.2015

Har du lust att prova hur snabbt du kan köra rullstol på en teknikbana? Eller hur lyckas du med att fånga en boll utan att se?


Nu har du en fantastisk möjlighet att testa din skicklighet på en paraidrottsdag för högskolestuderande.

ParaUniSportDay ordnas 24.9 kl. 9.00–16.00 i UniSports lokaler i Mejlans, Mejlans motionscenter i Helsingfors. Idrottsgrenarna är bl.a. sittande volleyboll, rullstolsbasket och målboll.

Samla ihop din egen förening, tutor- eller kompisgrupp. Kom modigt med och prova!

Under dagen ordnas också bl.a. en paneldiskussion kring ämnet ett tillgängligt universitet på Centrumcampus i Kajsahuset kl. 9.00–10.00. I diskussionen deltar bl.a. en företrädare för HU:s rektorat, paralympiaidrottare och Anni Kyröläinen, medlem i jämställdhetskommittén vid Helsingfors universitet och HUS:s tillgänglighetstutor.

OLL och UniSport ordnar idrottsdagen i samarbete med Paralympiakommittén.