Media och arkiv

Det allmänna bostadsbidraget måste moderniseras

06.03.2019

Det allmänna bostadsbidraget måste moderniseras och bli mera jämlikt genom att bidraget görs till en individuell förmån. 

Studerandena har omfattats av det allmänna bostadsbidraget sedan augusti 2017. Förändringen har varit en bra sak för många men en del har mist bostadsbidraget helt, för i motsats till studiestödets bostadstillägg beaktar det allmänna bostadsbidraget de verkliga boendekostnaderna. Men ett stort problem med bostadsbidraget är att det ges per hushåll, det vill säga att man utgår från att personer som bor tillsammans är underhållsskyldiga för varandra.

Det allmänna bostadsbidraget ges per hushåll. Som hushåll räknas nära släktingar, gifta par, sambor och personer som har ett gemensamt hyresavtal. De som har separata hyresavtal kan höra till samma hushåll om en solidaritetsklausul ingår i avtalet. Om lägenhetskompisarna har separata hyresavtal kan det hända att FPA utreder om de har ett samboförhållande.

I åratal har FPA:s handläggare bedömt arten av de sökandes par- och vänskapsförhållanden vid behandlingen av bidragsärenden. Många studenter har fått sin ekonomi raserad för att FPA har ansett dem leva i äktenskapsliknande förhållanden. Om en studerande har en lägenhetskompis eller maka/make i arbetslivet har hen sannolikt förlorat sitt bostadsbidrag helt.

Studenter kan bo på många olika sätt och ha boendearrangemang som skiljer sig från den övriga befolkningens. Därför motsvarar studenternas verklighet och FPA:s tolkningar av deras mänskliga relationer långt ifrån alltid varandra.

Det är inte rimligt att FPA:s handläggare ska kunna göra tolkningen att nästan alla personer som delar bostad automatiskt är sambor, ifall man inte lyckas övertyga FPA om annat. Det går inte att slå fast vattentäta kriterier för detta i lagen. Men angår det FPA om två människor har ett gemensamt matkonto, om de har sex eller en outtalad överenskommelse om att ta hand om varandra? För många studerande känns FPA:s beslut godtyckliga och orättvisa.

Underhållsskyldighet leder till maktförhållanden och beroenden som inte heller hör hemma i ett parförhållande; samhällets stöd får inte försätta människor i en ojämlik ställning. 

HUS kräver att bostadsbidraget görs till ett individuellt bidrag. Då skulle enbart sökandens egna inkomster beaktas när man ansöker om bostadsbidrag.  Boendeutgifterna skulle utgöras av hushållets boendeutgifter delat med antalet vuxna. Individuellt bostadsbidrag är en modern och rättvis lösning för såväl studeranden som för andra som snabbt skulle behöva bidrag.


Mer information:

Anna Lemström
Styrelsemedlem (valet, staden (WSC), försörjning, likabehandling (samhälle))
050 475 1280
anna.lemstrom@hyy.fi

Hannele Kirveskoski
Sakkunnig (försörjning, internationella ärenden)
hannele.kirveskoski@hyy.fi
050 543 9608