Media och arkiv

Din representant för hälsofrämjande

26.08.2015

En av Studenternas Hälsovårdsstiftelses (SHVS) centrala uppgifter är främjandet av studerandes hälsa. På det lokala planet planeras och genomförs det hälsofrämjande arbetet i samarbete med de studerande, universiteten och representanter för de andra samarbetsparterna i s.k. hälsoarbetsgrupper.

Hälsoarbetsgruppernas uppgifter är bl.a. att identifiera aktuella fenomen i studiemiljön och studielivet som påverkar studerades hälsa samt att utveckla SHVS, universitetets och studerandenas samarbetsmöjligheter.  Tidigare har SHVS arbetsgrupper varit med i hälsoprojekt som haft som mål att t.ex. minska på sittande, granskat risksituationer i studier eller praktik och gett riktlinjer för hur man kan ordna alkoholfria tillställningar.

Helsingfors universitets studerandes frågor behandlas i två hälsoarbetsgrupper, en för de studerande vid centrumcampus och en gemensam för de studerande vid Mejlans, Gumtäkts och Viks campus. Till dessa arbetsgrupper valdes i juni nya studentrepresentanter för mandatperioden 1.9.2015–31.8.2017. De tar gärna emot dina tankar och idéer om din egen studiemiljö!

Hälsoarbetsgrupp 1 - centrumcampus Medlem Suppleant
Humanistiska fakulteten Armi Ruoho (armi.ruoho_at_helsinki.fi) Laura Pauha (laura.pauha_at_helsinki.fi)
Beteendevetenskapliga fakulteten Reespu Purovaara (reespu.purovaara_at_helsinki.fi) Katja Elo (katja.elo_at_helsinki.fi)
Rättsvetenskapliga fakulteten Eino Rautanen Judit Lainio (judit.lainio_at_helsinki.fi)
Teologiska fakulteten Anne Pauna (anne.pauna_at_gmail.com) Maria Djakonowksy
Statsvetenskapliga fakulteten Julia Kilpelä (julia.kilpela_at_helsinki.fi)

Iris Pykäläinen (iris.pykalainen_at_helsinki.fi)

Hälsoarbetsgrupp 2 - övriga campus Medlem Suppleant
Bio- ja miljövetenskapliga fakulteten Erika Zidbeck (erika.zidbeck_at_helsinki.fi) Jessika Stolze (jessika.stolze_at_helsinki.fi)
Veterinärmedicinska fakulteten Henna Kaarakainen Crista Hämäläinen (crista.hamalainen_at_helsinki.fi)
Farmaceutiska fakulteten Maija Raatikainen Martta Aalto (martta.aalto_at_helsinki.fi)
Medicinska fakulteten Arttu Ruuskanen (arttu.ruuskanen_at_helsinki.fi) Kristiina Silventoinen (kristiina.silventoinen_at_helsinki.fi)
Agro-forstvetenskapliga fakulteten Tianran Zhou (tianran.zhou_at_helsinki.fi) Irene Blomqvist (irene.a.c.blomqvist_at_helsinki.fi)
Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten Tiia Sorsa (tiia.sorsa_at_helsinki.fi) Kaisa Juntunen

Utöver hälsoarbetsgrupperna och på en allmännare nivå arbetar också utnämnda ansvarsperoner vid HUS centralbyrå med frågor som berör studerandes hälsa. Pilvi Nummelin, styrelsemedlem med ansvar för hälsofrågor och viceordförande i HUS styrelse, ansvarar särskilt för HUS politiska linjedragningar gällande SHVS och sakkunnig Sofia Lindqvist representerar HUS i SHVS förvaltningsorgan och för den vägen fram HUS linjedragningar. Dessutom kan du kontakta Lindqvist om du har upplevt problem med SHVS tjänster och saken inte har löst sig fast du har kontaktat SHVS om saken. Du kan bekanta dig med HUS linjedragningar i HUS koncisa SHVS-hälsopolitiska linjepapper.