Media och arkiv

Ditt studiestöd i fara - igen!

17.02.2016

Studiestödet har förnyats igen och igen under de senaste åren. Antalet stödmånader har begränsats, kraven på studiepoäng har höjts, och de allmänna villkoren för studiestödet har skärpts gång efter gång. De nuvarande studerandena är inom så många olika system att det är svårt att hänga med. Sipiläs regering drog även tillbaka den enda positiva reformen, det indexbundna studiestödet.

Sipiläs regering har bestämt att studiestödet förnyas igen år 2016. Att tala om en förnyelse är ändå lögnaktigt – det är endast en medel att undvika tal om inbesparingar. I sitt regeringsprogram har regeringen bestämt att sparmålet för studiestödet är 70 miljoner euro fram till 2019. Dessutom efterstävar regeringen inbesparingar till ett värde av 150 miljoner euro på lång sikt.

Sparmålen är massiva. Högskolestuderande fick under år 2014 ungefär 350 miljoner euro i studiepenning. Under samma år betalades lite över 250 miljoner euro i bostadstillägg till studerande. Inbesparingarna på 70 och 150 miljoner euro äter upp en stor del av studiestödet. Ditt studiestöd är alltså hotat.

Regeringen tillsatte i slutet av hösten 2015 en utredningsman för att föreslå en förnyelse av studiestödssystemet. Utredningssmannen är Roope Uusitalo, som är ekonomieprofessor vid Jyväskylä universitet. I januari 2016 förordade han senast terminsavgifter för alla högskolestuderande, och betonade att studerandena bör själva bära kostnaderna och riskerna för sin utbildning därför att de i framtiden drar nytta av den i form av en högre inkomstnivå. Uusitalo förbiser helt den större nyttan som samhället drar av att utbilda sina medborgare genom större skatteintäkter och konsumtion. Att individen bär risken kan också minska antalet sökare till högre utbildning speciellt från lägre socio-ekonomiska bakgrund.

Regeringen har gett Uusitalos utredningsarbete tydliga ramvillkor. Det förnyade systemet måste säkra att studietiderna blir inte längre på grund at inbesparingarna, och att utbildningen av studerande från lägre socio-ekonomiska bakgrund förhindras inte. Det är svårt att tänka sig hur en reform som görs uppenbart med pengarna först kan fylla dessa krav. Troligen kommer inbesparingsmål att betyda antingen direkta beskärningar till beloppet studiepenning – vilket redan nu räcker knappast till levnadskostnader i huvudstadregionen – eller en betydlig reduktion i antalet stödmånader.

Uusitalo lämnar in sitt raport om hur studiestödet ska “förnyas” till utbildning– och kultursministern Sanni Grahn-Laasonen i februari.

Det nuvarande studiestödet gör just det namnet lovar: stöder studerandena. Efter februari måste möjligen studeranden stöda studiestödssystemet i  stället.

Information on regeringsprogrammets sparmål på studiestödet har förklarats 18.2.