Media och arkiv

Dyk ner i stadspolitiken - anmäl dig till stadsarbetsgruppen!

09.02.2015

I år ska HUS förnya sitt stadspolitiska program. Vi vill engagera våra  medlemmar i arbetet genom att öppna upp beredningen i en stadspolitisk  arbetsgrupp. Alla är välkomna, såväl ivriga gulnäbbar och  delegationsaktiva som gamla rävar inom stadsforskningen. Du behöver inte  vara expert på de här sakerna – vi söker främst efter studenternas syn  på hurdan en bra stad är.

HUS  ordnar evenemanget HUS <3 Staden i Café Vanha to 26.3 kl. 17 (på  finska). Där får vi höra stadspolitiska inledningar av biträdande  stadsdirektör Anni Sinnemäki och Hanna Hakko från kampanjen ”Hiilivapaa  Helsinki” (Ett kolfritt Helsingfors). Samtidigt kommer den  stadspolitiska arbetsgruppen också att hålla sitt första möte. Du får  gärna komma och lyssna och diskutera, även om du inte vill sitta med i  arbetsgruppen. Ta med dina kompisar också! (Evenemanget på Fb)

Arbetsgruppen ska diskutera åtminstone nedanstående teman. Vilka av dem intresserar  dig mest? (kryssa för dem i anmälningsblanketten)

Tak över huvudet åt alla
Bättre kollektivtrafik
Gör det möjligt att cykla i staden
Stadsrummet tillhör alla
Ett Helsingfors som värnar om miljön
Framtidens energi
Välmående och försörjning
Helsingfors, en stad för bildning och utbildning
Kultur i staden
 
Anmäl  dig till arbetsgruppen här. Meddela också om du vill kommentera  stadsprogrammet, men bara på distans, så ordnar vi så att du kan  kommentera det i Google Drive.

Mera information om arbetsgruppen ger sakkunnig Sofia Lindqvist  (sofia.lindqvist@hyy.fi, 050 543 9605) och styrelsemedlem Alviina Alametsä (alviina.alametsa@hyy.fi, 050 595 0318).

Välkommen!